06.02.2024

Osale ja hakka eksportima! TULI ja EAS aitavad loovagentuuridel välisturgudele astuda

Tänavu algas kaks aastat kestev projekt, mille eesmärk on parandada TULI liikmeteks olevate loovagentuuride ekspordivõimekust. Tutvustame EASi toetatud projekti.

“Väga hea meel, et Turundajate Liit saab EASi toel aidata agentuure ekspordile lähemale,” sõnab TULI tegevjuht Kadi Aguraijuja. “Tehnoloogia muudab maailma väiksemaks ning seeläbi on ka Eesti agentuuridel varasemast rohkem võimalusi laia maailma astuda. Kõige alus on siiski aga teadmised ja oskused nii omas valdkonnas kui ka selle osas, kuidas teistel turgudel navigeerida. Sellele meie projekt keskendubki. Täpsemad teemad selguvad osalevate loovagentuuride vajaduste põhjal.”

Ja nüüd kõigest lähemalt! 

Millega on tegu?

Projekt kestab 01.01.2024-31.12.2025 ning selle eesmärk on arendada loovagentuuride teadmisi ja oskusi, mis aitab neil välisturgudel läbi murda. Projekt koosneb eksporti toetavatest enesehindamisest, arenguseminaridest ja muudest üritustest, kogemuste jagamisest ning ettevõtte arendamisest. 

Projekti koordineerimiseks moodustatakse spetsiaalne töörühm, kuhu kaasatakse nii eksportturgudel kogemust omavate loovagentuuride juhte kui ka projektis osalevaid agentuure. Töörühm käib koos kord kuus, lahendab jooksvaid väljakutseid ning teeb vajadusel parandusettepanekuid. 

TULI poolt juhivad projekti tegevjuht Kadi Aguraijuja ja projektijuht Marge Pihlapuu. Selle aasta kevadel liitub projektiga ka programmi sisujuht. Üksikasju tutvustatakse lähemalt 13.02 (teisipäev) WIP Maakris (Maakri 19) kell 9.30 toimuval hommikuseminaril. 

Registreeri hommikuseminarile

Samuti saab end juba registreerida kogu programmi. Registreerimine käib Riigi Tugiteenuste Keskuse sündmuste infosüsteemis. Selleks tuleb sisse logida. 

Registreeri programmi

Kellele on projekt mõeldud? 

Projektis võivad osaleda TULI loovagentuuridest liikmed. Siia alla mahuvad nii reklaami-, disaini-, üritusturundus-, PR- ja eriagentuurid kui ka produktsioonifirmad. 

Kas pean olema varasemalt ekspordiga tegelenud?

Üldsegi mitte! Peamine on soov ja tahe välisturgudele liikuda. 

Kuidas osaleda? 

Enne ei saa midagi parandada, kui ei tea, millised on kitsaskohad! Projekt algab ühepäevasest enesehindamisest, kust saad väärtuslikke mõtteid oma ettevõtte kohta. 

Oma ala eksperdi Marge Pihlapuu juhitud protsessis saad vaadata nii sisse- kui ka väljapoole, mõista paremini, kus hetkel asud ning millistele potentsiaalsetele välisturgudele suunduda. Samuti saad anda oma sisendi ning tutvustada oma vajadusi. Just nii valmib kogu järgnev programm. 

Registreerimine algab juba täna! Soovitame soojalt osa võtta 13.02 seminarist, kus räägime kõigest lähemalt ning saad vastused tekkinud küsimustele. 

Sissepoole vaatava enesehindamise ivaks on kaardistada TULI-sse kuuluvate loovagentuuride ekspordivõimekus, senised kogemused ning arendamist vajavad oskused ja teadmised. Samuti selgitatakse välja ettevõtete ambitsioonid, prioriteetsed turud, teenuste konkurentsivõime, võimalused ja piirangud. Lisaks hinnatakse loovagentuuride arengusuundi. 

Väljapoole vaatava enesehindamise eesmärk on hinnata TULI loovagentuuride ekspordivõimalusi. Muuhulgas keskendutakse järgnevatele eksportturgudele sisenemise võimalustele:

  • kaardistatakse professionaalsed infokanalid (sh veebikeskkonnad, messid jms); 
  • määratletakse programmilised tegevused (sh kommertskojad, klastrid jms ühistel huvidel loodud ettevõtete ühendused või organisatsioonid, mis viivad loovagentuure ettevõtetega kokku); 
  • kaardistatakse enesehindamise tulemusel selgunud sihtriikide hankekeskkonnad; 
  • määratletakse nõustajad ja eksperdid, kes otsivad välisturgudel tegutsevatele klientidele loovagentuure.

Enesehindamisest koostatakse individuaalsed raportid, mis saadetakse osalejatele meili teel. Soovi korral tutvustatakse raporteid ka suuliselt. 

Enesehindamises saab osaleda kuni 40 loovagentuuri ning need viiakse läbi veebruarist aprillini.

PS. Oluline on mainida, et otsime agentuure, kes teeksid pühendunult kaasa kogu programmi. 

Millised on projekti tegevused? 

  • Täpselt sellised nagu sa vajad! Hindamisest selgunud tulemuste põhjal korraldatakse kaheksa arenguseminari ning pannakse koostöös ekspordi töörühmaga paika 2024. aasta sügisel toimuva konverentsi Making Sense teemad. See on üks projekti suuremaid väärtuseid: kogu programm luuakse vastavalt loovagentuuride vajadustele. 

Arenguseminarid toimuvad 2024. aasta sügisel. 2025. aasta ajad selguvad hiljem. Arenguseminaride esinejateks plaanitakse kutsuda rahvusvahelised oma ala eksperdid, kel on loovagentuuridega koostöökogemus ning kes mõistavad loovagentuuride eripärasid.

Seminarid on avatud ka liikmetest ning võimalusel mitteliikmetest vabakuulajatele, ent see oleneb konkreetse seminari sisust ja tegevustest ning vabade kohtade olemasolust.

  • Nii 2024. kui ka 2025. aasta Making Sense’i konverentsid keskenduvad ekspordile. Neis tuuakse esile oskusi ja kompetentse, mida hindamise põhjal ekspordialase võimekuse kasvatamiseks vaja on.
  • 2024. aasta novembris, vahetult enne või pärast Making Sense’i, toimub rahvusvaheliste projektide juhtimise koolitus.

Kas ma pean kaasa tegema kogu projekti ja mis saab pärast seda?

Ei, see ei ole kohustuslik, ent tasub silmas pidada, et kogu programm moodustab terviku ning aktiivne osalemine toob kõige rohkem kasu. See tähendab, et sul on võimalus hakata programmi raames mõtlema konkreetset tegevuskava mõnele valitud sihtturule või kliendisegmendini jõudmiseks. 

Samuti saad oma tegevusi planeerida selliselt, et pärast projekti EAS-ilt ekspordialasteks tegevusteks toetust taotleda. Programmi jooksul tutvustatakse EAS-i võimalusi, muuhulgas inimesi, kes projektikirjutamisega aitavad. Kui läbid kogu programmi, on saadud teadmiste abil hõlpsam välisturule püüelda. 

Samuti seob projekti tervikuks läbiv ekspordialane mentorlus ja nõustamine, mida saavad pühendunud osalejad, kes läbivad kogu kaheaastase kava. Kogu kava läbimine tähendab, et igal seminaril, konverentsil ning rahvusvahelise projektide juhtimise koolitusel osaleb vähemalt kaks ettevõtte töötajat. Üks neist tegevjuht või võtmeisik, kel on agentuuri juhtimisel oluline roll. 

Mentorluse käigus jagatakse nõu ja näpunäiteid tekkinud takistuste ületamiseks.  Samuti ootab programmi läbinud agentuure projektijärgne analüüs, mille käigus näed, millise arengu ettevõtte tegi ning millised on võimalikud edasised sammud. 

Registreeri hommikuseminarile

Registreeri programmi

Autor: Siim Kera, TULI

Projekti “Turundajate Liidu poolt oskuste ja teadmiste arendamiseks pakutavad tugiteenused 2024-2025” rahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) summas 148 541,00 eurot. Kolme majandusaasta peale on igal ettevõttel õigust taotleda kuni 300 000 eurot vähese tähtsusega abi. Käesolev programm jagab teenuseid kasusaaja kohta ligikaudu 7500 euro eest, mis arvestatakse 300 000 eurost maha. Loe rohkem

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt