07.02.2019

Kas mõjutajad peavad järgima reklaamiseadust?

Instagrami influencer ehk maakeeli mõjutaja on saanud karjääriks. Instagrami kuulsused tegelevad igapäevaselt sellega, et raha või toodete eest promoda erinevaid brände-tooteid-teenuseid ning loosivad välja erinevaid auhindu.

Kas mõjutaja postitus on reklaam?

Reklaamiseaduse kohaselt on reklaamiks teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil. Vaevalt et ükski tootja-teenusepakkuja nüüd käe üles tõstaks ja ütleks, et Instagrami mõjutajaga koostööd tehes ei olnud ükski eeltoodutest tema eesmärgiks. Järelikult peavad Instagrami postitused vastama reklaamiseaduses sätestatud nõuetele.

Kuidas peab olema mõjutaja reklaampostitus
tähistatud?

Vastavalt reklaamiseadusele peab reklaam olema tavalise tähelepanu korral selgelt eristatav muust teabest ning selle sisu, kujundus ja esitlusviis peavad tagama arusaamise, et tegemist on
reklaamiga, samuti tuleb ära näidata reklaami tellija nimi, kaubamärk või domeeninimi.

Kui vaadata mõne tuntuma Eesti inimese Instagrami kontot, siis ei eristu reklaampostitused tavalistest postitustest: pilt on hea kvaliteedi ja kena kompositsiooniga, mille üheks osaks on toode. Enamasti on pildiallkirjas teemaviit ehk hashtag välja toodud ja viidatud, et tegemist on koostöö või reklaamiga. Seega reklaampostituste juures ärinime, kaubamärgi või domeeni märkimisega üldjuhul probleeme ei ole.

Kas see on piisav, et seda lugeda tavalise tähelepanu korral selgelt eristatavaks? Instagrami voogu kerides kuvatakse kasutajale kõigepealt pilt ja seejärel paar rida teksti. Kui postituse esimestes ridades on teemaviidad reklaami tellijale või viide, et tegemist on koostöö või reklaamiga, siis võib lugeda nõude täidetuks. Kui teemaviidad või viide koostööle on toodud kirjelduse lõpus või selliselt, et teemaviidani jõudmiseks peab tarbija tegema täiendavaid pingutusi, siis selline postitus võib olla vastuolus reklaamiseadusega.

Instagram arendab mõjutajate reklaamide jaoks lahendust, kus postituse juurde saab lisada märgistuse, et
tegemist on koostööprojektiga (paid partnership). Selline lahendus on hetkel kättesaadav Instagrami USA kasutajatele.

Mida mõjutajad ei tohi reklaamida?

Reklaampostitusi tehes peab järgima, kas selliseid tooteid või teenuseid võib reklaamida. Reklaamiseaduse kohaselt on keelatud tubakatoodete, narkootiliste ainete, relvade ja laskemoona, lõhkematerjali ja pürotehniliste toodete, tervishoiuteenuste ja imiku piimasegu reklaam. Näiteks ei ole võimalik mõjutajal oma sünnipäevapeol sponsorluse korras saadud ilutulestikku Instagramis eksponeerida. Samuti ei saa tutvustada jälgijatele uut e-sigaretti või kunstpiimasegu. Mitmed täendavad piirangud kehtivad alkoholi, finantsteenuste ja hasartmängu reklaamidele. Näiteks ei ole lubatud näidata alkoholi serveerimist ja tarbimist. Samuti ei saa kasutada mõjutajat sellisel viisil, et ta oleks alkoholitootega samaaegselt pildil või videos. Finantsteenuste tutvustamine ei tohi toimuda viisil, millest tarbijale jääb mulje, et see on riskivaba tegevus ning aitab finantsprobleeme lahendada.

Soovitused

1) Tee reklaampostitused selge teemaviidaga (hashtag) ja märgi selliselt, et Instagrami kasutaja saaks aru, et tegemist on reklaamiga.

2) Vaata reklaamiseadusest, kas tegemist on tootega, mille reklaam on lubatud. Instagrami üldtingimuste
kohaselt on seadusevastane tegevus keelatud. Seega võib mõtlematu reklaampostitus halvemal juhul viia kasutaja konto sulgemiseni üldtingimuste rikkumise tõttu.

3) Alkoholi ja finantsteenuste puhul on mõjutaja kasutamine üsna piiratud. Vaata enne reklaampostituse tegemist üle, millisel viisil on mõjutaja toote kasutamise lahendanud ning milliste sõnumitega
toodet tutvustatakse.

Autor: Advokaadibüroo Hedman Partners

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt