Kas mõjutajad peavad järgima reklaamiseadust?

Instagrami influencer ehk
maakeeli mõjutaja on saanud karjääriks. Instagrami kuulsused tegelevad
igapäevaselt sellega, et raha või toodete eest promoda erinevaid
brände-tooteid-teenuseid ning loosivad välja erinevaid auhindu.

Kas mõjutaja postitus
on reklaam?

Reklaamiseaduse kohaselt on
reklaamiks teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest
või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise
või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil. Vaevalt et ükski
tootja-teenusepakkuja nüüd käe üles tõstaks ja ütleks, et Instagrami mõjutajaga
koostööd tehes ei olnud ükski eeltoodutest tema eesmärgiks. Järelikult peavad
Instagrami postitused vastama reklaamiseaduses sätestatud nõuetele.

Kuidas peab olema mõjutaja reklaampostitus
tähistatud?

Vastavalt reklaamiseadusele peab
reklaam olema tavalise tähelepanu korral selgelt eristatav muust teabest ning
selle sisu, kujundus ja esitlusviis peavad tagama arusaamise, et tegemist on
reklaamiga, samuti tuleb ära näidata reklaami tellija nimi, kaubamärk või
domeeninimi.

Kui vaadata mõne tuntuma Eesti inimese
Instagrami kontot, siis ei eristu reklaampostitused tavalistest postitustest:
pilt on hea kvaliteedi ja kena kompositsiooniga, mille üheks osaks on toode.
Enamasti on pildiallkirjas teemaviit ehk hashtag välja toodud
ja viidatud, et tegemist on koostöö või reklaamiga. Seega reklaampostituste juures
ärinime, kaubamärgi või domeeni märkimisega üldjuhul probleeme ei ole.

Kas see on piisav, et seda lugeda
tavalise tähelepanu korral selgelt eristatavaks? Instagrami voogu kerides
kuvatakse kasutajale kõigepealt pilt ja seejärel paar rida teksti. Kui
postituse esimestes ridades on teemaviidad reklaami tellijale või viide, et
tegemist on koostöö või reklaamiga, siis võib lugeda nõude täidetuks. Kui
teemaviidad või viide koostööle on toodud kirjelduse lõpus või selliselt, et
teemaviidani jõudmiseks peab tarbija tegema täiendavaid pingutusi, siis selline
postitus võib olla vastuolus reklaamiseadusega.

Instagram arendab mõjutajate
reklaamide jaoks lahendust, kus postituse juurde saab lisada märgistuse, et
tegemist on koostööprojektiga (paid
partnership
). Selline lahendus on hetkel kättesaadav Instagrami USA kasutajatele.

Mida mõjutajad ei
tohi reklaamida?

Reklaampostitusi tehes peab järgima, kas
selliseid tooteid või teenuseid võib reklaamida. Reklaamiseaduse kohaselt on
keelatud tubakatoodete, narkootiliste ainete, relvade ja laskemoona,
lõhkematerjali ja pürotehniliste toodete, tervishoiuteenuste ja imiku piimasegu
reklaam. Näiteks ei ole võimalik mõjutajal oma sünnipäevapeol sponsorluse
korras saadud ilutulestikku Instagramis eksponeerida. Samuti ei saa tutvustada
jälgijatele uut e-sigaretti või kunstpiimasegu. Mitmed täendavad piirangud
kehtivad alkoholi, finantsteenuste ja hasartmängu reklaamidele. Näiteks ei ole
lubatud näidata alkoholi serveerimist ja tarbimist. Samuti ei saa kasutada
mõjutajat sellisel viisil, et ta oleks alkoholitootega samaaegselt pildil või
videos. Finantsteenuste tutvustamine ei tohi toimuda viisil, millest tarbijale
jääb mulje, et see on riskivaba tegevus ning aitab finantsprobleeme lahendada.

Soovitused

1) Tee reklaampostitused selge
teemaviidaga (hashtag) ja märgi selliselt, et Instagrami kasutaja saaks
aru, et tegemist on reklaamiga.

2) Vaata reklaamiseadusest, kas
tegemist on tootega, mille reklaam on lubatud. Instagrami üldtingimuste
kohaselt on seadusevastane tegevus keelatud. Seega võib mõtlematu
reklaampostitus halvemal juhul viia kasutaja konto sulgemiseni üldtingimuste
rikkumise tõttu.

3) Alkoholi ja finantsteenuste puhul on
mõjutaja kasutamine üsna piiratud. Vaata enne reklaampostituse tegemist üle,
millisel viisil on mõjutaja toote kasutamise lahendanud ning milliste sõnumitega
toodet tutvustatakse.

Autor: Advokaadibüroo Hedman Partners

Kõik uudised