26.01.2021

Joel Volkov: kas omaloomingu tutvustamine sotsiaalmeedias on #reklaam?

Viimasel ajal on kirgi kütnud sotsiaalmeedias aktiivselt osalevate loomeinimeste segadus seoses oma tööde kajastamisega. Kas nüüd peavad Genka ja Kosmikud igale enda loomingut või T-särki promovale postitusele reklaami hashtagi külge panema?

Loovagentuuri Tank partner ja loovjuht Joel Volkov
Loovagentuuri Tank partner ja loovjuht Joel Volkov

Juhend sotsiaalmeedias reklaami avalikustajale on valminud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) ning Turundajate Liidu (TULI) turustandardite töögrupi tihedas koostöös, et luua selge vahe orgaanilise sisu ja ostetud reklaami vahel. Seda enne kõike selleks, et tagada, et suunamudijad endale  kogemata liiga ei teeks.

Vajadus eristada reklaami mõjuliidri enda arvamusest tuleneb kahest asjaolust: esmalt sellest, et postituse lugejal, vaatajal või kuulajal oleks selge, missugune sisu on loodud lähtudes autori enda tahtest ja soovist ning missugune postitus on tehtud lähtuvalt reklaami tellija soovist. Ja teiseks tulenevalt seadusest, mis ütleb üheselt, et igasugune reklaam tuleb muust sisust selgesti eraldada.

Üldiselt ollakse harjunud mõtlema, et mõjuliider / suunamudija on isik, kelle postituste vastu tunneb huvi suur hulk inimesi. Kuna aga praktikas on raske vedada piiri, kust maalt algab suur hulk, siis loetakse juhendi raames mõjuisikuks kõik need isikuid, kes avalikustavad sotsiaalmeedias postitusi ning kelle tegemisi jälgivad teised inimesed. Siiski tuleb tähele panna, et juhend puudutab vaid seda osa sotsiaalmeedias avalikustatud sõnumitest, mis kvalifitseeruvad reklaamiks.

Viimasel ajal on kirgi kütnud sotsiaalmeedias aktiivselt osalevate loomeinimeste segadus seoses oma tööde kajastamisega. Kas nüüd peavad Genka ja Kosmikud igale enda loomingut või T-särki promovale postitusele reklaami hashtagi külge panema? On üsna loogiline, et looja samastub oma loominguga ja piltlikult öeldes endale otsaette #reklaam kirjutada paljud ei soovi. Täiesti arusaadav.

Mõnikord on sisu ja reklaami vahe üsna õhuke, sest oma uut raamatut, laulu, filmi või muud teost tutvustav loomeisik on formaalselt oma teose reklaamija. Aga lähtugem tervest mõistusest ning seaduse mõttest: kui autor räägib oma tegemistest ja viitab oma teostele, ei eksisteeri vastuvõtja seisukohalt mingit kahetimõistetavust. Järelikult pole sellist tegevust põhjust pidada reklaamiks ning seesugust postitust pole vaja ka reklaamina märgistada. Kui aga loomeisik või kollektiiv otsustab oma sotsiaalmeediakontol tasu eest või tasuta (seaduse silmis pole vahet) midagi muud kui oma loomingut reklaamida, siis tuleb postitus vastavalt juhendile märgistada.

Reklaami märgistamine on vaid üks aspekt, mida juhend kajastab. Olgugi, et see kütab kirgi, siis tasub kõnealust dokumenti uurida kõigil sotsiaalmeediafiguuridel, kes kavatsevad oma nime ja näo alt kellelegi teisele reklaami teha.

Väga paljudele noortele üsna suure jälgijaskonnaga staaridele on tulnud suure üllatusena, et Eesti Vabariigis eksisteerivad seadused, mis reguleerivad reklaamitegevust. Nõustun täielikult, et meie kehtiv reklaamiseadus on raskesti arusaadav, kohati tendentslikult ettevõtjavaenulik ja vanamoodne, aga hetkel meil paremat pole. Juhend üritab võimalikult selgelt ja arusaadavalt kajastada ka seadusest tulenevaid peamisi piiranguid, mis kohalduvad sotsiaalmeedias reklaami avaldajale. Neid tasub uurida, sest keelatud reklaam pole lubatud ka juhul, kui selle peale on hiiglaslike tähtedega kirjutatud #reklaam.

Joel Volkov, TULI turustandardite töögrupi juht

Loe ka:

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt