18.01.2021

TULI uus liige Inspired: meie inimesed on ennekõike osa kliendi turundusmeeskonnast ja seejärel alles meediaagentuuri projektijuhid

Eesti juhtiv meediaagentuur Inspired Universal McCann astus Turundajate Liidu (TULI) liikmeks. Seoses sellega andis TULI peatoimetajale Silja Ojale intervjuu Inspiredi kommunikatsioonijuht Marleen Järvela, kes räägib, kuidas läks agentuuril möödunud aasta ja prognoosib, mida toob uus.

Inspired Universal McCann meeskond

Kui ma vaatan viimast Äripäeva Turunduse TOP-i, mis reastab 2019. aasta tulemuste põhjal muuhulgas ka meediaagentuure, siis teid ma sealt oma üllatuseks ei leia, kuigi teie käive ületab seal kõiki. Teile kõige lähemale positsioneerub Initiative, keda (ja ka teid) ületab edetabelis kasumi poolest vaid iTech Media Solutions, aga nemad tegutsevad vaid välisturgudel. Kuidas teil nii hästi läinud on ja miks teid pole ÄP turunduse TOP-is?

Meediaagentuuride puhul on mõistlik keskenduda käibenumbritele ning selles vaates oleme juba aastaid Eesti suurim agentuur. Viimane Äripäeva Turunduse TOP anti välja enne ametlikku majandusaasta aruande esitamist, milleks oli 31. oktoober, seega Inspired polnud selleks ajaks lihtsalt oma numbreid veel avalikustanud. Kõige objektiivsem meediaagentuuride hindaja, mida ise jälgime, on RECMA (Research Company Evaluating the Media Agency Industry) ning nende vaates on Inspired Eestis meediaagentuur number üks aastast 2013. Tegu on globaalse meediaagentuuride hindamisele spetsialiseerunud uuringu ettevõttega, mis kaardistab enam kui 1400 meediaagentuuri 90 riigis. Antud hindamissüsteem on ühetaoline kõikide riikide lõikes, sõltumatu kolmandatest osapooltest, seega ka usaldusväärseim mõõdupuu, millele toetuda.

Inspiredi edu aluseks on süstemaatiline ja järjepidev töö oma klientide äriedu tagamiseks. Meil on pikaajalised koostöösuhted, mis tähendab, et saame detailideni aru kliendi ärist ja meie mudel ongi kliendi äritulemustele keskendumine. Meedia (või omakanalid, uuringud jms) on selleks lihtsalt üks vahenditest. Kui olukord nõuab, oleme soovitanud klientidel ka eelarveid vähendada või kampaaniad hoopis ära jätta, mis lühemas plaanis võib olla agentuurile kahjulik, aga pikas perspektiivis tõstab klientide jaoks meie usaldusväärsust. Meie inimesed on ennekõike osa kliendi turundusmeeskonnast ja seejärel alles meediaagentuuri projektijuhid. Meil on mitu edukat näidet ka sellest, et Inspiredi inimesed töötavad kliendi juures ühel päeval nädalas. Koostöö alguses ei ole esimene diskussioon seotud turunduseelarve mahtudega, vaid võimalusel tahame külastada kliendi tootmiskeskkondi, teenindussaale ning jaemüügipindu.

Mille poolest Inspired peale oma edukuse teistest meediaagentuuridest erineb? Mida teete teisiti kui teised?

Kolm peamist teemat, mida ise näeme oma tugevusena ja mida meie kliendid ka hindavad, on püsiv professionaalne meeskond, digiteemad ja analüütika. Inspired on ümbritsevatele trendidele ja suundumustele alati proaktiivselt reageerinud ning olukordades, kus digiteemad ja analüütika kujunesid meediaagentuuri arsenalis väga olulisteks tööriistadeks, asusime nimetatud valdkondi koheselt ka arendama.

Me teeme ära töö, mida kliendid vajavad, et oma igapäevaseid turunduseesmärke paika loksutada ning ellu viia. Selleks, et olla edukas, ei ole tingimata vaja alati teha midagi erinevat. Tuleb leida need hoovad, mis konkreetses olukorras töötavad. Pikaajaline ja usalduslik koostöösuhe klientidega loob baasi parimate lahenduste leidmiseks ja sellele me olemegi orienteeritud.

Kuidas teil aasta 2020 läks?

Koroonapandeemia alguses võtsime vastu otsuse, et tiim jätkab täiskoosseisus. Meeskonna arvelt me kompromisse ei tee, sest meie inimesed on meie tugevus. Sarnast peataolekut, mis maailma 2020. aasta varakevadel tabas, kogesime ka aastal 2009, kui oli eelmine kriis. Võtsime ka toona vastu otsuse, et säilitame tiimi ja püüame turuosa võita, nüüd tegime täpselt samamoodi. Kõlab banaalselt, aga nägime kriisis tõesti väljakutset ja otsustasime sellele julgelt vastu astuda.

Meie otsus oli õige. Kriisiaegadel vaatavad kliendid kasutusel olevaid protsesse ja töörutiine ümber, oodatakse rohkem efektiivsust ja paremaid tulemusi. Kuna see on meil kõik olemas, siis saime sellele ka rõhuda.

Mida möödunud aasta teile õpetas?

2020. aasta õpetas, et hirmul on suured silmad. Tuleb mööda vaadata kaootilisest virrvarrist, mida tekitab ümbritseva maailma peataolek ning keskenduda oma tegemistele. Aastate jooksul üles ehitatud süsteemid aitavad igas kriisisituatsioonis edasi liikuda. Turunduse seisukohalt on selge, et vähem said lüüa need, kes on järjepidevalt oma brändi ehitanud. Seega brändikommunikatsioon, mis on tegelikult igal ajal oluline, sai veelgi suurema fookuse ning vajaliku meeldetuletuse. Teisalt võitsid need, kes suutsid kiirelt muutustega kohaneda.

Kuidas näete 2021. aastat? Palun tooge välja mõned prognoosid, trendid.

2021. aastal tugevneb veelgi juba täna liiderpositsioonil oleva digitaalse meedia võidukäik. Jätkuvad ootamatutest olukordadest tingitud suunamuutused kampaaniates ja strateegiates. Meediakanalid peavad muutuma paindlikumaks, et klientide vajadustega kaasas käia. Neil tuleb aru saada, et killustunud meediamaastikul on kommunikatsioonis valikuvõimalusi tuhandeid. Koostöö osas nö. shortlistidesse pääsemiseks tuleb senisest rohkem pingutada. Eestis paraku valitseb paljude kanalite puhul jätkuvalt „väikese tiigi“ mentaliteet, toetutakse mõtteviisile, et pisikese riigi piiratud tarbijaskond keskendub paratamatult kohapeal pakutavale ning tuntakse ennast selles vaates lubamatult mugavalt. Paljudes meediakanalites valitseb mõtteviis, et klientidel on kindel eelarve teatud meedialiiki ning seeläbi on nende positsioonid kõigutamatud. See on äärmiselt lühinägelik vaade, sest konkurents ei ole enam ammu meedialiikide sees, vaid nende ülene. Rääkimata piiriülestest meediakanalitest, mida kiputakse kibedalt sarjama, selle asemel, et luua arvestatavaid alternatiive.

Kui üldisemalt rääkida, siis turundusel on ärimaailmas jätkuvalt väga oluline roll. Ka kriisi ajal võitsid need, kes ei katkestanud oma aktiivseid kommunikatsioonikampaaniaid. Teame, et probleemsetel aegadel on sageli turundus just see valdkond, milles ettevõtted hakkavad kärpeid tegema, kuid see on lühinägelik otsus. 2021. aastal on edukad need, kes jätkavad mõtestatult brändi ehitamist, keskenduvad oma taktikaliste kampaaniate efektiivsuse tõstmisele ning leiavad lisavahendeid, et oma konkurentidest enam silma paista.

Miks otsustasite TULI-ga liituda? Kuidas soovite panustada valdkonna arengusse ja millised on teie ootused?

Otsustasime TULI-ga liituda, kuna sellel platvormil saab kokku sisuliselt kogu Eesti turundussektor, palju professionaalseid agentuure ning kohalikku turgu kujundavaid edumeelseid brände. Seni ilmunud lood ja mõttevahetused TULI keskkonnas on jätnud positiivse mulje ning sellesse tahame ka ise panustada, tutvustades omakorda meie agentuuri parimaid praktikaid.

Intervjueeris: Silja Oja, TULI


Eesti juhtiv meediaagentuur Inspired Universal McCann endast:

Meeskond:

  • Kõik Inspiredi projektijuhid on olnud sektoris julgelt üle 10 aasta;
  • Suur osa kliendisuhetest on samuti kestnud 5-10 aastat;
  • Meie juhtivad võtmeisikud (tegevjuht ja arendusjuht) on olnud agentuuris selle loomisest saadik ehk aastast 2004;
  • Meie kliendid oskavad väärtustada seda, et saavad Inspiredi projektijuhi näol lisaliikme oma turundusmeeskonda.

Digiteemad:

  • Meil on Eesti suurim digimeeskond, mis ei pruugi olla tingimata väärtus omaette, kuid võttes arvesse digiteemade mitmetahulisust, siis paari inimesega täna kindlasti kõiki digitaalseid teemasid ära ei halda;
  • Tulenevalt eelmisest punktist saame öelda, et oleme digivaldkonnas üles ehitanud tervikahelat katvad kompetentsid ja pakume klientidele oluliselt laiemat teenust kui tavaliselt meediaagentuuridelt oodatakse;
  • Viimaste aastate meediateo võidud on enamasti olnud seotud digitaalsetes kanalites loodud efektiivsusega. Konkursitööde puhul oleme saanud tagasiside, et otsustavaks kaalukeeleks sai just meie digitaalne kompetents.

Analüütika:

  • Meil töötab enam kui 13-aastase Emori kogemusega uuringute tiimijuht, kelle kompetents ulatub fookusgruppidest ja brändiuuringutest igapäevaste meediainvesteeringute analüütikani välja;
  • Analüütika eriprojektide arv on meil viimase aastaga kahekordistunud;
  • Meil on aastate jooksul kogunenud väga mahukas ja arvestatav järeluuringute baas, kus on oma vastused andnud rohkem kui 72 000 Eestimaa elanikku.
Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt