25.02.2020

TULI-ga liitus meediaagentuur Mindshare Eesti

Lähemalt
kommenteerib TULI-sse astumist agentuuri juht Maarja Kaalep.

Miks otsustasite TULI-ga liituda?

Kuna minu ja Mindshare’i eesmärgiks on anda oma panus Eesti turundusmaastiku arengusse ning kaasa rääkida erinevatel valdkonda puudutavatel teemadel, siis TULIga liitumine annab kõige parema võimaluse seda teha. Lisaks sellele on TULI hetkel ainuke liit, mis ühendab endas kõiki erinevaid turunduse, reklaami ja meedia osapooli ning panustab valdkonna arengusse tervikpildina.

Millised ootused teil TULI-le on?

Minu ootused liidule on ennekõike seotud sellega, et TULI arvestab erinevate osapoolte vajaduste ning murekohtadega, aitab need kokku siduda strateegiliseks tervikuks ning viib nende hääle majast välja õigetele institutsioonidele.

Kuidas soovite TULI-s valdkonna arengusse panustada?

Omalt poolt oleme kindlasti valmis panustama nii järelkasvu harimisse, meediavaldkonna arengusse kui ka turundusmaastiku edendamisse üleüldisemalt.

Meediaagentuuri Mindshare Eesti juht Maarja Kaalep

Mis agentuur on Mindshare Eesti? Milliseid teenuseid pakute?

Mindshare Eesti kuulub maailma suurimasse rahvusvahelisse meedia ja reklaami võrgustikku Group M ja meil on kontorid üle maailma. Me oleme täisteenust pakkuv meediaagentuur, kelle töötajaid ja kliente ühendab tugev huvi tehnoloogia arengu vastu, uute lahenduste kasutuselevõtt ning andmetest lähtuv tegevuste planeerimine.

Meie suurimaks varaks on inimesed. Nende arengusse panustamine, nende motiveerimine ning ka väljakutsete pakkumine on tee, mida uhkusega käime.

Tulevikku vaadates näeme, et klientide äri kasvatamine läbi strateegilise kõrvaltpilgu ning andmete targa ja läbimõeldud kasutamise on suund, millel tuleb aina rohkem tähelepanu pöörata. Väljakutse, mida soovime lahendada, on kõikide turundustegevuste ja nende kaudu tulevate andemete integreerimine lihtsasse ja loetavasse võtmesse.

Silja Oja, TULI

Mindshare Eesti on nüüdsest Turundajate Liidu (TULI) liige. TULI ühendab turundusega tegelevaid professionaale, kes on huvitatud erialase taseme tõstmisest ning valdkonna ärksaimate kaasamõtlejate hulka kuulumisest. Liitu kuulub praegu 74 ettevõtet.

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt