23.03.2023

Taimar Müller: uuringust selgub, et Eesti ettevõtted ei kasuta videoturunduse täielikku potentsiaali

Müller Media uuris rohkem kui viiesaja Eesti ettevõtte käest, kui palju nad videoturundust kasutavad. Selgub, et oluliselt vähem, kui maailmas üldiselt. Tulemustest kirjutab Müller Media loovjuht Taimar Müller.

Müller Media loovjuht Taimar Müller. Foto: Erakogu

Kell on kaheksa hommikul. Vaatan veel enne tööleminekut telekat. Mitte küll uudiseid ega nostalgiatunde tekitamiseks multifilme, vaid hoopis reklaame. Vaatan neid selleks, et saada ülevaade, millise valdkonna ettevõtted end praegu enim reklaamivad ja kui hästi nende reklaamid vastavad tänapäevastele kvaliteediootustele. Ütlen ootustele, mitte nõuetele, sest kvaliteedinõuet meil reklaamidele paraku ei eksisteerigi.

Kuigi loovjuhina on mul küllaltki raske tarbida kehva kvaliteediga reklaami, on kvaliteedinõuete puudumine konkurentsihimuliste ettevõtete jaoks tegelikult hea uudis. Miks see nii on, räägin hetke pärast lähemalt, aga esmalt vaatame, kui oluline on videoturundus Eesti ettevõtetele üleüldiselt. Lisan täpsustuseks, et videoturunduse all pean silmas kõikvõimaliku videosisu loomist ja levitamist ettevõtte turunduslikel eesmärkidel.

Mujal maailmas peab videoturundust oluliseks 96%, Eestis vaid 57% ettevõtetest

Viisime kahe kuu vältel läbi uuringu enam kui viiesaja Eesti ettevõtte seas, et selgitada välja kui palju videoturundust kasutatakse. Võrdleme tulemusi laiema maailmaga ja arutame, mida meie kohalikud ettevõtted saaksid senisest paremini teha. Rõõm on tõdeda, et vastajate arv oli üle ootuste suur, mis näitab, et huvi antud teema üle on kõrge. Eestis pole ringluses kuigi palju materjale, mis aitab turundajatel sel teemal ajakohast informatsiooni leida, seega loodame, et käesolev artikkel aitab videoturundusele natukene valgust heita.

kusimus 01

Võtsime võrdluseks ette Wyzowl agentuuri küsitluse samal teemal, milles osales 528 ettevõtet üle maailma. Nende uuringust selgus, et  lausa 91% ettevõtetest kasutab videot turundustööriistana, mis võrreldes Eestiga on 33% suurem number. Nende uuringust selgus ühtlasi, et 96% ettevõtetest peab videot oluliseks turundusvahendiks. Meie küsitlusest selgus, et Eestis peab videot oluliseks vaid 57% ettevõtetest ning seejuures kasutab kõigest 42% ettevõtetest videot regulaarse osana turundusplaanist. Muu maailmaga võrreldes oleme me alles poolel teel.

Wyzowli uuringust on selgunud ka peamised põhjused, miks turundajad ei kasuta videoturundust. Kõige suurem põhjus on ajapuudus, seejärel teadmatus, kust üldse pihta hakata. Vaatame, kes Eestis ettevõtetele videosisu loob.

kusimus 02

See, et enamik videosisu loovad ettevõtetele oma töötajad, kajastub selgelt ka reklaamklippides, mis meile igapäevaselt turunduskanalites silma jäävad. Siinkohal tuleksin tagasi algusesse, kus lubasin mainida, miks kvaliteedinõuete puudumine reklaamidele konkurentsihimuliste ettevõtete jaoks hea on. Peamine põhjus seisneb selles, et suur osa reklaamidest, mis vaatajateni jõuavad, pole loodud oma ala spetsialistide poolt, mis loob olukorra, kus kvaliteetse ja läbimõeldud reklaamiga hallist massist eristumine ei ole raske.

Teatakse, mida öelda soovitakse, ent kuidas seda teha, mitte

Näen küllaltki tihti, et ettevõtted panustavad pikki kuid ja kümneid tuhandeid eurosid brändiraamatu loomisele, kus on kirjas, mida see bränd öelda tahab ja kuidas seda öelda tuleks, ent seejuures ei ole ühtegi rida selle kohta, milline peaks olema ettevõtte video- või animatsioonikeel. Liikuv pilt on see, mis puhub brändile elu sisse. Kas animatsioon peaks olema positiivne, luksuslik, mänguline, inspireeriv? Kui ettevõte ei mõtle neid asju läbi, on kogu brändi loomise töö jäetud poolikuks. Enamik ettevõtteid isegi ei tea, et see on miski, mille peale peaks mõtlema.

Uuringus selgitasime ka välja, millised on peamised meediumid, kus videoturundust kasutatakse.

kusimus 03

Selge on see, et internet on aastaid olnud ettevõtete peamine turunduskanal ja tõenäoliselt selleks ka jääb. Unustada aga ei tasuks erinevate kanalite koos rakendamise jõudu. Uuringutest on selgunud, et pea 88% inimestest kasutab televisiooni vaatamise ajal teist seadeldist ja neist 71% kasutab mobiili või tahvlit selleks, et uurida lähemalt millegi kohta, mida nad telerist nägid. Lisaks on telereklaamide ja sise- või välimeedia ekraanide kasutamisel internetiga võrreldes mitmeid muid eeliseid, mis turundajatel tihtipeale kahe silma vahele võivad jääda.

Ärge kartke anda ausat tagasisidet ja omapoolseid ideid

Lõpetuseks tahaksin anda nõu hoopiski agentuuridele ja vabakutselistele, kes ettevõtetele reklaame loovad. Ärgem unustagem, et ettevõtted, kes videosid tellivad, ei ole üldjuhul videoproduktsiooni ega animatsiooni spetsialistid. Ärge kartke anda kliendi mõtetele täiesti ausat tagasisidet ja lisada omapoolseid ideid. Kui me ei paku klientidele pelgalt teenust, vaid ekspertiisi, viime üheskoos oma valdkonda kõrgemale, nii teadmiste kui ka kvaliteetsemate ja loomingulisemate tööde näol.

Autor: Taimar Müller, Müller Media loovjuht
Toimetas: Siim Kera, TULI

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt