03.05.2019

Erakondi teenindanud agentuurid distantseerivad end poliitilisest tulemusest

Riigikogu valimistel edu saavutanud erakondade agentuurid räägivad, kuidas nad kampaaniatulemustega rahule jäid, mis tunne on ja kas jätkaks koostööd sama erakonnaga. „Agentuurid teevad valimiskampaaniaid, poliitikat teevad erakonnad,“ ütleb Isamaa agentuur Salama. Sama väidab La Ecwador, kes töötas EKRE jaoks välja kampaania strateegia ja sõnumid.

2019. aasta riigikogu valimistel suurimat edu saavutanud erakondade koostööpartneriteks olid järgnevad loov- ja meediaagentuurid:

  • EKRE: Arena Media ja Agentuur La Ecwador
  • Isamaa: Inspired Universal McCann ja Salama
  • Keskerakond: Initiative
  • Reformierakond: Kontuur Leo Burnett

Vastuseid allolevatele küsimustele oli agentuuride juhtidelt kohati üsna raske kätte saada, nii mõnegi reaktsioon oli esmalt “Ei kommenteeri”. Kindlaks oma otsusele mitte kommenteerida jäi lõpuks ainult Inspiredi juht Meelis Järvela. 

 

heily%20aavik Jake Farra 0037 ecw block

 

Agentuuri La Ecwador juht ja omanik Heily Aavik:

Mida La Ecwador EKRE heaks riigikogu valimiskampaanias tegi?

Agentuur La Ecwador töötas EKRE jaoks välja kampaania strateegia, sõnumid ja üldvisuaalid, lisaks tootsime tele- ja raadioklipid.

Kuidas La Ecwador oma tööga ja selle tulemustega rahule jäi? EKRE sai 19 mandaati (+12 võrreldes 2015. aasta valimistega).

La Ecwadori poolt teenindas klienti eraldi erakonna teenindamiseks kokku pandud meeskond, mis osaliselt koosnes vabakutselistest. Loovjuht ja strateeg oli La Ecwadori kauaegne loovjuht Uku Nurk. Tiim jäi tööga rahule, koostöö oli konkreetne ja konstruktiivne. Oma töös oleme alati eelkõige kliendi äritulemuste täitmisele orienteeritud. Tore, et klient võttis meie nõuandeid kuulda.

Kuidas iseendaga nüüd tulemust – olukorda riigis, uut koalitsiooni – vaadates rahul olete?

La Ecwador on erakapitalil põhinev professionaalne turundusagentuur, mis tegutseb vabaturu tingimustes, meie ei kujunda Eesti poliitikat.

Kas teenindaksite ka edaspidi EKRE-t või teisi koalitsioonis olevaid erakondi?

Kliendi ja agentuuri suhe on ikka samalaadne, me ei ole ühe kampaania ettevõte, vaid koostööpartner. Kliendi ja agentuuri suhe on nagu iga teinegi suhe – pikaajalise loomuga. Kliendi valdkonna tundmine on ülioluline, selline teadmine ei saabu üleöö ega lahtu loetud tundidega.

Aga mõnda teist erakonda?

Agentuuril La Ecwador on eetilised põhimõtted klientide teenindamisel, ühest valdkonnast kahte sarnast ettevõtet me ei teeninda, seega mõne teise erakonnaga koostöö sõltub hetkeolukorrast.

Kas konkreetsete vaadetega erakonna teenindamine peegeldab ka agentuuri enda / selle juhtide / omanike vaateid?

La Ecwador on poliitiliselt neutraalne. Kui agentuur teeb ühele brändile reklaami, siis ei tähenda see, et kõik agentuuris töötavad inimesed, assistendist omanikuni, on kohe selle ühe kliendi või brändi apostlid. Agentuurisiseselt on meil väga erinevate vaadete, väärtushinnangute ning erakondlike eelistusega inimesi tööl, ei ole võimalik ega ka vajalik neid kõiki ”ühte kleiti” kandma panna.

Kas on võimalik teenindada erakonda, kelle vaadetega sa ise päri ei ole?

Toon näite. Omal ajal saabusid Eestisse müügile naiste tampoonid, mis on tänaseks laialt levinud. Tookord aga oli vaja teha naistele selgitustööd – kas aplikaatoriga või ilma. Juhtus nii, et korraldatud üritusele pidi minema meie meesprojektijuht. Projektijuhi vaated ei olnud olulised ja me ei tea, mis võis vaese mehe peas tookord toimuda, aga tampoonid on hetkel laiatarbekaup.

Tihti tuleb agentuuritöös teha teavituskampaaniat või reklaami tootele, mille tarbija ise ei ole. Reklaam ja turundus ei ole enam ammu emotsioonidel põhinev elustiiliäri. Siin kehtivad kindlad reeglid, metoodikad ning vabaturu konkurents.

Mullu oktoobris vastas EKRE poliitiline nõunik Urmas Espenberg küsimusele “Kes on teie agentuurid?” Äripäeva Kommunikatsioonijuhtimise Aastakonverentsil järgnevalt: “Meie reklaamiagentuur on La Ecwador ja meediaagentuur Idea. Nad küll algul ei tahtnud, et see välja tuleks.” Miks te ei tahtnud?

Miks Urmas Espenberg nii vastas, seda ma ei tea, võib olla oli tal eelmiste kampaaniate tegijate poolt palve mitte avalikustada. Meie pole oma kaasatust püüdnud ega palunud varjata, see on olnud meie valdkonnas avalik info. EKRE-l oli ju lausa konkurss agentuuri leidmiseks ning meie konkureerisime kahe teise agentuuriga. Pigem on agentuuride salastamine teiste erakondade rida, pikalt valdkonnas töötanud inimesed teavad, kuidas neid asju aetakse.

heigo%20salimaa2 block

Arena Media juht Heigo Salimaa:

Mida Arena Media EKRE heaks riigikogu valimiskampaanias tegi?

Vahendasime Eesti meediaväljaannete pindasid.

Kuidas Arena Media oma tööga ja selle tulemustega rahule jäi? 

Kampaania eesmärk sai täidetud.

Kuidas iseendaga nüüd tulemust – olukorda riigis, uut koalitsiooni – vaadates rahul olete?

Koalitsiooni loovad poliitikud. Meediaagentuurid sellega ei tegele.

Kas teenindaksite ka edaspidi EKRE-t või teisi koalitsioonis olevaid erakondi?

Jah.

Aga mõnda teist erakonda?

Jah.

Kas konkreetsete vaadetega erakonna teenindamine peegeldab ka agentuuri enda / selle juhtide / omanike vaateid?

Agentuurid tegelevad professionaalse teenuse osutamisega.

Kas on võimalik teenindada erakonda, kelle vaadetega sa ise päri ei ole?

Palun vaata eelmist vastust.

 

Anu Madis Salama block

 

Loovagentuuri Salama juhid ja partnerid Madis Ots ja Anu Aleksandra Ots:


Mida Salama Isamaa heaks riigikogu valimiskampaanias tegi?

Salama töötas välja valimiskampaania loovlahenduse nin teostas tele-, raadio-, väli-, trüki- ja veebireklaamid. Sisuline osa tuli erakonna poolt, reklaamide sõnastus ja vormiline külg Salamalt.

Kuidas Salama oma tööga ja selle tulemustega rahule jäi? Isamaa sai seekord 12 mandaati. 2015. aastal sai Isamaa ja Res Publica Liit 14 kohta, seega praegune tulemus -2.

Ka väike agentuur saab edukalt ellu viia Eesti mõistes väga suure kampaania, kui tiim on tasemel ning töökorraldus targalt läbi mõeldud. Tulemus oli professionaalne ning, nagu me tänaseks teame, edukas kampaania.

Kuidas iseendaga nüüd tulemust – olukorda riigis, uut koalitsiooni – vaadates rahul olete?

Uut koalitsiooni vaadates tuleb leppida teatava distantsiga. Agentuurid teevad valimiskampaaniaid, poliitikat teevad erakonnad. Poliitikavaatlejad pakkusid välja neli-viis võimalikku koalitsioonivarianti – on selge, et erakondade agentuuride võimalused mõjutada seda, milline neist variantides realiseerub, on kainelt hinnates nullilähedased. Eriti ilmekalt illustreerib seda opositsiooni koosseis – näiteks Kontuur pole kindlasti see
koht, kust küsida, miks nende läbi aegade parima valimistulemuse teinud klient opositsioonis on.

Kas teenindaksite ka edaspidi Isamaad?

Isamaa europarlamendikampaania on samuti Salama töö.

Kas konkreetsete vaadetega erakonna teenindamine peegeldab ka agentuuri enda / selle juhtide / omanike vaateid?

Teiste agentuuride eest ei oska rääkida, aga ju leidub igasuguseid variante. Meie ühtegi erakonda ei kuulu ja oma vaateid loeme eraasjaks. Isegi Isamaale pole me avaldanud, kelle poolt hääletame, kui keegi on vestluse käigus huvi tundnud.

Kas on võimalik teenindada erakonda, kelle vaadetega sa ise päri ei ole?

Kuna inimesed tohivad olla ja ongi erinevad, siis isegi erakondades ei ole kõik liikmed kõigis vaadetes üksmeelel. Mis puutub agentuuridesse, siis ilmselt on see individuaalne, kes millised reeglid endale
kehtestab. Teame liberaale, kelle klientideks on konservatiivid, ja konservatiive, kelle klientideks on liberaalid. Karsklasi, kelle jaoks pole alkoholireklaam probleem jne. Agentuurides on ka inimesi, kelle meelest on üldse igasugune reklaam ebaeetiline.

 

Indrek%20Soom 1 block

 

Meediaagentuuri Intitiative juht ja partner Indrek Soom:

Mida Initiative Keskerakonna heaks riigikogu valimiskampaanias tegi?

Aitasime klienti meediastrateegia ja -taktikaga.

Kuidas Initiative oma tööga ja selle tulemustega rahule jäi? Keskerakond sai 26 mandaati (-1 võrreldes
2015. aasta riigikogu valimistega).

Teeme oma tööd alati professionaalselt. Nii nagu äriettevõtete puhul ei ole ka erakondade puhul meedia ainuke faktor, mis tulemust mõjutab.

Kuidas iseendaga nüüd tulemust – olukorda riigis, uut koalitsiooni – vaadates rahul olete?

Koalitsioon on selline, nagu Eesti rahvas valimiste kaudu otsustas.

Kas teenindaksite ka edaspidi Keskerakonda või teisi hetkel koalitsioonis olevaid erakondasid?

Üks erakond korraga. Nagu näha, võivad erakondade seisukohad ajas muutuda, seega ei tahaks kellegi kohta äärmuslikke seisukohti täna võtta. Meie eesmärk on aga alati töötada pikaajalise kliendisuhte nimel.

Aga mõnda teist erakonda?

Eelistame pikaajalisi suhteid.

Kas konkreetsete vaadetega erakonna teenindamine peegeldab ka agentuuri enda / selle juhtide / omanike vaateid?

Sellist sidet me toodete ja brändidega otseselt ei loo ega otsi. Oleme suur ja professionaalne ettevõte, igal inimesel on õigus oma väärtushinnangutele.

Kas on võimalik teenindada erakonda, kelle vaadetega sa ise päri ei ole?

Erakondadel on nii paremaid kui ka tagasihoidlikumaid mõtteid, aga iga klienti on tehniliselt võimalik teenindada nii, et teenus on alati tipptasemel. Samas ei saa meediaagentuur tulemusi üleliia isiklikult
võtta, kuna oleme siiski ainult üks osa suurest pildist, seda eriti poliitika  puhul.

 

Villmann 2018 BW block

 

Loovagentuuri Kontuur Leo Burnett loovjuht Urmas Villmann:

Mida Kontuur täpsemalt Reformierakonna heaks riigikogu valimiskampaanias tegi?

Eks Kontuur tegi oma tagasihoidlikul moel seda üht ja ainukest asja, mida me oskame ja üle 20
aasta tasapisi arendanud ja lihvinud oleme – klassikalist, kahe jalaga maa peal kommunikatsiooni, mille aluseks on võimalikult realistlik, uuringutel põhinev, kliendi eesmärkidest ja brändist lähtuv kommunikatsioonistrateegia, sellest strateegiast tuletatud ja eristuv loovstrateegia ning disainikontseptsioon
(värvid, fondid, fotode stiil, kogu CVI). Kui see on valmis, siis tulevad konkreetsed reklaamiideed erinevatesse meediakanalitesse: välireklaam, sotsiaalmeedia, trükireklaamid, telereklaamid, digireklaamid, otsepost, käest
kätte jagatavad give-away materjalid jne. Lihtne. Business as usual.

Fun fact: Näiteks kampaania hüüdlause “Parem tulevik!” valisime spetsiaalselt sama, mis oli kasutusel aastaid tagasi, kui peaministriks oli Siim Kallas. Väike vihje põlvkondade vahetuse teemal, kes märkas, see märkas, kes ei märganud, pole hullu.

Kes meediat planeeris?

Eesti parim meediafirma MediaBroker.

Kuidas Kontuur oma tööga ja selle tulemustega rahule jäi? Reformierakond tegi oma läbi aegade parima tulemuse ja sai 34 mandaati (+4 võrreldes 2015. aasta valimistega), tulles riigikogu valimistel võitjaks.

Ma usun, et antud ajahetkel ja käepärast olevate teadmistega tegime kõik, mis suutsime. Ja rohkemgi veel. Nii head tulemust ei osanud oodata, kuigi aimdus oli, et võit on võimalik, kui taktikaliselt õigesti ja kiirelt reageerida. Tööd ja vaeva nägime selle nimel väga palju.

Näiteks kui ülejäänud erakondade plakatid olid kõik valgel taustal, siis vaid Reformil olid
need eristuvalt kollased, särades kenasti keset halli linna. Iga disainer teab, mida tähendab kellegi juukseid taustast välja maskida. Aga see vaev tasus ära, eristuvus oli mäekõrgune. Et anda aimu töömahust, siis iga valimiskampaania jaoks loome uue, värske ja väga põhjaliku CVI, kus sees fondid, värvid, graafiline stiil, reklaampindade layoutide näidised, nänni kujundus. Seekord sai see 39-leheküljeline, lisaks veel digimeedia CVI, mille paksus oli 36 lehekülge.

Kas teenindaksite ka edaspidi Reformierakonda?

Juba teemegi seda. Kontuur on pikkade suhete eelistaja, sest vaid nii saab brändi kasvatada tugevaks kui kalju. Reformierakonna bränd sellisel kujul sai paika aastal 2001, väike facelift ehk kohendus on tehtud
2006. Töötab tänapäevani, isegi kui vahepealsetel aastatel on olnud kehvad ajad, siis puhtalt brändi jõuga on saavutatud valimistel väga häid tulemusi. Kui strateegia on paigas, on elu lill.

Head brändi saab iseloomustada ühe sõnaga. Harley Davidsonil on selleks sõnaks „Vabadus”. HD ei müü rauda, kodaraid ja rehve, vaid tunnet, mis tekib, kui istud ratta selga ja võid sõita, kuhu hing igatseb. Reformil on selleks sõnaks „Parem”. Parem erakond, parem tulevik, paremad valimislubadused.

Aga mõnda teist erakonda?

Heh, kas antud hetkel on mõni asjalik silmapiiril? Mina küll ei näe.

Kas konkreetsete vaadetega erakonna teenidamine
peegeldab ka agentuuri enda / selle juhtide / omanike vaateid?

Mingil määral ikka, ega endaga vastuollu minna ei ole võimalik.

Kas on võimalik teenindada erakonda, kelle vaadetega sa ise päri ei ole?

See etapp on juba läbitud. Kunagi Ideas töötades tegin Keskerakonnale asju, aga enam ei teeks.

*****

Valimistel 5. tulemuse teinud (10 mandaati, -5 võrreldes eelmiste riigikogu valimistega) Sotsiaaldemokraadid jäid seekord küsitlusest välja, kuna nemad otsustasid korraldada valimisi majasisese meeskonnaga, ilma suurte agentuuride abita. „Sotsid korraldasid seekord tõepoolest Riigikogu valimisi ilma suurte reklaami- ja suhtekorraldusagentuurideta. Otsustasime juba 2017. aasta valimisteks valmistudes eelistada ühele-kahele põhipartnerile hoopis professionaalselt komplekteeritud meeskonda, kes töötab igapäevaselt kontoris ja on erakonna palgal. Loomulikult kasutasime aga väliste partnerite abi kitsamates töölõikudes. Näiteks digi- ja sotsiaalmeedia osaga kampaaniast aitas meid digiagentuur Wink ning ülejäänud meediakanalites  planeerisime kampaaniat koos pikaaegse koostööpartneriga Vizeum,“ rääkis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna kommunikatsioonijuht Andri Maimets.

Silja Oja, Turundajate Liit

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt