Patrik Kupenko: TULI vajab juhatusse aktiivseid tegijaid

Kaks aastat
Turundajate Liidu (TULI) juhatuses tegutsenud digimeedia agentuuri MIXD juht Patrik
Kupenko räägib, miks kandideerida TULI juhatusse ning millised võimalused Eesti
turundus- ja reklaamimaastikku mõjutada see annab.

Mida TULI
juhatusse kuulumine annab? Ja mida võtab?
 

TULI juhatusse
kuulumine annab võimaluse panustada valdkonna arengusse. Meie tööpõld muutub
väga kiiresti ning selle kõige mõtestamine ja edendamine on paras pähkel.
Juhatuse töös on vaja mõelda julgelt ja kastis välja, käivitada uusi ideid ja „müüa“
neid nii liidu sees kui väljaspool.  

Võtab aega ja energiat. Juhatusse
kandideerija peaks arvestama, et pikka töötajate pinki liidus ei ole. TULI
vajab juhatusse aktiivseid tegijaid, kes on valmis oma aega ja oskusi liidu
tegemistesse panustama ja initsiatiive ellu viima. 

Milliste TULI
viimase aja saavutuste üle sa eriti uhke oled?

 • Agentuuride
  liidust turundajate liiduks saamine;
 • TULI
  enda meediaväljundi ehk uudistesaidi loomine;
 • Kuldmuna reform, mille käigus kasvas konkurss läbi aegade suurimaks ja
  atraktiivseimaks. Samuti noorte kaasamine Kuldmuna juurde;
 • TULI
  konverentside ja seminaride korraldamine. 

Kas kandideerid ise uuesti juhatusse?  

Mina olen
juhatuses olnud 2 aastat ja kandideerin kindlasti ka järgmiseks perioodiks. Mul
on energiat ja tahet nii uued kui alustatud initsiatiivid ellu viia. Tänane
juhatus on olnud väga tugeva töövõimega, ent kõik seni juhatuses olnud inimesed ei jätka, vaid keskenduvad oma põhitööle. Usun, et minu
viimase kahe aasta kogemused liidu reformimisel ning sisulised kompetentsid,
eriti digimeedia suunal, on väga vajalikud TULI järgmiste eesmärkide
saavutamiseks. Ühtlasi esindan liidu juhatuses ka laiemat agentuuride gruppi, kuhu kuuluvad Division, Age Creative ja MIXD.

Mida ootad uuelt
juhatuselt? 

Uue juhatuse
ülesandeks jääb turundajate ja agentuuride sisuline liitmine toimivaks
organisatsiooniks, töö järelkasvuga ning koostöö õppeasutustega, liidu kommunikatsioonikanalite edasiarendamine ning valdkonna üldiste regulatsioonide juhtimine
ja eetika eest seismine. Minu ootus uuele juhatusele on lihtne – positiivne
energia ning valmiolek asju ette võtta ja ellu viia!

23. mail toimuval üldkoosolekul valivad TULI liikmed omale järgnevaks 2 aastaks uue
7-liikmeline juhatuse
, kus saab olema kuni 5 kohta agentuuridele ja
kuni 3 kohta klientidele. 

Juhatusse
kandideerimise info ja üldkoosolekule registreerimise lingi leiad SIIT

Kui sa ei ole
veel TULI liige, aga tahaksid valdkonna arengus aktiivselt kaasa rääkida ja ka juhatusse
kandideerida, siis astu TULI liikmeks! 

TULI praegusesse
juhatusse, mis on ametis kuni 23. maini, kuuluvad:         

 • Annika Avikson, AD
  Angels
 • Ivo Kallasmaa, Dalton
 • Jaan Naaber, Neway
 • Joel Volkov, Tank
 • Magnus Lužkov, Optimist
 • Patrik Kupenko,
  Division
 • Tanel Lillepalu,
  Jolos 

TULI liikmete
nimekirja näed SIIT

Silja Oja, Turundajate Liit

Kõik uudised