27.10.2021

Uus turuinfo ettevõte valmistas töövahendi turundajale ja PR-juhile

Uus turuinfo ettevõte Indico Consulting OÜ on asunud välja töötama tarbijauuringutooteid mitmetele valdkondadele, et muuta võtmetähtsusega tarbijatrendid kättesaadavamaks senisest suuremale hulgale Eesti ettevõtetest. Esimesena valmis ettevõttel turunduse ja PR-valdkonna ekspertidele mõeldud andmetoode.

Kaspar Küünarpuu.

Indico asutaja ja teenuste arendaja on varem 12 aastat rahvusvahelise uuringufirma Norstat Grupi Eesti, Balti ning teiste üksuste juhina töötanud Kaspar Küünarpuu. Tema sõnul on enamike valdkondade juhtidel vaja heade otsuste tegemiseks ajakohast infot, millised on tarbijate harjumused ja ootused konkreetsel turul.

„Täna on Eestis enamikes valdkondades peamiseks alternatiiviks tellida uuringud iseseisvalt, kuid selline väljaminek pole igas olukorras otstarbekas,” selgitas Küünarpuu. Ta täpsustas: „Indico kaardistab võtmetrendid erinevates valdkondades ning pakub tulemust praktilise väljundiga veebipõhiste raportitena.”

Küünarpuu toob näite turunduse ja PR-juhtimise valdkonnast, mille vajadusi adresseerib ettevõtte äsja valminud esimene uuringutoode Impact. „Turgu uurides sai selgeks, et ka andmetest kubisevas maailmas pole tööks vajalikud andmed alati piisavalt kättesaadavad,” selgitab Küünarpuu toote loomise ajendit.

„Impact paneb ühte uuringutootesse kokku info Eesti elanike meediakanalite tarbimisest, reklaamikanalite märkamisest ning sihtrühmi kirjeldavatest olulistest tunnustest. Ühest küljest on see kohustuslik teadmine igale valdkonna eksperdile ning teisalt aitab see igapäevases töös valida oma sihtrühmale sobivaimad kanalid ja sõnumid,” räägib Küünarpuu.

Tema seisukohta kinnitas äsja toimunud Äripäeva Kommunikatsioonijuhtimise aastakonverentsi diskussioonipaneelis suhtekorraldusagentuuri KPMS vanempartner ja EPRA president Margus Mets. „Indico initsiatiiv on väga tervitatav, sest annab kommunikatsioonivaldkonna juhile väga praktilise töövahendi, millele oma igapäevastes otsustes tugineda,” kommenteeris Mets.

Küünarpuu hinnangul on Eestis piisavalt tippjuhte ning valdkonna juhte, kes sooviks oma turust paremat ülevaadet, mistõttu on Indico võtnud eesmärgiks tootevalikut erinevate valdkondade ja segmentide kaupa edasi kasvatada.

Kui ettevõtte esimene toode mõõdab eratarbijate käitumist, siis kaks järgmist võtavad fookusesse äriklientide ootused. Nii on Indicol plaanis kaardistada ärikinnisvara kasutajate vajadused ning juhtide ootused erinevate äriteenuste pakkujatele.

„Kuigi sageli uurivad tarbijate ootusi just eratarbijale suunatud ettevõtted, on täna isegi suurem ajakohaste andmete vaakum ärikliente teenindavatel ettevõtetel,” ütleb Küünarpuu.

Indico Consulting OÜ on turuinfo ettevõte, mis kaardistab regulaarselt võtmetrendid eratarbija ja ärikliendi ootustes erinevate valdkondadele, toodetele ning teenustele. Ettevõtte klientideks on ettevõtted ja organisatsioonid, kes soovivad oluliste otsuste tegemiseks regulaarselt kasutada ajakohaseid ja täpseid andmeid. Lisainfo: www.indico.ee  

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt