11.06.2020

Turundusosakonna juhataja mediaanpalk Eestis on 1787 eurot

Tippude tipud turunduses töötavad Harjumaal ja teenivad rohkem kui 7000 eurot kuus.

Statistikaamet esitles aprilli lõpus palgarakendust, milles on visualiseeritud 110 levinud ametirühma mediaanpalgad Eesti piirkondade ja maakondade kaupa.

Tutvu Statistikaameti palgarakendusega: ametipalk.stat.ee

Statistikaameti andmetel oli turundusspetsialisti mediaanpalk ehk ehk brutosumma, millest pooled teenivad rohkem ja pooled vähem, tänavu I kvartalis 1612 eurot. Turundusspetsialistid kuuluvad Statistikaameti rakenduses suuremasse ametigruppi nimega „Müügiesindajad“ ja müügiesindajate mediaanpalgad on vahemikus 1020 eurot (Valgamaal) kuni 1701 eurot (Harjumaal).

Turunduse tippspetsialisti mediaanpalk oli 1901 eurot. Turunduse tippspetsialistid on rakenduses näidatud üheskoos müügi ja avalike suhete tippspetsialistidega grupis nimega „Müügi, turunduse ja avalike suhete tippspetsialistid“. Neid eraldi näidata (turundus eraldi ja avalikud suhted eraldi) kahjuks ei saa, sest arvuliselt ei ole neid siis igal pool piisavalt. Mediaanpalgad on maakonniti vahemikus 1097 (Ida-Virumaal) kuni 2000 (Harjumaal).

Turundusosakonna juhataja teenib keskmiselt 1787 eurot. Turundusosakonna juhatajad on näidatud grupis „Müügi- ja turundusjuhid“ ja nende mediaanpalgad on 741st (Valgamaal) kuni 2058ni (Harjumaal). Tippude tipud turunduses töötavad Harjumaal ja teenivad rohkem kui 7000 eurot kuus.

screenshot 2020 06 11 at 12 52 23

Disainereid statistikaameti palgakalkulaatorist ei leia, kuna metoodika ei võimalda. „Sedalaadi ametite pidajad on enamasti koondunud suurematesse linnadesse, Tallinnasse, Tartusse ja nende ümbrusse. Teistes maakondades on neid liiga vähe, et nende kohta palgastatistikat esitada,“ selgitas Statistikaameti andmeteadur Kadri Rootalu.

Disainerid on meil:

  • Toote- ja rõivadisainerid, keda on Eestis kokku natuke alla 500, osad neist ei tööta täiskoormusega. Seejuures väga suur osa neist (ligi 70%) töötab Põhja-Eesti piirkonnas. Seega ei saa nende palka näidata piirkondade lõikes ja palgarakenduses.
  • Kujundajad ja multimeediadisainerid, keda on arvuliselt rohkem (ligikaudu 1300), kuid nendest jällegi märkimisväärne osa töötab osalise tööajaga ning piirkondlikult on nad samuti koondunud Tallinna ja Tartu ümbrusesse.
  • Süsteemidisainerid (IT alal) ja tarkvaradisainerid on vastavalt süsteemianalüütikute ja tarkvaraarendajate all

„Kui kunagi saab olema võimalus näidata ametite palkasid Eesti peale kokku, siis saame ka disainerite ja kujundajate peale mõelda,“ lisas Rootalu.

Kõikide ametite mediaanpalk oli Eestis tänavu I kvartalis 1158 eurot.

Loe ka:

Statistikaameti rakendus aitab Eesti tööturu läbipaistvamaks muuta

Palgarakendus teeb kättesaadavaks andmed, millele seni ligipääs puudus

Silja Oja, TULI

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt