01.04.2021

Kloorijoogi müüja reklaamid korjati välimeediast ja veebisait muudeti ligipääsmatuks

Eile, 31. märtsil otsustas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA), et Eesti linnades veebilehte koroonavabaeesti.ee reklaaminud plakatid tuleb maha võtta, samuti peeti vajalikuks eemaldada koroonaviiruse ravi kohta väärinfot levitav veebileht ise.

Pärnu ja Viljandi bussiootepaviljonidesse ilmusid kolmapäeval suured plakatid, mis viitasid veebilehele, kus reklaamiti kloordioksiidi ehk MMS-i (Miracle Mineral Solution) kui koroonaviirust hävitavat ja pandeemiat lõpetavat imeravimit. Veebileht koroonavabaeesti.ee esitles tõhusa koroonaravimina tervisele ohtlikku ainet. Sama algatuse sotsiaalmeediakanalil paluti inimestel teha annetusi COMUSAV EESTI MTÜle, et jõuda välireklaamiga igasse Eesti linna. Nimetatud MTÜ juhatuse liikmed on Helen Ehandi ja Doris Vahtra.

TTJA hindas kõnealust reklaami ja otsustas selle kui väärinfo levitaja keelata.

„Eriti praeguses olukorras on igasugune väära info levitamine taunitav,“ märkis TTJA peadirektor Kaur Kajak, kes kiitis osaühinguid Siris ja Zone Media, kes tegutsesid aega raiskamata: võtsid esimesel võimalusel maha väära sisuga reklaamid ja sulgesid veebisaidi.

TTJA tuvastas, et reklaamid avalikustati Siris OÜ-le kuuluvatel välireklaami kandjatel, mistõttu amet alustas järelevalvemenetlust Siris OÜ kui reklaami avalikustaja suhtes. TTJA esitas Siris OÜ-le ettekirjutuse reklaamiseadusega vastuolus olevate reklaamide eemaldamiseks. 31. märtsi õhtul teatas Siris OÜ esindaja, et kõik kõnealused veebilehe koroonavabaeesti.ee reklaamid on ettevõtte reklaamivõrgustikust eemaldatud. Kuna ettekirjutuses märgitud reklaamiseaduse rikkumine on Siris OÜ poolt kõrvaldatud, siis TTJA lõpetas Siris OÜ suhtes alustatud järelevalve menetluse.

Ühtlasi alustas TTJA veebilehel koroonavaabaeesti.ee avaldatud teabe osas järelevalvemenetlust Zone Media OÜ suhtes, kes on vastutaja infoühiskonna teenuse osutajana tema poolt majutatavate veebilehtede sisu eest. Kuna veebilehel koroonavabaeesti.ee ei olnud avaldatud veebilehe registreerija või haldaja kontaktandmeid, siis oli TTJA-l võimalik avaliku korra eest vastutava isikuna vastutusele võtta Zone Media OÜ. TTJA esitas Zone Media OÜ-le ettekirjutuse kohustusega teha veebileht koroonavabaeesti.ee mitte kättesaadavaks kolmandatele isikutele (v.a veebilehe registreerijale). 31. märtsi õhtuse seisuga TTJA tuvastas, et veebileht koroonavabaeesti.ee ei ole enam ligipääsetav kolmandatele isikutele. Kuna Zone Media OÜ on täitnud ettekirjutuses märgitud kohustuse, siis amet lõpetas Zone Media OÜ suhtes alustatud järelevalve menetluse.

Ravimiamet ja Sotsiaalministeerium on varem hoiatanud, et kloordioksiidi (MMS) tarbimisel võivad olla tervist kahjustavad tagajärjed.

Allikas: TTJA

Toimetas: Silja Oja, TULI

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt