11.01.2021

TULI liikmeks astus Baltikumi kõrgeima reitinguga advokaadibüroo Ellex Raidla

Turundajate Liit (TULI) tervitab esimest advokaadibürood oma ridades. Intervjuu Ellex Raidla turundus- ja kommunikatsioonijuhi Liisi-Daisy Koplimaaga.

Liisi-Daisy Koplimaa, Ellex Raidla
Ellex Raidla turundus- ja kommunikatsioonijuht Liisi-Daisy Koplimaa. Foto: Kaupo Kikkas.

Teie kodulehel seisab, et Ellex Raidla on kõrgeima reitinguga advokaadibüroo Eestis, klientide hinnangul turu parim strateegiline nõustaja ja palju muud muljetavaldavat. Mille poolest te teistest advokaadibüroodest ikkagi erinete?

Tänapäeval ei ole teenindussektoris enam oluline pelgalt hea teenus, vaid kliendid ootavad midagi enamat – emotsiooni või tunnet, mis neid selle teenusega seob. Lähtuvalt klientide tagasisidest saame öelda, et Ellex Raidla pakub oma klientidele rohkem kui lihtsalt teenust. Me pakume kindlus- ja turvatunnet, mille tagab kogemus, võrgustik, tippkvaliteet ja personaalne kliendisuhe. Meile meeldib see tunne, kui oled inimest aidanud, st inimlikkus – klient peab end hästi tundma. Inimesed on meie põhiväärtus, nii kliendid kui töötajad. Strateegilise partnerina ei paku me klientidele ainult nõu. Oleme partnerid nende äriasjades, käies alati suundumustega kaasas ning nähes ärivõimalusi.

Kuidas te turundusinimestele (nii turundusjuhtidele kui ka agentuuridele) kasulikud olete? Milliste küsimustega võiks teie poole pöörduda? 

Ühe sõnaga: reklaamiõigus. Reklaamiõigus selle kõige laiemas tähenduses. Tunneme valdkonda sügavuti olles nõu andnud erinevate tarbijakampaaniate õiguslikele audititele, autoriõiguse ja otseturunduskampaaniate kohta. Aitame kliente ka reklaamide hindamisel, et kontrollida nende vastavust õigusaktide nõuetele. Aegajalt tuleb reklaamimaailmas ette ka vaidlusi kas eksitava teabe avaldamise või autoriõiguste rikkumise tõttu.

Meil on büroos Euroopa kaubamärgi- ja disainivolinik Mari Must, kes saab aidata ettevõtteid erinevate intellektuaalomandi, kaubamärgi ja autoriõiguse teemadega. Tal on pikk autoriõiguste vaidluste ja kaubamärkide registreerimise kogemus.

Tänapäeva suund on ringmajandus ja keskkonnahoid, mistõttu jõuavad nii turundajate kui ka advokaadibüroode lauale toodete pakendite ning neist hiljem tekkivate jäätmetega seotud küsimused.

Milliste muredega turundajad teie poole tavaliselt pöörduvad? 

Varasemast tihedamini pöördutakse autoriõiguste küsimustes ja seda väga erinevates kontekstides – autoriõiguste rikkumise kaebuse alusel Facebooki poolt sotsiaalmeedias maha võetud reklaamfotod, turunduses erinevate osapoolte (agentuurid, produktsiooniettevõtted, fotograafidest ja muusikutest autorid jne) sõlmitavate lepingute autoriõiguste üleminekut puudutavad tingimused, kellegi teise isiku teose reklaamis kasutamisest tulenevad vaidlused jne. Kuid kadunud ei ole ka küsimused tarbijamängude ja -kampaaniate tingimuste kohta.

Who’s Who Legal Awards 2020 tunnustas teid Baltikumi Aasta Advokaadibüroo tiitliga. Millise kaaluga auhind see on, mida juriidiliste teenuste maailmas selline tunnustus tähendab?

See on tõeline tunnustus rahvusvahelisel tasandil viimase aasta jooksul tehtud advokaatide tööle. Ma ütleks, et see tähendab, et midagi me teeme tõeliselt hästi ja ka teised märkavad seda ning klientidele annab see kindlustunde.  Auhindade saamiseks peame reitinguagentuuridele esitama erinevaid raporteid, et nad saaksid enda kriteeriumite alusel büroosid hinnata. Kriteeriumeid on erinevaid alates suurematest tehingutest kuni teenuse innovatsioonini.

Kas see, et teil on Baltikumi kõrgeim reiting tähendab ka, et te olete Baltikumi kalleim?

Baltikumi kõrgeim reiting näitab meie kompetentsi ja teenuse kvaliteeti erinevates õigusvaldkondades. Büroo osutab teenust kõikides olulisemates ärisektorites ja kõrgeim reiting võiks anda kliendile turvatunde ja usaldusväärsuse, et ka kõige keerukamates küsimustes on meil võimekus nõustada.

Ka teiste professionaalsete teenuste pakkujate seas on hinnaerinevusi. Usun, et kallim hind on õigustatud, kui tekib võrdlusmoment, st teenus on osutatud professionaalsemalt ja efektiivsemalt nii projektijuhtimise, meeskonnatöö kui töö ka tulemi seisukohalt. See ei tähenda, et me kalleim oleme, aga kõrgtasemel teenus õigustab kallimat hinda.

Teie 14-st eksperdist on vaid 1 naine. Miks nii? 

Kokku tegutseb meie büroos 72 eksperti (nii juuraharidusega kui ka tugipersonal), kellest 48 on naised ehk kõikide ekspertide lõikes on meil naisi rohkem kui mehi. Partnerkonnas on meil tõepoolest sooline tasakaal mõnevõrra teistsugune – valitseb meeste ülekaal. Paraku on sel asjaolul ajaloolis-sotsiaalsed põhjused – alates Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest on advokaadiamet olnud pigem maskuliinne, aga hea meel on tõdeda, et olukord on paranemas ja muutumas suisa vastupidiseks – õigusteaduskondades on tänaseks tekkinud tuntav naiste ülekaal. Bürootasandil oleme soolise tasakaalu temaatika osas teadlikud ja tähelepanelikud, pidades aga samavõrra oluliseks võrdset kohtlemist, vaatamata soole.

Miks otsustasite TULI-ga liituda? 

Nii nagu on advokaatidel oluline panustada enda valdkonda ja ühiskonda tervikuna, tundsin, et soovin seda ka ise turundusvaldkonna eksperdina teha. Usun, et TULI annab hea võimaluse nii enda silmaringi kui ka kontaktivõrgustiku laiendamiseks.

Kuidas soovite turundusvaldkonna arengusse panustada?

Soovime tõsta teadlikkust õiguslikust aspektist ja võimalusel rääkida kaasa aktuaalsetel reklaamiõiguse ning B2B turunduse teemadel.

Ja veel, turundust mõjutab tänapäeval tugevalt kiiresti arenev tehnoloogia. Meil on üha rohkem andmeid, mida on võimalik turunduse seiskohalt ära kasutada, saada sisendeid, mis võivad olla turundaja jaoks väga väärtuslikud. Minu isiklik arvamus on, et need kaks ei ole täna piisavalt hästi kokku viidud. Meil on vaja paremaid teadmisi ja infosüsteeme, millele toetuda muudatuste ja otsuste tegemisel, infot peab olema kerge hoomata. Ja seda mitte ainult turunduse, vaid ärijuhtimise seisukohalt tervikuna.

Mind huvitab väga praegune IV tööstusrevolutsioon ehk AI pealetulek. Kui mujal maailmas on juba olemas selline töökoht nagu turundustehnoloog, siis meil on see üsna uudne nähtus. Turundus ja IT-teadlikkus peavad käima käsikäes. Hea meelega oleksin kuskil turunduse automatiseerimise test- või töögrupis, et ka seda valdkonda arendada.

Millised on teie ootused TULI-le? 

  • Uued tutvused – silmaringi ja kontaktvõrgustiku laiendamine.
  • Õppida teiste kogemusest, praktilised teadmised.
  • Võimalus anda omalt poolt panus turundusvaldkonda.

Kuidas üks advokaadibüroo ennast turundab? Näiteks teie. Kui suur teie turundusvõimaluste mängumaa on?

Suures pildis on turundustegevused üles ehitatud neljal märksõnal: TOP, ABM (account based marketing), CSR (corporate social responsibility), HR. Ehk lisaks enda turuliidri positsiooni hoidmisele ja tugevdamisele on sama oluline arendada kliendisuhteid ning olla vastutustundlik ettevõtluses, panustades valdkonda ja ühiskonda. Ellex Raidla põhiväärtus inimesed ja turundusel on roll ka tööandja brändingus. Isegi kui reklaami- ja advokatuuriseadus panevad meile mõningaid piiranguid, on mängumaa lai ja hea turundaja leiab alati võimalused.

Kuidas ennast turunduses toimuvaga kursis hoiate? Olen tihti teie inimesi Nordic Business Forumil näinud, aga kuidas veel?

Viimased poolteist aastat olen saanud enda teadmisi ja praktilisi oskusi täiendada TalTechis magistriõpingutel (erialaks turundus ja juhtimine). Jälgin pidevalt turundusuudiseid, suundumuste üle arutlen ka meie Läti ja Leedu kolleegidega, olen lisanud end LinkedInis rahvusvahelistesse gruppidesse ja kuna meil on võrgustik üle terve maailma, siis on mul võimalus osaleda rahvusvaheliste turunduskommunikatsiooni büroode veebinaridel. Ja kes ei armastaks lugeda raamatuid… mulle meeldib teiste õnnestumistest ja ebaõnnestumistest lugeda ning analüüsida, tekitada seoseid enda jaoks.

Intervjueeris: Silja Oja, TULI

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt