10.10.2022

TULIUUS LIIGE | Powerful Marketersi juht Mari-Liis Vaher: ületöötamine on sõltuvus

Sul on kogu aeg liiga palju tööd? Rassid hommikust õhtuni ja ülesannete hunnik ei kipu kuidagi vähenema? Siis sul tasub lugeda intervjuud TULI värske liikme Powerful Marketersi juhi Mari-Liis Vaheriga.

Powerful Marketers'is on koos Mari-Liis Vaheri viimase 20 aasta töö, õpingud, kogemused, õnnestumised ja eksimused. Foto: Georg Gregor Gritsai

“Turundajad on valdavalt väga tublid inimesed, kes töötavad end üle ja katki,” alustab Powerful Marketersi asutaja ning juht Mari-Liis Vaher. “Sellest hoolimata turundust tihti alavääristatakse. Juhid arvavad, et turundaja lihtsalt istub Facebookis ja teeb seal midagi. Seepärast võetaksegi rasketel aegadel ettevõttes esimesena maha turunduskulu, sest ei teata täpselt, mis toimub. Turundajad ja äriomanikud räägivad eri keelt. Soovin panna nad üht keelt rääkima.”

Vot sellise piraka ülesande on enda südameasjaks võtnud Powerful Marketersi juht Mari-Liis Vaher. Sotsiaalteaduste magistrikraadiga naise ettevõte pakub veebis ingliskeelset õppeprogrammi, mis suunatud nii turundajatele kui ka ettevõtte juhtidele. Samuti tegeleb Powerful Marketers coaching’uga ning täidab turundusjuhi rolli.

Vaheril on valdkonnas seljataga pea 20 aastat kogemust, varasemalt on ta näiteks koos abikaasaga juhtinud reklaamkingituste agentuuri, mis pakkus muuhulgas turundusteenuseid nii väikestele kui ka suurtele ettevõtetele. Tema esimene ettevõte oli aga seotud rahvusvahelise jaekaubandusega. 

Kuna ta on õppinud ka psühholoogiat, sealhulgas kriisipsühholoogiat, tekkis tal aastatega nägemus, millised teadmised ja oskused peaks turundajal olema, et ta suudaks oma töö efektiivselt ja läbipõlemata ära teha.

“Võtsime abikaasaga oma seitse asja, lapsed, kassi, kilpkonna ja eelmise ettevõtte parima töötaja kaasa ning kolisime Eestist ära, et uus kontseptsioon üles ehitada,” muigab Vaher. “Nii sai kokku kondikava oskustest, mida turundaja vajab, et turundust strateegiliselt ja mõõdetult juhtida.”

Mida siis turundaja vajab? 

Turundaja vajab distsipliini, seda nii iseenda kui ka oma töö suhtes. On vaja sisemist tugevat struktuuri, põhiteadmisi ja oskuseid, mis läbi suurepärase kommunikatsiooni ja igapäevatööde juhtimise teebki ühest turundajast võimekama turundaja kui teisest. Hea uudis on, et see kõik on õpitav. Aga tihti me ei tea, mida me ei tea.

Ma teen tööd missioonitundest. See meeldib mulle väga ja ma usun sellesse. Just seetõttu viin läbi palju tasuta tegevusi, et aidata mõista ja näha neid külgi, mille osas võib-olla tuleks end kasvatada.

Meie koolitus ja kõik tegevused lähtuvad viiest põhimõttest, mida jälgides võib igaühest saada powerful marketer (võimekas turundaja – toim.). Näen, kui palju see inimesi aitab.

Esimene põhimõte ja koolituse moodul on mõtteviis ning see keskendub sellele, et turundajad läbi ei põleks. Teemasid on siin palju, alustades ärevusest ja igapäevastest kriiside juhtimisest kuni sõltuvusteni välja. Üheks oluliseks lähtepunktiks on 8-8-8 kontseptsioon ehk ideaalses maailmas peaks meie aeg jaotuma 8 tundi tööl, 8 tundi vaba aega – sh pere, hügieen, hobid, logistika jms tegevused – ja 8 tundi und ehk puhkust. 

Tähtis on leida viisid, kuidas olla 8 tunniga võimalikult produktiivne ja efektiivne, sest kõikidel on ööpäevas sama palju tunde. Kuidas osad inimesed on võimelised rohkem saavutama? Ainult läbi tugeva distsipliini. Väga suur osa meie ajast kulub ebaefektiivsetele tegevustele. Näiteks multitasking ei tohiks üldse laual olla. 

Teine põhimõte, mida jälgime, on turunduse sidumine ettevõtte üldiste tegevustega, sh müügiga. Kolmandaks põhimõtteks on igapäevaste turundustegevuste professionaalne strateegiline ehitamine ja efektiivne taktikaline igapäevatöö juhtimine, sh seadusandlus ja muu kaasnev. 

Neljas põhimõte on olla väga hea kommunikatsioonis, inimeste tundmises ja oma suhtlusvõrgustiku loomises ning kasvatamises. Kui me mõistame erinevaid isiksusetüüpe, saame aru, kuidas meid mõjutab elukaar ning teame, mida erinevad generatsioonid suhtluses ootavad. 

Nii on meil palju lihtsam oma turundus üles ehitada ning teha ennast mõistetavaks nii ettevõttesiseselt kui ka -väliselt. Muuhulgas on siin konkreetselt laual see, kuidas turundaja ja juhtkond paremini suhelda saaks.

Viies põhimõte on produktiivne ja efektiivne juhtimine turunduses. Kuidas kõik tegevused kaheksa tunni sees tulemuslikult ära juhtida, kuidas ajakasutust, tiime ja ootusi juhtida, kuidas kõik tiimiliikmed up to date oleksid ning millist tarkvara kasutada jne. 

Koolitusse on koondatud umbes 20 aasta töö, õpingud, kogemused, eksimused ja õnnestumised. Lisaks enam kui 200 allikat ja kaks mentorit, Eestist oli selleks Tallinna ülikooli õppejõud ja kriisipsühholoog Tiina Naarits-Linn. 

Koolitusest saab võimekas turundaja selle kõige olulisema: õige mõtteviisi, turunduse põhiteadmised ja professionaalsed oskused, kommunikatsiooni ning juhtimise. Kõik need viis üliolulist sammast moodustavadki kokku powerful marketeri. Tuleb iseenda ja oma oskuste ning teadmistega tööd teha, sest sinu juhitud turundus ei saa olla tugevam kui sa ise oled. 

Kas sina suudad kogu aeg 8-8-8 valemit järgida?

Enamasti küll, aga mitte alati. Ma olen ka inimene ja inimene ei saagi täiuslik olla. Kui ma 80% nädalast suudan selle põhimõtte järgi elada, olen väga rahul ja tunnetan seda kohe, sest mul pole üleväsimust. 

Vahel on perioode, kus teen samuti ületunde. Kõikumisi on alati, aga tähtis on tulla kiirelt õige tasakaalu juurde tagasi. Oluline on summa summarum. Kehtib põhimõte, et üle kahe nädala järjest ei tohiks n-ö ennast lõhkuda. Kui sa ei saa pärast kaht nädalat normaalsesse rütmi tagasi, tuleb midagi kardinaalselt muuta.

Ei pea olema kogu aeg puhas viieline, kahed ja kolmed võivad sisse tulla, see on inimlik. Tähtis on, et lõpus oleks neljad ja viied! 

Multitasking’u juurde tagasi tulles – see on turunduses ja igal pool mujal väga levinud.

Kahjuks küll. Teaduslikult on korduvalt tõestatud, et multitasking on meie pikaajalisele mälule halb ning vähendab mälumahtu. Teine asi on see, et multitasking on petlik võte. Tundub nagu sa teeks mitut asja ja kõik saaks tehtud, aga tegelikult teed mitut asja pinnapealselt ja pole millegagi lõpuni rahul. See kasvatab rahulolematust ja sisemist ärevust.

Multitasking’ust on võimalik vabaneda, kui tekib mõtteviisi muutus. Päev tuleb jagada ampsudeks või tükkideks ning keskenduma peab olulistele teemadele. See on oskus, mida klientidele väga palju õpetame. Kui võtad päeva ette, näiteks 9-17, siis mõistlik on planeerida kolm suurt asja, mis sa pead kindlasti ära tegema. Et neid ära teha, pead sa seda aega kaitsema ning kõik segajad välja lülitama.

Kõige suurem segaja on muidugi elektroonika. Võta telefonist ja arvutist teavitused maha, midagi ei juhtu, kui sa kaks tundi ühele sõnumile ei vasta. Teiseks suureks segajaks on meie enda kolleegid. Sina istud arvutis, aga kolleeg tuleb ja ütleb, et aita mind. Isegi kui see võtab sisuliselt ainult paar minutit aega, siis aju peab ikka ümber lülituma.

Meil on tööl reegel, et kui kõrvaklapid on peas, siis segada ei tohi. Abikaasa pani eelmises töökohas lauale STOP-märgi ja teksti, et “ära sega, teenin raha” ning keegi ei julgenud segada. Muidugi ei saa üheksast viieni kogu aeg nn eemal olla, aga distsipliin peab olema. 

Me ise õpetame teistele, kuidas meiega suhelda. Ehk teised adapteerivad sinu järgi ja segavad sind neil hetkedel, mil sa selleks võimaluse annad. 

Tavaliselt on esimene vastuväide, et „Mari-Liis, sa ei saa aru, mul on nii palju asju laual.“ Vabandust, aga ma töötan väga suurte ettevõtetega ja juhin ka ise rahvusvahelist ettevõtet. Meil kõigil on väga palju asju ja meil kõigil on ööpäevas sama palju tunde.

Küsimus on, kuidas efektiivsemalt oma aega sisustada ja selleks on vaja distsipliini hoida. Ma ei taha teha 24/7 tööd, tahan pühendada aega elus kõige olulisemale ehk oma perele, hobidele ja sõpradele. Muidu läheksin katki. 

Mõttemallid vajavad muutmist. See on suuresti distsipliini küsimus. Ei piisa, kui ainult ühe korra teed, pead järjepidevalt tegema, nagu trennigi. Kasutan oma koolitustel Brian Tracy lähenemist eat that frog, mis pärineb samanimelisest raamatust.

See ütleb, et oluline on teha kõigepealt suured ja võib-olla ka veidi ebameeldivad töölõigud. Kui teed väikesed asjad ära, saad edutunde, aga samas lükkad muudkui edasi suurte ja oluliste asjade tegemist. See on petlik, kui sisustad oma päeva vaid väikeste kiirete tegevustega nagu meilidele vastamine jms. Et jõuda kvalitatiivselt järgmisele tasemele, on vaja töötamisele teistsugust lähenemist.

Ma kasutan koolitusel näitena veel ka klaaspurgi analoogiat. Kujuta nüüd ette, et sul on vaja purki  mahutada suured ja väikesed kivid ning liiv ja vesi. Suured kivid on kolm kõige tähtsamat asja, mis sa täna tegema pead, näiteks kampaania eelarve, esitlus juhtkonnale ning veel midagi. Väikesed kivid on näiteks kliendikoosolekud, liiv on meilide saatmine ning vesi kohvinurgas kolleegiga lobisemine.

Kui sa kõik suvaliselt purki paned, siis väga ära ei mahu, aga kui paned kõigepealt suured kivid, seejärel väikesed ja lõpuks puistad liiva vahele, mahub kõik ära. Kui tegevused on korrastatud, valad lõpus veel vettki peale ehk jääb tööaega ülegi.

Teatakse, et alkohol on sõltuvus, aga ületöötamine on samuti sõltuvus. Kuidas aru saada, et oled ületöötanud? Ületöötamise esimene märk on see, kui sa oled tööl, aga mõtled süütundega asjade peale, mida sa kodus teha tahaksid või peaksid tegema ning vastupidi – kodus olles mõtled asjadele, mida sa tööl veel oleks pidanud tegema, näiteks et oleksid pidanud veel ühe meili saatma. 

Kui on nii, et sa ei suuda süümepiinadeta end hetkeks välja lülitada, on vaja puhkust. Aeg on vaja maha võtta. See on väga tähtis, et sa oskaks ennast kasvõi hetkeks välja lülitada ning ajule uuteks mõteteks puhkust ja ruumi anda.

Ja tähtis on teada, et kui sa tegeled õhtul töö asemel kodu- või pereasjadega, siis maailm ei saa seepärast hukka.

Meenub üks koroonaaja meem, mille sisu oli umbes selline, et turundajad pole arstid või tuletõrjujad – kui sa oled vahepeal aeglasem, siis keegi seepärast ära ei sure. 

Täpselt! Me kogu aeg mõtleme, et on vaja kohe igale sõnumile reageerida, aga me lihtsalt ei saa. See on kuritegu, kui sa teed ennast tööst sõltuvaks. Sa tapad ennast. On teooria, et kui sa oled vanuses 24-42, siis sa võtad oma tervise arvelt n-ö laenu sellega, kui teed liiga palju tööd ja ületunde ning magad vähem, kui keha vajab.

See tähendab, et kui sa tasakaalu paika ei saa, siis 40+ vanuses hakkad seda laenu tagasi maksma ehk tulevad tervisehädad. Kui tahad olla jätkusuutlik ning ka vanuses 40-50 tegus ja toimekas olla, siis pead endale 30selt aru andma, et keha vajab puhkust. Sportlane ei jookse ka iga trenn 20 kilomeetrit, treener käsib vahel puhata. 

Siin on sama mõte. Erinevad uuringud ütlevad selgelt, et kui puhkad, oled efektiivsem ja innovatiivsem. Ületöötamine on haigus ja inimesed ei saa sellest aru. Aga taas hea uudis: nagu igast sõltuvusest, on ka sellest väljapääs.

Lisaks koolitustele on meil ka coaching ja seal kohtun kliendiga regulaarselt ning räägimegi, et näe, sul on kaks nädalat aega neid asju teha, millal sa jõuad teha? Planeerime asju, et päriselt saaks kõik tehtud. Ja saavadki tehtud!

Kas see ei näita, et olukord on päris halb? Inimesed ei saa üksi hakkama, vajavad aina coach’e ja coach’e.

See pole ainult turundajate asi. Vaata kui palju coach’e ja mentoreid on kõige efektiivsematel tippjuhtidel: finantsi ja investeerimise coach, tervise ja toitumise coach, juhtimise coach, ajajuhtimise coach jne. See on vajalik selleks, et – parema väljendi puudumisel – keegi hoiaks ora tagumikus. 

Sisemise mootori paneb käima väline tegur. Kui luban, et kohtun sinuga maratoni stardijoonel, siis ma tulen, sest ei taha sind alt vedada. Aga kui ainult endale lubad, siis mingi hetk hakkad mõtlema, et ei tea, see on enesetapp, mina küll ei lähe. 

Nii annad endale signaali, et on okei end alt vedada, aga me oleme ju kasvatatud nii, et me teisi alt ei vea. Miks me siis ennast alt veame? 

Kui end alt vead, hakkadki mõtlema, et sa ei saa endaga enam arvestada. Nii saed oksa, millel ise istud.

Sa koolitad palju inimesi. Mis on see, milles inimesed kõige rohkem aitamist vajavad? Mis teema juures nad ütlevad, et “Mari-Liis, palun ütle mulle, kuidas seda teha?”  

Strateegiline juhtimine. Kui klient tuleb ja ütleb, et tahab kampaaniat, siis peab kõigepealt tõsiselt mõtlema, sest see võib olla hoopiski enda ja kliendi ressursside raiskamine. 

Põhimure ongi see, et turundajad on multitask’imisega nii hõivatud, et nad ei jõua strateegilise mõtlemiseni. Neil pole isegi aega juhtkonnaga arutada, mis järgmise aasta plaanid on. 

Iga turundaja saab minna juhi juurde ja öelda, et aita mul aru saada, kuidas ma saaks firmal paremini kasvada. Kõik vastused ei pea olema turundaja ega ka juhi peas, vastused tekivad ühisest arutelust. Ühesõnaga, peab võtma mõtestamiseks rohkem aega.

Teen koostööd ka ettevõtetega, kelle käibed ulatuvad sadadesse miljonitesse ja kel on suured turunduseelarved, aga põhiprobleemid on ikka sarnased: on vaja mõtestada ning panna turundus ja müük ettevõtte eesmärkide nimel ühiselt tööle.

Paljud ettevõtted tihti ei teagi, mida nad tahavad. Sellisel juhul tuleb koos mõelda ja leida selgus, sest vabandust, aga kui juhil pole selgust, pole seda ka ühelgi töötajal. Siis peab juht juurde õppima, konverentsidel käima, raamatuid lugema, podcast’e kuulama jne. See ei ole häbiasi, kui juht ei tea, kuidas turundust üles ehitada, aga ta peaks oma teadmatust tunnistama ja turundustegevused koos oma inimestega läbi mõtlema. 

Alustasime just oktoobris turundushommikutega, kus toome äriomanikud ja turundajad omavahel suhtlema. Mul on Eesti kliente ka ja nad võib-olla ei tunne end ingliskeelsetel koolitustel nii hästi. Kuna olen tänaseks koduturul tagasi, siis mõtlesingi, et sooviksin Eesti suunaga ka tegeleda. 

Rahvusvaheliselt on meil tasuta tegevustest käigus oma podcast ja juhime Mastermind’i klubi, kus saab kord kuus turundajatega üle maailma mõtteid vahetada. 

Põhiliselt oletegi välismaale suunatud.

Oleme rahvusvahelised, sest otsustasime teadlikult selle suuna kasuks. Ega mured on täpselt samad nii Colorados, Madridis kui ka Helsingis. Me töötame katki; me tahame teha tulemust, aga ei tea, kuidas; me ei saa aru, miks müük ja turundus käsikäes ei käi. Päeva lõpuks oleme kõik inimesed. 

Näen, et turunduses on kõigil täpselt samad mured, olgu tegemist kliendiga, kelle käive on sadades miljonites või väikese ettevõttega, kes alles käivitub. Turundusintelligents, tegevuste igapäevane juhtimine ja läbipõlemine on sama olulised teemad nii suurtes kui ka väikestes firmades. 

Miks Powerful Marketers TULI-ga liitus?

Usun väga sünergiasse, mis tekib, kui oma valdkonna inimestega kohtuda. Kuna Eesti on minu kodu, siis tahan olla siin turul sees ja teada, mis toimub. Õpin ja ammutan alati uut infot enda jaoks olulistest kanalitest ja TULI on kindlasti Eesti turul oluline organisatsioon. Olen kindel, et iga indiviid toob TULI-le kasu, sest ta tuleb mingi uue mõtte ja ideega ning usun, et saan siin palju oma silmaringi laiendada.

Autor: Siim Kera

Powerful Marketers on TULI liige. TULI ühendab kõiki turundusega tegelevaid professionaale, kes on huvitatud erialase taseme tõstmisest ning valdkonna ärksaimate kaasamõtlejate hulka kuulumisest. TULI-sse kuulub praegu 99 liiget.

 

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt