06.03.2019

Suvepäevad kui turundus

Surve palgatõusuks on kasvamas,
samas valmisolek palgatõusuks pigem väheneb, samuti on selle mõju pigem
lühiajaline. Palgatõusu
ühekordset ja lühiajalist mõju peetakse üheks põhjuseks, miks viimase
kümnendiga on tõusnud töötajatele korraldatud ühisürituste tähtsus.

Üritusturundaja
Kristjan Niidas Winston Wolfist
ütleb, et hästi korraldatud suvepäevad, jõulupidu või firma oma traditsioonidel
põhinev üritus ei jää töötajate poolt tähelepanuta. „Sellisest üritusest saadud emotsioonid
ja energia võivad kesta kaua ja olla isegi aastate möödudes organisatsiooni mojo, mida ka väljastpoolt märgatakse,“
selgitab Niidas.

Latt on väga kõrgel

Firmaürituste
tähtsuse kasv on toonud kaasa ka suurenenud nõudmised korraldajatele, sest latt
on teadliku tellija poolt kõrgele seatud. Kuuldused ägedatest suvepäevadest
liiguvad kiiresti ka ettevõtete vahel ning seega ei pruugi lihtsalt linnukese
pärast korraldatud üritus olla oodatud mõjuga.

„Oma
kogemuste põhjal võime kinnitada, et täna on ürituste korraldamine väga erinev
kümne aasta tagusest ajast. Nii meie kui ka teiste üritusturundajate, peopaikade,
toitlustajate ja meelelahutajate valmisolek pakkuda midagi uut ja teistsugust kasvab pidevalt.“

Niidase
sõnul on praegu nii tehnoloogiliselt, esinejate taseme, ürituste sisu kui ka
toimumispaikade osas väga lai valik. „Kindlasti on aga hilistel ärkajatel vähem
valikuvõimalusi kui varakult valmistujatel,“ selgitab Niidas peopaikade
piiratud arvu näitel, miks näiteks suvepäevadeks valmistumist ei tasuks jätta
viimasele minutile.

Üritus toimub seal, kus soovid

Ettevõtte
ürituse toimumispaik on olnud üks peamiseid komponente, mille põhjal osatakse
tihti juba ette ennustada, kas tuleb tore ettevõtmine või „see tavaline“. Selles on osas võib nutikust üles näidata. Nii on näiteks Winston Wolf leidnud omale
koostööpartneriks Glämping Clubi,
kes oskab elu- ja olmetingimused mugavatesse omanäolistesse telkidesse paigutada
ning suudab nendega liikuda just sellesse punkti, kuhu klient soovib.

Niidase
sõnul on glämping tabanud naelapea pihta: „Kliendi valik muutub toimumiskoha
osas avaramaks ning kui mingi asukoht on mingil põhjusel meelepärane, ei pea
sellest loobuma seetõttu, et seal koha peal sobivat majutust ja muid ruume ei
pakuta,“ selgitab Niidas, kelle sõnul on sellise lahenduse jõudmine turule nagu
sõõm värsket õhku.

Glämping ei võimalda ainult
mobiilsust – nagu tegelikult kõik telgid seda lubavad – vaid ka luksust ja
mugavust, mida tavatelk kunagi ei paku.

Suvpäevade piiriks on fantaasia

Niidase
sõnul on muutumas kaua püsinud ettekujutus ettevõtte ühisüritustest kui üksnes
rõhuga pidutsemisele suunatud ettevõtmistest. „Peokomponent ei ole väheoluline,
aga küsimus on kvaliteedis – peol ja peol on väga suur vahe. Üha enam hakkavad
suvepäevadesse jõudma erinevad huvitavad harrastused, ka koolituslikud momendid
ja mitmesugused tiimitöö harjutamisele suunatud tegevused.“

Niidas
soovitab arutada üritusturundusagentuuriga läbi kõik ideed, ka need, mis
esialgu täiesti hullumeelsed tunduvad. „Väljaspool töökeskkonda toimuv
ettevõtmine annab võrreldes tavapäraste koosolekuruumidega teistsuguse
häälestuse,“ selgitab Niidas.

Agentuuriga või ilma

Kristjan Niidas

Nagu iga
sisseostetava teenuse puhul tekib ettevõtetel ka ühisürituste korraldamisel
küsimus, kas teha ise või kasutada agentuuri abi. On kindlasti erandeid, aga
üldjuhul on agentuuril põhjalikum ülevaade ürituste turul toimuvast. Niidase
sõnul on see nende põhitöö ja seepärast ollakse enda täiendamise ja
arendamisega ametis iga päev. Ettevõttes võib korraldustöö olla kellegi jaoks pigem
ebamugav lisakohustus ja nii võib tujutus ka lõpptulemuses näha olla.

„Me teame
kogemusest, mis võimalused turul on ja saame kliendi soovid kiiremini täpseks
tööülesandeks sõnastada. Aja kokkuhoid, ressursside optimaalsem planeerimine, laiem
võimaluste spekter, kõik-ühest-kohast ehk et
koolitajad-esinejad-tehnika-toit-öömaja on ühe partneri korraldada,“ loetleb
Niidas event-agentuuride plusse.

Suvepäevad kui turundus

Võiks ühte
müüti pisut murendada – ei ole tingimata vaja teada, mida konkreetselt
üritusega saavutada tahetakse. Keeruline oleks püstitada mõõdetav eesmärk
saavutada mingi ühik ühtekuuluvust, paar ühikut koostööoskuste arengut ja
tulemusena kolm ühikut tootlikkuse kasvu. „Pigem on oluline arutada agentuuriga
läbi konkreetse ürituse võimalused ja tegevuste sisu,“ soovitab Niidas. „Suvepäevad
ei ole lõpptoode, vaid osa ettevõtte identiteedist. Kuidas ettevõttes oma
töötajaid tähtsustatakse, kui leidlikult lahendatakse erinevad ühisüritused ja
kuidas seda kõike kommunikeeritakse – siin on päris mitu võimalust, mis aitavad
ettevõtet tema maine kujundamisel ja turundustegevustes.“

Ettevõtte
üritustest võib kujuneda ka oma kaubamärk, mida saab kasutada kliendisuhetes ja
tootearenduses – piire pole.

Autor:
Winston Wolf

Lisainfo:

Kristjan
Niidas

+372 502
2765

Üritusturundusagentuur
Winston Wolf  on Turundajate Liidu liige

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt