28.11.2023

Vandeadvokaat jagab näpunäiteid! 3+1 nüanssi autoriõigusest, mida enne kampaania loomist teadma pead

Mida peab üht kampaaniat tehes silmas pidama, et hilisemaid jamasid võimalikult palju vältida? Reklaamist ning autoriõigusest kirjutab advokaadibüroo TGS Baltic intellektuaalsele omandile keskendunud vandeadvokaat Silvia Urgas.

TGS Balticu vandeadvokaat Silvia Urgas jagab nippe, kuidas teha kampaaniat nii, et hiljem jama ei tuleks. Foto: TGS Baltic

Lepingud korda

Alustuseks tasub üle vaadata lepingud nii oma töötajate kui ka koostööpartneritega, sealjuures alltöövõtjatega. Tihti arvatakse, et kui töötaja loob teose tööülesannete käigus, ongi tööandjal kõik vajalikud autoriõigused olemas. Tegelikult nii ei ole. Autor saab olla vaid füüsiline isik ning isiklikud autoriõigused, milleks on mh õigus teose puutumatusele, lisadele ja avalikustamisele, on temast lahutamatud. Töölepingu alusel lähevad tööandjale seaduse järgi üle vaid varalised autoriõigused ning kui lepingus ei ole eraldi kokku lepitud isiklike õiguste litsentsimises, ei pruugi tööandjal enam olla võimalik kliendile üle anda tööd koos selle kasutamiseks vajalike õigustega. 

Sama lugu on muul alusel kui töölepinguga tegutsevate koostööpartneritega – nende puhul ei saa mõningate eranditega lootma jääda isegi seadustest tulenevale üldpõhimõttele varaliste õiguste ülemineku kohta. Seda hoolimata sellest, et raha tehtud töö eest on makstud. 

Seepärast tuleks üle vaadata, et vajalikud lepingud on niiviisi sõnastatud, et isiklikud autoriõigused on sulle litsentsitud ning varalised üle antud või litsentsitud. 

Inspiratsioon jäägu inspiratsiooniks

Looming ei sünni tühjast kohast, nii palju kui me jumalikku ilmutusse ka uskuda ei tahaks. Inspiratsiooni leiab kõikjalt, olgu selleks nähtud virmalised, ähmane mälestus vähetuntud teleseriaalist, koolipõlves sirvitud raamat, eile juhtunud totter olukord või Pinterestis silma jäänud varasem teos. 

Turundajate Liidu lehelgi on erinevad inimesed märkinud, et loovus on erinevate tükikeste kokku sättimine uuel viisil. Kuidas sättida tükikesi kokku nii, et samal ajal loomevargusega ei tegeleks? Ideed ei ole küll autoriõigusega kaitstavad, aga idee kopeerimisest teose plagieerimiseni võib olla vaid väike samm. 

Arvesta teistest töödest inspiratsiooni otsides varasemate autoriõigustega. Sealjuures on autoriõigusega lisaks terviklikele teostele sageli kaitstud ka nende osad, seega ei maksa kellegi teise teosest väikest osa napsata ning lohutada end sellega, et ega ju tervet tööd ei kopeeritud. 

Kohtupraktikas on autoriõigusega kaitstavaks peetud ka mõnesekundilist teose osa, kui selles peegelduvad autori isikupära ja tema loomingulised valikud. Autoriõigusega kaitstud teoste puhul on nende kasutamine üldjuhul, eriti ärilisel eesmärgil, lubatud vaid vastava loa alusel. Autoriõiguslik kaitse lõpeb üldjuhul 70 aastat pärast autori surma, mistõttu tasub uuemate teoste puhul arvestada sellega, et teose kasutamiseks, mh kellegi teise teose fragmentide kasutamiseks või sellele oma teose ülesehitamiseks tuleks üles otsida varasema teose autor või autoriõiguste omaja. 

Muidugi ei saa vältida seda, et kaks inimest tulevad teineteisest sõltumatult samale mõttele ja loovad kogemata äärmiselt sarnased või lausa identsed teosed. Autoriõiguslikus mõttes ei ole tegemist rikkumisega. Autoriõiguse seadus kasutab sõna “originaalsus” tavakeelest veidi erinevas tähenduses ning originaalsust defineeritakse kui autori enda intellektuaalse loomingu tulemust.

Kaitse ka oma klienti

Kui panid kahe eelneva punktiga kogemata või meelega puusse, siis arvesta, et lõppastmes võib kannatada hoopis klient. Isik, kelle autoriõigusi rikutakse, võib nõude esitada hoopis sinu tööd kasutavale kliendile, kuigi ta selle loomises ise kätt külge ei pannud. Olenevalt asjaoludest võivad olla võimalikud nii rahalised nõuded kui ka kohustus töö kasutamine lõpetada ja juba valminud teos avalikkuse silme alt eemaldada.

Seaduse järgi vastutab isik, kes kasutab teist isikut pidevalt oma majandus- või kutsetegevuses, selle isiku seonduva õigusvastaselt tekitatud kahju eest nagu enda tekitatud kahju eest. Kohtupraktikas on seda sätet rakendatud ka olukorras, kus klient on pidevalt kasutanud sama bürood oma reklaamide tegemisel. Muuhulgas võib klient vastutada ka sinu alltöövõtjate autoriõigusliku praagi eest. 

Muidugi võivad tule alla sattuda korraga nii sina kui sinu klient. Sellises olukorras ei maksa imestada ka seda, kui klient seetõttu omakorda sulle nõude esitab. Võimalikke ebameeldivaid ja kulukaid lõpplahendusi on seega üsna mitmeid. Kõige mõistlikum on oma tagala kohe alguses ära kindlustada.

Enne mõtle, siis ütle

Kui kahtlustad plagiaati või muud autoriõiguslikku rikkumist näiteks mõne konkurendi töös, siis enne avalikult etteheidete tegemist tasuks meelde tuletada, et tänapäeva Eestis pole sugugi vähepopulaarsed nn laimuhagid. Teise inimese kohta ebakohase väärtushinnangu ning inimese või ühingu kohta ebaõige faktiväite avaldamine võib kaasa tuua kohtuasja, milles nõutakse väite ümberlükkamist, avalikku vabandust, vahel ka kahjutasu. 

See ei tähenda, et nt Kuldmuna võistluse kontekstis ei võiks konkurentide tööde üle enam üldse diskuteerida, aga enne reljeefsete väljenduste kasutamist ning plagiaadisildi külgekleepimist tasuks mõelda, kas julgeksid täie südamerahuga sellist väidet ka kohtus kaitsta. 

Autor: Silvia Urgas, advokaadibüroo TGS Baltic

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt