Kõik uudised

Suvepäevad kui turundus

Surve palgatõusuks on kasvamas, samas valmisolek palgatõusuks pigem väheneb, samuti on selle mõju pigem lühiajaline. Palgatõusu ühekordset ja lühiajalist mõju peetakse üheks põhjuseks, miks viimase kümnendiga on tõusnud töötajatele korraldatud ühisürituste tähtsus.

Üritusturundaja Kristjan Niidas Winston Wolfist ütleb, et hästi korraldatud suvepäevad, jõulupidu või firma oma traditsioonidel põhinev üritus ei jää töötajate poolt tähelepanuta. „Sellisest üritusest saadud emotsioonid ja energia võivad kesta kaua ja olla isegi aastate möödudes organisatsiooni mojo, mida ka väljastpoolt märgatakse,“ selgitab Niidas.

Latt on väga kõrgel

Firmaürituste tähtsuse kasv on toonud kaasa ka suurenenud nõudmised korraldajatele, sest latt on teadliku tellija poolt kõrgele seatud. Kuuldused ägedatest suvepäevadest liiguvad kiiresti ka ettevõtete vahel ning seega ei pruugi lihtsalt linnukese pärast korraldatud üritus olla oodatud mõjuga.

„Oma kogemuste põhjal võime kinnitada, et täna on ürituste korraldamine väga erinev kümne aasta tagusest ajast. Nii meie kui ka teiste üritusturundajate, peopaikade, toitlustajate ja meelelahutajate valmisolek pakkuda midagi uut ja teistsugust kasvab pidevalt.“

Niidase sõnul on praegu nii tehnoloogiliselt, esinejate taseme, ürituste sisu kui ka toimumispaikade osas väga lai valik. „Kindlasti on aga hilistel ärkajatel vähem valikuvõimalusi kui varakult valmistujatel,“ selgitab Niidas peopaikade piiratud arvu näitel, miks näiteks suvepäevadeks valmistumist ei tasuks jätta viimasele minutile.

Üritus toimub seal, kus soovid

Ettevõtte ürituse toimumispaik on olnud üks peamiseid komponente, mille põhjal osatakse tihti juba ette ennustada, kas tuleb tore ettevõtmine või „see tavaline“. Selles on osas võib nutikust üles näidata. Nii on näiteks Winston Wolf leidnud omale koostööpartneriks Glämping Clubi, kes oskab elu- ja olmetingimused mugavatesse omanäolistesse telkidesse paigutada ning suudab nendega liikuda just sellesse punkti, kuhu klient soovib.

Niidase sõnul on glämping tabanud naelapea pihta: „Kliendi valik muutub toimumiskoha osas avaramaks ning kui mingi asukoht on mingil põhjusel meelepärane, ei pea sellest loobuma seetõttu, et seal koha peal sobivat majutust ja muid ruume ei pakuta,“ selgitab Niidas, kelle sõnul on sellise lahenduse jõudmine turule nagu sõõm värsket õhku.

Glämping ei võimalda ainult mobiilsust - nagu tegelikult kõik telgid seda lubavad - vaid ka luksust ja mugavust, mida tavatelk kunagi ei paku.

Suvpäevade piiriks on fantaasia

Niidase sõnul on muutumas kaua püsinud ettekujutus ettevõtte ühisüritustest kui üksnes rõhuga pidutsemisele suunatud ettevõtmistest. „Peokomponent ei ole väheoluline, aga küsimus on kvaliteedis - peol ja peol on väga suur vahe. Üha enam hakkavad suvepäevadesse jõudma erinevad huvitavad harrastused, ka koolituslikud momendid ja mitmesugused tiimitöö harjutamisele suunatud tegevused.“

Niidas soovitab arutada üritusturundusagentuuriga läbi kõik ideed, ka need, mis esialgu täiesti hullumeelsed tunduvad. „Väljaspool töökeskkonda toimuv ettevõtmine annab võrreldes tavapäraste koosolekuruumidega teistsuguse häälestuse,“ selgitab Niidas.

Agentuuriga või ilma

Kristjan Niidas

Nagu iga sisseostetava teenuse puhul tekib ettevõtetel ka ühisürituste korraldamisel küsimus, kas teha ise või kasutada agentuuri abi. On kindlasti erandeid, aga üldjuhul on agentuuril põhjalikum ülevaade ürituste turul toimuvast. Niidase sõnul on see nende põhitöö ja seepärast ollakse enda täiendamise ja arendamisega ametis iga päev. Ettevõttes võib korraldustöö olla kellegi jaoks pigem ebamugav lisakohustus ja nii võib tujutus ka lõpptulemuses näha olla.

„Me teame kogemusest, mis võimalused turul on ja saame kliendi soovid kiiremini täpseks tööülesandeks sõnastada. Aja kokkuhoid, ressursside optimaalsem planeerimine, laiem võimaluste spekter, kõik-ühest-kohast ehk et koolitajad-esinejad-tehnika-toit-öömaja on ühe partneri korraldada,“ loetleb Niidas event-agentuuride plusse.

Suvepäevad kui turundus

Võiks ühte müüti pisut murendada – ei ole tingimata vaja teada, mida konkreetselt üritusega saavutada tahetakse. Keeruline oleks püstitada mõõdetav eesmärk saavutada mingi ühik ühtekuuluvust, paar ühikut koostööoskuste arengut ja tulemusena kolm ühikut tootlikkuse kasvu. „Pigem on oluline arutada agentuuriga läbi konkreetse ürituse võimalused ja tegevuste sisu,“ soovitab Niidas. „Suvepäevad ei ole lõpptoode, vaid osa ettevõtte identiteedist. Kuidas ettevõttes oma töötajaid tähtsustatakse, kui leidlikult lahendatakse erinevad ühisüritused ja kuidas seda kõike kommunikeeritakse – siin on päris mitu võimalust, mis aitavad ettevõtet tema maine kujundamisel ja turundustegevustes.“

Ettevõtte üritustest võib kujuneda ka oma kaubamärk, mida saab kasutada kliendisuhetes ja tootearenduses – piire pole.

Autor: Winston Wolf

Lisainfo:

Kristjan Niidas

+372 502 2765

Üritusturundusagentuur Winston Wolf  on Turundajate Liidu liige

Liitu uudiskirjaga