06.10.2022

Aasta digiagentuur Tank: tangoks on vaja kaht osapoolt!

Veidi vähem kui viis kuud on möödas sellest pidulikust hetkest, mil Tank krooniti Kuldmunal aasta digiagentuuriks. Käisime külas, et uurida, mis imeputru nad söövad, et neil nii hästi läheb.

Tanki digiedust jutustavad Irina Piiskoppel ja Augustin Bucaille. Foto: Kristjan Oden

Tanki digiturunduse köögipoolt tutvustavad digisuuna juht Irina Piiskoppel ning ärikasvu ja strateegia juht Augustin Bucaille. Irina on Tankis töötanud varsti juba 5 aastat ning tema eelnevasse kogemustepagasisse mahub ka töö meediaagentuuris. 

“Keskendun digivõimalustele ning sellele, kuidas loovtiim saaks neist maksimumi võtta,” kirjeldab ta lühidalt oma põhilist tööülesannet. “Samal ajal arendan tiimi ning kompetentse.”

Augustin, kes – nagu nimestki arvata võib – pole sünnilt eestlane, vaid on pärit Prantsusmaalt, saabus Tanki mullu oktoobris. Eelnevalt oli ta loovagentuuri Zavod tegevjuht ning ta on töötanud varasemalt 10 aastat Šveitsi digiagentuurides ning enne seda 5 aastat Prantsusmaal. 

“Minu töö on kliente kuulata ning mõista, mis nad tahavad,” kommenteerib pika kogemusega mees. “Teeme koos klientidega pikki sessioone, et kaardistada, mida nad vajavad, milliseid sihtgruppe nad tahavad kõnetada, milliseid eesmärke on realistlik digiturunduse vahenditega püüda ja mida mitte. Kuidas meie tehtavad sammud sobituvad nende olemasolevasse digitaalsesse ökosüsteemi. Täiendame Irinaga üksteist hästi – ta tunneb suurepäraselt erinevaid kanaleid ja nende spetsiifikat ning rolli kogu digistrateegias, mina orienteerun hästi tehnilises pooles.”

Irina, sa tulid Tanki peaaegu 5 aasta eest. Selle aja jooksul olete võitnud kaks korda aasta digiagentuuri auhinna (2020 ja 2022). Kuidas sa võrdleksid praegust aega sellega, mil sa saabusid?

Irina: Tank on võitnud digiauhindu ka enne mind. Mäletan üht EASi Work in Estonia kampaaniat, mis võitis rohkelt auhindu. Tol ajal olin veel tööl meediaagentuuris ja selles projektis samuti osaline. 

Digivaldkond kasvab ja areneb pidevalt ning on juba ammu kindel osa igast arvestatavast reklaamikampaaniast. Mõned brändid keskenduvadki ainult digimeediale. Tankis tekkis juba varakult arusaam et, digi on oluline, aga mis eriti tähtis, et see vajab ka tõsist tööd, tähelepanu ja süvenemist. 

Augustin: Irina suur tugevus on see, et ta on meediaagentuuris töötanud. Ta mõistab meediaplaani. Ma olen varem töötanud kaheksas agentuuris ja alati tekivad küsimused, et mis formaat on see, mis formaat on too. 

Irina on seda tööd ise teinud. Kui loovtiimil on mõne formaadi kohta küsimus, siis Irinal on vastus kahe sekundiga olemas. Sa oled tõesti palju meie kõigi aega säästnud. 

Irina: Digis on tohutult palju erinevaid kanaleid ja formaate ning igaüks neist mängib üldises strateegias erinevat rolli. Seetõttu peab hoolikalt läbi mõtlema nii strateegia kui ka selle, milline sõnum kindlas kanalis kõlab. Meediaplaan ja loovlahendus peavad sünkroonis olema. Hästi oluline on, et laua taga oleks kõik partnerid koos, siis sünnib hea asi. Tihe koostöö ja valmidus koos arutada on võtmefaktor!

Kuidas tiim viie aastaga muutunud on?

Irina: Algul tegelesin nende teemadega mina üksi, aga nüüd on meil väike “digitiim”, mis koosneb erineva kompetentsiga inimestest. Viimase aasta jooksul on meiega liitunud oskuslik sotsiaalmeediaspetsialist Grete ja Johanna, kes tuleb meediaagentuurist, olles fokusseerunud just digimeediale. 

Me oleme seega justkui allüksusena kasvanud, aga see pole kokkuvõttes eriti oluline. Tegelikult töötame tihedalt koos kogu loovtiimiga – igapäevaselt, õlg õla kõrval. Kõik on üks tiim, lihtsalt andekad inimesed erinevate oskuste ja kompetentsidega.

Augustin: Minu arust on oluline mainida, et Tank on Tank! Agentuur, mis loob ideid, mis jõuavad erinevatesse kanalitesse. Digi on selle üks oluline osa, aga me pole kuidagi Tankist eraldi. Oleme kõik koos. 

Kui me esitleme, siis me ei räägi, et meie oleme digitiim või nemad on loovtiim, me oleme Tank! Ma ei taha, et inimesed arvaks, et me oleme nüüd ainult digiagentuur. 

Vanasti oli klientidel eraldi agentuurid, üks tegi PRi, teine loovtööd, kolmas meediat, neljas digi. Trend on see, et nüüd soovitakse kõike ühest agentuurist. Tank on võtnud tänapäeva paremini sobituva kuju ning teeb lihtsalt teistest rohkem tööd, et selgitada kliendi soovide kõrval välja ka nende tegelikud vajadused ja võimalused ning need ka kvaliteetselt ellu viia.

Ettevõte on elav olend – kui kliendil on uued vajadused, siis meil on uued teenused. Samas on Tanki hoiak olnud alati selline, et me ei pea kiiresti kasvama, vaid saame seda teha rahulikult ja kaalutletult. 

Irina: Jah, monitoorime pidevalt, mida klient digimaailmas silmapaistmiseks vajab. Oleme praeguseks kaardistanud teenused, mida saame pakkuda majasiseselt ning mida läbi partnerite. Näiteks oleme otsustanud, et me ei fokusseeri meediaplaneerimisele, sest meil on palju häid partnereid, kellega koostöö sujub. 

Lõppude lõpuks oleme loovagentuur, me ei pea minema arenema üksnes digisuunas, aga seegipoolest hoiame oma silmad lahti ja vaatame, mis digimaailmas uut ja kuidas sellest meile ja klientidele maksimaalselt kasu oleks. Võib-olla homme peame lisama uusi kompetentse ja eksperte. 

Me pole ülejala otsustajad, kaalume pikalt ja mõõdukalt, mida päriselt on vaja.

Tankis on neli põhilist digifookust? Rääkige neist veidi. 

Irina: Kõik saab alguse digistrateegiast ja õnneks saavad kliendid selle olulisusest täna juba ka aru. Väga oluline, et meedia- ja loovstrateegia klapiksid, üksteist võimestaksid ja täiendaksid. Et strateegia/plaan oleks vastavuses kliendi eesmärkidega ning kõnetaks õiget sihtrühma õiges kanalis ja õige sõnumiga.

Siis digikampaaniad. Tegeleme nendega igapäevaselt ning meie roll ja vastutus on, et digilahendused oleksid hästi läbimõeldud ja vastaksid iga kanali spetsiifikale ja nõuetele, aga oleksid samal ajal loovad. Et idee ei läheks formaatimisel kaotsi, et tehtu näeks hea välja ja tooks ka soovitud tulemuse.

Järgmiseks sotsiaalmeedia. Alustades jälle strateegiast ja tegevusplaanist ning lõpetades analüüsiga. Pakume omalt poolt ka sotsiaalmeedia kanalite täielikut haldust ning sisuloomet, vajadusel kaasame loovtiimi – kui on tarvis tugevaid disainioskusi näiteks uue visuaalse keele väljatöötamisel või jooksva sisu loomisel.

Neljandaks, aga mitte viimaseks, on veebilehed. Paneme paika strateegia ja disaini. Arendust pakume läbi oma partnerite. Vajadusel kaasame SEO spetsialisti.

Augustin: Minu vaatenurgast on veebilehe loomisel viis faasi: mõtlemine, disain, ehitamine, avalikustamine ja järelmonitooring.

Kaks ja pool neist faasidest teeme ise. See on mõtlemine, disain ja veidi ehitamist. Edasi on kaks võimalust: kas kliendil on oma arendajast koostööpartner või soovitame partnerit meie. Plaanime edaspidi valida üks-kaks väga tugevat partnerit, kellega saaksime regulaarselt töötada. 

Irina: Jah, pikaajalised suhted on head, siis on usaldust ja mõistmist. Kehtib nii klientide kui ka koostööpartnerite puhul.

Augustin: See on hea point. Agentuuridel on alati partnereid vaja. Me ei saa üksi töötada. Ma ütlen tihti, et projektijuht on nagu dirigent. Sul on üks kutt, kes mängib tšellot, keegi mängib viiulit ja mingi naljakas tüüp taob trummi. Mõnel on ainult kaks korda aastas tööd, aga ta on olemas ja sel hetkel ülivajalik. Agentuuridega on sama. 

Irina: Jah, võti on oma asjadele keskendumine ning hea koostöö.

Teie TalTechi liitreaalsuse kampaania võitis Kuldmunadelt viis autasu, neist kaks kuldset. Irina, kas see on parim asi, mis sa kunagi teinud oled?

Irina: Ma ei julge kindlalt väita, et see on parim. See oli väga huvitav projekt, aga kindlasti tuleb selliseid veel. Kui klient meie hullu ideega kaasa tuleb, sünnibki äge asi.

Meil on TalTechiga juba mitmeaastane koostöö ja meid usaldatakse. Ilma usalduseta erilisi asju ei sünni. TalTech kui institutsioon on võtnud lausa strateegilise arengueesmärgi olla regiooni kõige innovaatilisem ülikool, seetõttu ka innovaatilised digilahendused sobivad neile suurepäraselt.

Mhm, TalTech on innovaatilisuses tipp. Nemad teevadki tulevikku. Kui keeruline ja huvitav on nendega koostööd teha? On ju ülikoolid meist mingis mõttes sammu ees. 

Irina: Koostöö TalTech tiimiga sujub toredasti, aastatega on tekkinud usaldus ja nö partneri tunnetus. Tankil oli kunagi moto või slogan – it takes two to tango. Võib öelda, et TalTechiga tuleb see tango meil päris hästi välja.

Ülikoolil on tõesti väga palju ressursse nii inimeste – teadlaste, õppeprogrammide juhtide ja nutikate tudengite – kui ka tehnoloogia näol. Jätta need ressursid ja teadmised kasutamata oleks liigne luksus või isegi raiskamine. Teeme tihedat koostööd kõigi osapooltega, et lõpptulemus vastaks ootustele, mis on alati kõrged. Aga see ongi motiveeriv ning paneb meid teistmoodi mõtlema.

TalTech on digimeedias aktiivne. Nende sihtrühm ehk noored inimesed on küll seal, aga kuidas tabada neid nii, et sõnum nendeni jõuaks ja neid kõnetaks? Kuidas viia nendeni teadmine, et kui ta tuleb õppima TalTechi, siis võib just tema olla see inimene, kes muudab tulevikku. See sihtrühm on väga nutikas, nad vaatavad reklaamist mööda, nad ei märka tavabännereid või on neil adblock peal. Peab leidma viise, et nad mõtleks “Mis, mida, mis see veel on?” Kui paneme nad korra huvituma, siis jõuamegi nendeni.

Digimaailm on pidevas muutuses. Kuidas end ise harite?

Irina: Meil on igakuised majasisesed kohtumised nimega DiggyPop. Jah, see on viide Iggy Popile! Saame tiimiga kokku ja võtame mingi digiteema süvitsi ette. Räägime uutest trendidest, erinevatest uutest kanalitest, tuttavate kanalite uuendustest ja muutustest, saame ja jagame inspiratsiooni jne. 

Vahel sisustame selle tunnikese ise, teinekord kutsume kellegi külla näiteks TikTokist, podcast’idest, mõjuisikutest või virtuaalreaalsusest rääkima. Huvitavaid inimesi kutsume! Nii oleme asjadega pidevalt kursis.

Augustin: Oleme osa rahvusvahelisest sõltumatuid agerntuure ühendavast võrgustikust Network One, kuhu kuulub üle maailma 1500 agentuuri ning iga kolmapäev on veebinar. Püüame neist nii palju osa võtta kui võimalik. 

Irina: Muidugi käime ka turundusvaldkonna üritustel ja konverentsidel nii Eestis kui välismaal.

Augustin: Tankis soositakse õppimist. Olen selle eest tänulik, et selleks leitakse aega ja seda väärtustakse. 

Võib-olla on see üllatav, aga pean ka LinkedIn’i heaks inspiratsiooni allikaks. Olen töötanud erinevates agentuurides ja mul on palju endiseid kolleege. Põnev, kui näiteks Lõuna-Aafrika sõbrad jagavad oma kampaaniaid. Sel alal peab olema uudishimulik. Pead teadma, mis toimub. Pead olema teistest ees. Tegelikult on mõistlik iga hommik 10-15 minutit lugeda, mis uut on. 

Eestlastele meeldib end näha eduka digirahvana. Kas me oleme edukas digirahvas? 

Augustin: Ma ei vasta praegu Tanki töötaja, vaid Eestis elava välismaalasena. Jah, kui sa lähed Prantsusmaale, siis Eestit nähakse digiriigina. Siin on palju idufirmasid ja fintech ettevõtteid, aga iga ükssarviku kohta on võib-olla 1000 firmat, kus digitase pole nii kõrge. Me kohtume tööalaselt väga paljude inimestega ning nende teadmised on väga erinevad. Ma ei ütleks, et Eesti on digis oluliselt rohkem arenenud kui teised Euroopa riigid. Tase on hea, aga arenguruumi on alati.

Autorid: 

Kaarel Täll, TULI
Siim Kera, TULI

Tank on TULI liige. TULI ühendab kõiki turundusega tegelevaid professionaale, kes on huvitatud erialase taseme tõstmisest ning valdkonna ärksaimate kaasamõtlejate hulka kuulumisest. TULI-sse kuulub praegu 99 liiget.

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt