01.10.2019

TULI uus liige: Telia

TULI-ga liitus telekommunikatsioonifirma Telia. Kommenteerib Telia Eesti turundusdirektor Ranno Pajuri.

Fotol: Telia Eesti turundusdirektor Ranno Pajuri

Miks Telia otsustas Turundajate Liiduga (TULI) liituda?

Me tegelikult kaalusime üsna pikalt seda otsust. Lasime TULI-l mõnda aega tegutseda, et aru saada, kas ja kuidas see algatus toimima hakkab ja kas me leiame agentuuridega piisavalt palju ühiseid tegevusi, millest kogu turundajate kogukonnal võiks kasu olla ning kas Telia organisatsioonina saaks sinna panustada. Tänaseks oleme veendunud, et TULI liikmete ühine energia on võimeline looma muudatusi, millest turunduse valdkond tervikuna võidab. Kõik sõltub inimestest. TULI-le hoo sisse lükanud inimeste energia ja entusiasm ning valmisolek panustada oma aega ja teadmisi kogu sektori paremaks toimimiseks oli see, mis veenis ühinema. 

Mida TULI-lt ootate? 

Me ootame sisulisi muudatusi nendes valdkondades, kus on vaja teha asju senisest paremini või parandada koostööd. Loodame, et sellest ühistegevusest tõuseb Eesti turundustegevuse kvaliteet tervikuna ja paraneb üldine suhtumine turundusse kui erialasse. Kui näiteks Eesti IT sektoril on nii Eestis kui kaugemal väga hea maine, mis on kindlasti ka avaldanud mõju kogu riigi imidžile, siis TULI missioon võiks olla see, et kunagi suhtutaks sarnaselt Eestis tehtavasse turundusse. Me elame ja töötame väikeses riigis, mis sunnib meid tegutsema nutikalt ja leidma lahendusi, mis on efektiivsed ka väikese turu kontekstis. 

Kuidas kavatsete panustada? 

Mina isiklikult olen osalenud aktiivselt TULI poolt ellu kutsutud turustandardite töögrupis, millel on kaks tegevussuunda. Üks neist tegeleb regulatsioonidega, millega peame oma töös tahes tahtmata arvestama ja teine turundusteenuste pakkujate ning klientide omavahelise koostöö parandamisega. Selle viimase osas soovime saavutada turunduskogukonnas laiapõhjalise kokkuleppe eriala tavade ehk põhimõtete osas, mis on hea koostöö aluseks. Oleme selle niinimetatud „hea turundustava“ kirjeldamisega jõudnud üsna kaugele, analüüsides läbi kõik olulised teemad kliendi ja teenusepakkuja koostöö eluringil: kuidas koostöö algab, kestab ja lõpeb. Hea tava on midagi millest kõik turundusprofessionaalid võiksid lähtuda siis, kui on vaja teha väärtuspõhiseid otsuseid. Me teame, et kliendi ja teenusepakkuja koostöös tekib vältimatult erimeelsusi ja mõnikord ei olda teineteisega rahul. Me usume, et kui me suudame piisavalt suure hulga turundusvaldkonna professionaalidega leppida kokku põhimõtted, millest me lähtume keerukate olukordade lahendamisel, paraneb vastastikune lugupidamine ning koostöö kvaliteet, mis kahtlemata kajastub ka ühiselt loodud lahendustes. 

Telias töötab päris palju oma valdkonna asjatundjaid, kes võiks panustada oma aega ka muudesse valdkondadesse, kui peaks tekkima laiem ühine huvi. Aeg näitab. 


TELIA P RGB block

Kui suur on Telia turundustiim ja mis seal uudist? 

Telia turundustiimis töötab 15 inimest. Samas turundusfunktsiooni täitmisega puutub kokku mitu korda rohkem inimesi. Selle aasta kõige suurem uudis on ilmselt majasisese meediaplaneerimise tiimi käivitamine. Me võtsime kevadel järk-järgult oma senistelt headelt koostööpartneritelt meediaplaneerimise vallas üle kogu Telia meediainvesteeringu juhtimise, kampaaniate planeerimise ja optimeerimise. Muudatuse peamine põhjus oli Telia teenuste kasutajate crowd data analüüsi põhise metoodika kasutusele võtmine. Meil oli selle idee õnnestumisse algusest peale väga tugev usk. Tänaseks oleme iseseisvalt planeerinud ja käivitanud ligikaudu 30 suuremat ja väiksemat kampaaniat ning tulemused on head. 

Kindlasti on huvitavaid arenguid toimunud teisteski valdkondades, aga suur osa sellest on organisatsioonisisene töö, mis ei paista ilmtingimata välja.

TULI ühendab kõiki turundusega tegelevaid professionaale, kes
on huvitatud erialase taseme tõstmisest ning valdkonna ärksaimate
kaasamõtlejate hulka kuulumisest. TULI-sse kuulub praegu 55 ettevõtet.

Lisainfo liitumise kohta:

Maarit Mäeveer
Turundajate Liidu tegevjuht

+372 5331 5711

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt