16.11.2023

VAATA KLIPPI | Telia tänavust jõulukampaaniat toetab südamlik ja emotsionaalne videolugu

Täna jõudis avalikkuseni Telia jõulukampaaniat toetav emotsionaalne video, mis tuletab meelde, kui oluline on igaühe roll olla kellegi jaoks olemas.

Telia jõuluklipp keskendub digilõhele. Foto: Telia

Telia brändijuht Helena Hiis tunnistab, et Eestis on digioskustega tekkimas aina suurem lõhe üle 50-aastaste inimeste ja n-ö nutipõlvkonna vahel ning sellele juhib tähelepanu ka ettevõtte seekordne jõuluvideo.

„Meid muudab murelikuks see, et enam kui pooled 50+ vanuses inimesed ei pea oma digioskusi piisavaks ja tunnevad seetõttu üksildust,” sõnas Hiis. “Juhimegi oma tänavuses jõuluklipis sellele tähelepanu läbi ühe südamliku loo, mis näitab, et inimestena saame olla üksteisele toeks nii füüsilises kui ka digitaalses maailmas.”

Miks otsustas Telia oma seekordse jõulukampaania ja -video siduda just digilõhe teemaga, räägib ettevõtte brändijuht Helena Hiis järgnevas intervjuus.

Mis teemale Telia tänavune jõulukampaania keskendub?

Meie jaoks on oluline tuletada inimestele meelde seda kõige tähtsamat: olla teineteise jaoks alati olemas. Oma selle aasta jõulukampaanias ja -videos läheneme sellele teemale läbi digioskuste. Oskused, mis on minu või sinu jaoks iseenesest mõistetavad, võivad mõne meie pereliikme jaoks osutuda hoopis korralikuks katsumuseks. Seetõttu tahamegi panna inimestele südamele, et olge oma teadmiste ja oskustega enda lähedastele, sõpradele ja tuttavatele abiks! See võib tunduda tühisena, kuid on paljude inimeste jaoks suur kingitus tänu millele saavad nad digimaailmas palju paremini hakkama. Meie ainus soov sel aastal on, et inimesed märkaksid ja aitaksid oma lähedasi nutimaailmas.

Miks just selline teemavalik?  

Meile teeb suurt muret, et enam kui pooled 50+ vanuses inimesed on digioskuste võrdluses teistest vanusegruppidest maha jäämas. Saime oma kliendikaemusele kinnitust ka Euroopa inimarengu aruandest.

Arvestades meie digiriigi ambitsiooni, võib üks hetk juhtuda, et oluline osa meie ühiskonnast ei saa tulevikus osa kõigist teenustest ja hädavajalikust infost, sest digioskuste omandamise tase on erinevates vanuserühmades erinev. See on tegelikult tehnoloogiamaailma valus dilemma – tehnoloogia saab meid omavahel ühendada või siis ka täielikult eraldada…

Kui asusime oma jõulukampaaniat töörühmaga ette valmistama, hakkasime märkama, mis on meie lähedaste igapäevased vajadused ja leidsime tugeva mustri. Selgus, et inimesed meie ümber vajavad üsna sageli lihtsalt kedagi, kellelt küsida tuge digiteemades. Omakeskis naljatame, et igaüks meist on oma pere Telia tehnik.

Saan siin tuua ka isikliku näite, sest suurematel perekondlikel kohtumistel tuleb ikka keegi hea sugulane, kes küsib: “Kuule, Helena. Sa töötad seal Telias. Ma sain siin uue telefoni, aga ma ei oska vanast telefonist oma kontakte ümber tõsta. Äkki oled hea ja aitad?“

Otse loomulikult aitan! Eks me kõik ju aitame oma lähedasi selliste väikeste nutinippidega. See väike nutioskus, mis sinu jaoks tundub juba nii elementaarne, on teise inimese jaoks suur väärtus. Tähtis on alati võtta see hetk see ja aidata. Meie roll on aidata oma lähedasi digimaailmas paremini, mugavamalt ja turvalisemalt toimetama.

Telia värske jõuluklipp on üsna emotsionaalne ja mõtlema panev. Millist tagasisidet olete sellele juba saanud?

See puudutab inimesi. Ma näen, et inimesed tunnevad selles loos ära ennast ja enda perekonnaliikmeid. See ongi kõige olulisem tagasiside, et me oleme suutnud valida teema, mis tekitab tekib kõigil äratundmismuigeid ning samas ka väikese klombi kurku ja pisara silmanurka. Loodetavasti paneb see vaatajaid teema üle mõtisklema.

Räägi palun mõne sõnaga Telia jõulukampaania videoklipi sünnist: kuidas jõudsite ideest teostuseni ning kes aitasid selle loomisele kaasa?

Jõulukampaania valmimisele on kaasa aidanud väga suur tiim. Lisaks Telia inimestele kaasasime selleks ka välised loovpartnerid, kes aitasid meie ideed esteetilisse ja emotsionaalsesse vormi valada.  Selle eest suur tänu ja tunnustus meie partneritele Optimist Creative’ile ja Get Shot Filmsile.

Selle aasta kampaania ettevalmistamisel olen kogenud uskumatut ühishingamist meie tiimis. Mind püütakse kontoris lõunalauas, kohvinurgas ja koridoris kinni, et tänada tänavuse jõulukampaania fookusteema tõstatamise eest. See annab ainult kinnitust, et kogu Telia usub, et me saame selle ühiskondliku probleemi lahendamisse oma panuse anda.

Kuidas aitab Telia ise lahendada digilõhe ja inimeste üksilduse probleemi?

Näeme, et digioskuste ja -turvalisuse teadlikkuse kasvatamine Eestis on meie roll. Me oleme pannud õla alla endise õpilasfirma ja Tartu Ülikooli koostööle, kes on üheskoos loonud programmi digioskuste õpetamiseks seenioritele Eesti päevakodudes.

Seega oleme suutnud üheks tervikuks muuta õpilasfirma entusiasmi ja suure südamesoovi aidata seenioreid, ülikooli poolt antud teadusliku ja metoodilise lähenemine õpetamisele ning täiendanud seda ka Telia kompetentsidega antud teemas.

Kindlasti jätkame selle programmi võimendamisega, et taolised digiõpetuse kursused oleksid kättesaadavad kõigile, kes seda vajavad. Eestis on selle probleemi lahendamiseks veel palju ära teha ning erinevate osapoolte jõudu ühendades on meie mõju suurem.

Autor: Telia

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt