29.10.2020

Äripäeva Turunduse TOP 2020: edukaimad suhtekorraldusfirmad on Callisto, Optimist Public ja Meta Advisory

Kommunikatsioonibüroo Optimist Public on tegutsenud Eesti kommunikatsioonisektoris nüüdseks veidi üle viie aasta ning teinud läbi kiire kasvu nii agentuuri käibelt kui ka pakutavate teenuste ulatuselt. Loovad terviklahendused ja usalduslik suhe klientidega on tõstnud Optimist Publicu top-agentuuriks. Milliseid väljakutseid ja võimalusi näevad nad Eesti kommunikatsioonimaastikul, selgitas Optimist Publicu partner Mari-Liis Ahven.

Optimist Public
Optimist Public

Mis on Optimist Publicu edu saladuseks?

Meil oli privileeg sündida juba kaasaegsesse PR-agentuuride põlvkonda, mis andis võimaluse disainida agentuuri teenused tänapäevasele nõudlusele vastavaks – strateegiliseks, kuid samas agiilseks. Rõõmustavate tulemuste taga tuleb aga lisaks hästi positsioneeritud strateegilisele teenusele ja loovatele kommunikatsioonilahendustele näha eelkõige meie klientide usaldust ning reaalse väärtuse loomisele orienteeritud tiimi.

Kiire kasv seab samas ka tiimile alati tugeva surve ja on väljakutseks nii erialaselt kui emotsionaalselt. Sestap olen siiralt väga tänulik meie supertiimile, kes ka keerulistes olukordades on üksteist palju toetanud ja ilma kelleta ei oleks Optimist Public tänaseks nii tugevaks kasvanud.

Mis on täna PR-töös peamisteks väljakutseteks?

2020. aasta on andnud maailmale tervikuna uue väljakutse – tulla toime kriisiga, mis mõjutab nii inimeste igapäevaelu, ettevõtete arendusplaane ja ärikeskkonda kui ka rahvusvahelist koostööd laiemalt.

PR-agentuuri jaoks tähendab see muutustega väga kiiret kohanemist. Töös tuleb olla strateegiline ja analüütiline, aga ka kriitiline, leida üles infot ja pakkuda välja lahendusi, mis oleksid aktuaalsed ja looksid samas lisandväärtust.

Lisaks on Eestis kindlasti järjest suurenev väljakutse usalduse loomine erinevate siht- ja sidusrühmade vahel, sest inforuum ja poliitiline maastik on tugevalt polariseerunud.

Ettevõtluskeskkonda on mõjutanud viimaste aastate ühiskondlike väärtuste muutused ja ka poliitilised otsused, mis on tekitanud ebakindlust nii majandustegevustes kui ka tarbijate igapäevaelus – see omakorda nõuab suuremat tähelepanu kommunikatsioonitöös.

Siin ongi PR-sektori roll aidata hoida selgust, konkreetsust ja tasakaalustatust. Kommunikatsiooniinimesi võib võtta ka kui tõlke, kes aitavad selgitada põhjus-tagajärg seost, konkretiseerida ja luua sõnumeid, mis kõnetaksid ja seeläbi suurendaksid teadlikkust ja usaldust.

Väljakutseid ei saa raisku lasta – mida väärtuslikku olete õppinud?

See aasta on väga tugevalt näidanud, et need, kellel on analüütilistel alustel ja läbimõeldud kommunikatsioonistrateegia ning kes on varem töötanud läbi võimalikke kriisiplaane, väljuvad ka keerulisematest olukordadest tugevamalt.

Kindlasti on muutunud nii ettevõtete kui tarbijate ootused – eelistatakse neid, kes on vastutustundlikud nii oma tegevuses kui ka sõnades.

Muuhulgas tähendab see, et ettevõtete ja brändide jaoks on läbimõeldud CSR-tegevus (sotsiaalselt vastutustundlik ettevõtlus) ja selle kommunikatsioon olulisem kui kunagi varem. Arvestada tuleb oma tegevuse laiema mõjuga – sh pole oluline vaid see, mida tehakse, vaid ka, kuidas seda tehakse ja kuidas seda mõistetakse nii ettevõttes kui ka avalikkuses.

Kommunikatsioonitegevuste tähtsust ei saa alahinnata – aitame jätkusuutlikult ettevõtetel oma rolli töötajate, partnerite, klientide ja ühiskonna ees täita ning sellest ka adekvaatselt rääkida. Lõppkokkuvõttes konverteerub läbimõeldud CSR-tegevus ettevõtte kasuks – näiteks suureneb töötajate rahulolu ja paraneb töö kvaliteet, kasvab brändi meeldivus ja tarbijate huvi, mis suurendab omakorda konkurentsieelist ja annab uusi võimalusi investeeringuteks, kasvuks ja ekspordiks.

Peamiselt turunduskommunikatsioonile keskendunud agentuurina on teie üheks märksõnaks n-ö creative-PR. Mida see kliendi jaoks täpsemalt tähendab?

Lähtume ennekõike sellest, et oleme oma klientidele partneriks. Saame täita oma rolli, kui tunneme ja mõistame oma partneri tegevust ja äri tervikuna ning seeläbi töötada ühiselt seatud eesmärkide nimel.

N-ö traditsioonilise PR-teenuse kõrval on meie üheks eeliseks tõesti integreeritud ning loovate PR-lahenduste väljatöötamine ja teostamine, mis sageli aitab tänases sõnumitest üleküllastunud inforuumis eristuda, tähelepanu pälvida ja tugevamat väärtust luua. Ehk rakendame sageli loovaid ja eristuvaid lahendusi ka uudisväärtuse loomisel, arvestades tugevalt brändide iseloomu ja tarbijate vajadustega. Selleks on andnud hea võimaluse ka kuulumine Optimist Groupi ning üle ukse asuv loovagentuuri tiim, kust vajadusel alati põnevat kaasamõtlemist ja värskeid ideid leiame.

Lähtume sellest, et turunduskommunikatsioon on osa ettevõtte äritegevuse tervikust. Kui hoida nt müüki ja turundust igapäevasest kommunikatsioonist lahus, kaotame automaatselt tulemuslikkuses. Reaalsuses töötame ju kõik infoga, mis peab andma edasi ideid, kujundama suhtumist ja tekitama emotsioone. Küsimus on, milliseid lahendusi on mõju tekitamiseks vaja kasutada ja kuidas teha seda võimalikult selgelt.

Kuna PR-agentuuri tegevuse tulemused on tänu digikanalitele muutunud samuti hästi mõõdetavaks, siis on paremini näha ka meie töö reaalne mõju nii organisatsioonide käekäigule kui tarbijakäitumisele.

Kuivõrd on veel täna kommunikatsiooniagentuuri töö riigipiiridest sõltuv?

Senini on regiooni väiksus pannud meid ühelt poolt olukorda, kus suurte, rahvusvaheliste klientide jaoks on Baltikum pigem üks turg. Meil on väga tugevad partnerid Lätis ja Leedus ning sõltumata sellest, milline kolmest riigist protsessi juhib, suudame turu erinevusi ja sarnasusi arvestades tagada võrdväärse kvaliteediga teenuse kõigil kolmel turul.

Samuti saame juba täna panustada turunduskommunikatsiooni strateegilise tööga teistesse riikidesse, kus kohalike partneritega teostada kanalite-ülest kommunikatsiooni

Riigipiiridest sõltumata näeme, et kui klassikaline PR-tegevus nõuab rohkem lokaalset lähenemist, siis creative-PR võimaldab üha enam ideid ellu viia sõltumata riigipiirist või asukohast – eelduseks on tugev analüütiline eeltöö ja koostöövõrgustik sihtriikides. Samuti võimaldavad digitaalsete kanalid üha hõlpsamini juhtida rahvusvahelisi kampaaniaid ka Eestist. Täna on Optimist Publicul kommunikatsiooniprojektide võimekus lisaks Baltikumile ka Skandinaaviamaades, Saksamaal, Suurbritannias ning ka eksootilisemates riikides – Iraanis, Araabia Ühendemiraatides, Indias ja Türgis.


Äripäeva Turunduse TOP ilmus 29. oktoobril 2020. Loe lisa SIIT.

TOP-is teisele kohale tõusnud Optimist Public ja kolmanda koha võitnud Meta Advisory on Turundajate Liidu (TULI) liikmed.

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt