Digiagentuurid

Digi

Defineeritud on digiagentuurides levinud ametikohtade kirjeldused, peamised vastutusalad ja haridus, mis tööülesannete täitmist toetab.

Kui sul on soov mõnda ametikirjeldust muuta, siis palun saada teemakohane kiri aadressile:

Digitaalmeedia strateeg

Strateeg koostab klientidele turunduskommunikatsiooni- ja meediastrateegia.

Strateegi tööks on:

 • luua koos projektijuhiga turunduskommunikatsiooni- ja meediastrateegia;
 • leppida kokku tegevuste saavutusmõõdikud;
 • esitleda klientidele strateegilisi plaane;
 • nõustada kliente turunduskommunikatsiooni ja meedia valdkonnas;
 • vastutada agentuuri meeskonna strateegilise võimekuse arendamise eest;
 • teha koostööd ettevõtte huvirühmadega ja partneritega.

Haridus, mis toetab: kõrgharidus turunduse või majanduse erialal.

Digiturunduse projektijuht

Digiturunduse projektijuht on teadlik digikampaaniatele sobivatest loovlahendustest. Digiturunduse projektijuhi omadusteks on hea koostööoskus ja ettevõtlikkus, väga osav digiturunduskanalite tundmine ning võimekus töötada samaaegselt erinevate klientide ja projektidega. Kasuks tuleb agentuuris töötamise kogemus. Tema on see, kes aitab ettevõtja jaoks keerulise lihtsaks teha. Ametis on vaja olla tehniliselt tugev ning homsete digilahenduste usku, peab tundma erinevaid digireklaamide võimalusi ja platvorme.

Digiturunduse projektijuhi tööks on:

 • jooksev suhtlus klientidega; kliendi erinevate murede lahendamine ja rõõmude jagamine; meediaplaani jälgimine ja täitmine;
 • projektide juhtimine – kliendilt vajaliku sisendi saamine, kokkulepped tähtaegade, materjalide jms osas;
 • kampaaniate eesmärgistamine ja analüüsimine;
 • klientidele kampaaniate kohta tagasiside andmine – raportite koostamine erinevate turunduskanalite põhjal;
 • orienteeruda oskuslikult erinevates Google’i ja sotsiaalmeedia kanalites;
 • olla sina peal lühenditega: CRO, CTR, CPM, CPC, ROAS, SEO, UX ja AIDA;
 • lubadustest ja kokkulepetest kinnipidamine;
 • samal ajal erinevate klientide ja projektidega töötamine;
 • koostööpartneritelt ja kolleegidelt vajalike tööde tellimine.

Haridus, mis toetab: kõrgharidus turunduse erialal.

SoMe projektijuht

SoMe projektijuht on sotsiaalmeedia kuningas või kuninganna. Sotsiaalmeedia projektijuht aitab luua sotsiaalmeediakontodele visuaalselt ilusat ning huvitavat sisu ning viib läbi kampaaniaid. Ta on kursis sellega, mis on trendikas ning mis inimesi kõnetab.

  SoMe projektijuhi tööks on:

 • olla kursis viimaste sotsiaalmeedia trendidega;
 • oma kliendiportfellis olevate klientidega suhtlemine;
 • erinevate sotsiaalmeediakanalite haldamine;
 • SoMe kanalitesse igapäevaselt sisu loomine;
 • kampaaniate läbiviimine;
 • uute kliendisuhete loomine ja kliendikohtumiste läbiviimine;
 • olla loov ja avatud uutele ideedele ning nende elluviimistele;
 • fotograafide, videograafide, disainerite ja copywriteritega koostöö tegemine.

Haridus, mis toetab: Kõrgharidus turunduse erialal

 

Veebiarenduse projektijuht

Veebiarenduse projektijuhi töö sisuks on veebiprojektide juhtimine ning efektiivsete digilahenduste loomine. Ta juhib projekti teostamist algusest lõpuni ja koordineerib koostööd klientide ning reklaamiagentuuridega.

Veebiarenduse projektijuhi tööks on:

 • kliendisuhete juhtimine ja edendamine;
 • veebilehe eesmärkide ja kliendi soovide määratlemine;
 • eesmärkidest lähtuvate tööülesannete jagamine meeskonnale;
 • tagada projekti ajakavas püsimine;
 • projektimeeskonna juhtimine (kujundaja ja programmeerijad);
 • veebilehe infosisestus;
 • agiilsete veebiarendusprojektide koordineerimine;
 • projektidokumentatsiooni ja -aruandluste koostamine;
 • veebilehe testimine enne kliendile esitamist ja üleandmist;
 • kliendisuhtlus kogu projekti vältel;
 • tagada veebiprojektide kiire ja eduka valmimine.

Haridus, mis toetab: infotehnoloogia või e-äri alane kõrgharidus.

Disainer

Disainer loob pilkupüüdvaid visuaalne ning peab olema loominguline, paindlik ja suutma teistega hästi koostööd teha. Graafilise disaineri tööpõllule kuuluvad erinevad tooted ja tegevused, näiteks veebilehed, reklaam, raamatud, ajakirjad, plakatid, arvutimängud, tootepakendid, näitused ja väljapanekud, firma kommunikatsioon ning identiteet ehk ettevõtte visuaalne bränd. Töötades kliendi, loovjuhi või projektihalduri kinnitatud ülesande järgi, tuleb luua kliendi eesmärkide jaoks sobivad loovideed ja kontseptsioonid.

Töö nõuab loomingulist elegantsi, asjakohaseid teadmisi vajaliku tarkvara kohta ning professionaalset lähenemist ajale, kuludele ning tähtaegadele.

Disaineri tööks on:

 • kohtuda klientide või projektihalduritega, et arutada töö eesmärke ja nõudeid;
 • prognoosida töö lõpetamiseks kuluvat aega ning kirjutada klientidele pakkumisi;
 • töötada välja kliendi eesmärkidele vastavad disainlahendusi;
 • mõelda loovalt, et toota uusi ideid ja kontseptsioone ning arendada interaktiivset disaini;
 • olla disainlahendust ümber mõtestades innovaatiline, jäädes aja ja eelarve raamidesse;
 • esitada valmis ideid ja kontseptsioone klientidele ja projektihalduritele;
 • töötama mitmesugustes meediumites, ka arvutipõhistes disainiprogrammides (CAD), ja olla kursis uute tehnoloogiatega;
 • teha korrektuuri, et toota täpset ja kvaliteetset tööd;
 • demonstreerida kujutamisoskusi lihtsate visanditega ja töötada trükivalmis kujundustega;
 • tellida tööd illustraatoritelt ja fotograafidelt;
 • teha koostööd trükikodade, loovkirjutajate, fotograafide, stilistide, illustraatorite, teiste disainerite, projektijuhtide, veebiarendajate ja turundusspetsialistidega.

Haridus või oskused nendes valdkondades: bakalaureuselraad graafilises disainis, rakenduslik kõrgharidus meedia- ja reklaamidisainis.

UX/UI disainer

UX ehk kasutajakogemuse disaineri eesmärgiks on muuta toode või teenus kliendi jaoks lihtsaks, mugavaks ja arusaadavaks, mis tekitaks kliendile teenuse või toote kasutamisest meeldiva kogemuse. UI disainer annab teenusele või tootele visuaalselt hea väljanägemise ja stilistika.

UX disaineri tööks on:

 • veebilehe prototüübi loomine + wireframe vastavalt kliendi veebilehe eesmärkidele;
 • jälgida, et kliendi kogemus sisu käsitlemisel oleks mugav ning vastav veebilehe eesmärkidele;
 • olema kursis konkurentide disainiga – vaatama, mis sarnaste teenuste/toodete juures toimib;
 • mõistma, millised on head ja vead ning analüüsima seda kliendi seisukohast;
 • teenuse disaini raamistiku loomine;
 • aktiivne osalemine prototüübi valmimisel;
 • osalemine arendusprotsessis, et suunata visuaali loomisel disaineri kätt;
 • muuta teenuse/toote ostmine internetis võimalikult lihtsaks ja kiireks, et klienti inforägastikus mitte kaotada;
 • graafiline disain;
 • disainimisel võtta arvesse värvipsühholoogiat, valida sobivad värvid, fondid ja pildid.

Haridus, mis toetab: kõrgharidus graafilises disainis, digitootedisainis (nt EKA).

Arendaja (Front-end/back-end)

Arendajad loovad usaldusväärseid ja hästi toimivaid rakendusi ning teenuseid, millele pääseb ligi interneti kaudu. Kuigi tavaline on keskenduda vaid alustarkvarale ja andmebaasidele (back-end), töötab osa arendajaid pigem liideste ja visuaalsete kujundustega (front-end). Mõned aga tegelevad mõlemaga (full-stack arendus). Olenemata, kas arendaja on vabakutseline või palgaline töötaja, on tema ülesandeks luua tooteid, mis vastaksid klientide vajadustele. Töö võib olla väga mitmekesine, paljud projektid on töös samaaegselt ning tuleb tihti käia klientidega kohtumas, et arutada nende nõudmisi ning hoida neid edusammudega kursis.

Ametinimetused varieeruvad sõltuvalt rolli fookusest.

Arendaja (front-end/back-end) tööks on:

 • kirjutada koodi ühes või mitmes koodikirjutamiskeeles, näiteks PHP-s või JavaScriptis;
 • kavandada ja prototüüpida uusi rakendusi;
 • luua rakenduse komponentide arhitektuur;
 • valida projekti jaoks parimad tehnoloogiad ja keeled;
 • testida veebilehti ja rakendusi erinevates brauserites ja keskkondades;
 • lahendada probleeme;
 • parandada eksisteerivate projektide vigu;
 • testida põhjalikult uusi funktsioone kindlustamaks nende võime täita igal juhul õiget ülesannet;
 • viia läbi tulemuslikkuse võrdlusuuringuid;
 • vaadata üle kolleegide kood;
 • ehitada ja testida rakendusliideseid (APId) rakenduste andmevahetuseks;
 • uurida, kaasata ja panustada avaliku lähtekoodiga projektidesse;
 • kohtuda disainerite, arendajate ja projektimeeskonnaga, et arutada edusamme;
 • koguda nõudmisi klientidelt ja kasutajatelt;
 • õppida ja testida uusi tehnoloogiaid, raamistikke ja keeli;
 • olla veebiarenduse viimaste trendide ja arengutega kursis.

Haridus või oskused nendes valdkondades:

 • arvutiteadused
 • informaatika
 • tarkvaraarendus
 • veebidisain ja -arendus

Digiturunduse spetsialist

Digiturunduse spetsialist osaleb ettevõtte mitmekanalilise kommunikatsioonistrateegia väljatöötamisel. Digiturunduse spetsialist võib töötada paljudel aladel või spetsialiseeruda vaid mõnele, olenevalt ettevõtte suurusest ja vajadusest. Digiturundus hõlmab endas toodete ja teenuste reklaamimist läbi mitmesuguste digitaalkanalite, kasutades internetti ja mobiilset tehnoloogiat. Tarbijateni jõutakse nii otse kui ka kaudselt, kasutades push and pull turundustehnikaid.

Tavalisemateks digiturunduse tehnikateks on:

 • sotsiaalmeediaturundus;
 • selge veebipõhise kohaloleku arendamine, meelitades sotsiaalmeediakanalite kaudu suurt hulka internetikasutajaid;
 • otsingumootori optimiseerimine (SEO) – strateegiate välja töötamine veebilehe külastajate arvu suurendamiseks, saavutades otsingutulemustes kõrged paigutused;
 • kliki eest maksmise (PPC) kampaaniad – ettevõtte poolt ostetud veebireklaamid, mis ilmuvad tasustamata otsingutulemuste kõrval;
 • mobiilne turundus – rakenduspõhine, mängusisene, asukohapõhine ja SMS-turundus;
 • sidusturundus – ettevõte lubab teistel ettevõtetel (sidusettevõtetel) oma veebis nende tooteid müüa.

Digiturunduse spetsialisti tööks on:

 • luua ja üles laadida loovtekstid ja visuaalid ettevõtte kodulehele ja sotsiaalmeediasse;
 • kirjutada ja välja saata e-posti turunduskampaaniad;
 • esitada klientidele ja ettevõtte juhatusele täpseid aruandeid ja analüüse investeeringute tasuvuse (ROI) tõendamiseks;
 • uurida uusi veebimeedia võimalusi, millest ettevõte saaks kasu lõigata, näiteks nutitelefonid, sotsiaalmeedia, blogide ja foorumite arendamine;
 • kujundada veebilehe bännerid ja aidata veebivisuaalidega;
 • suhelda klientide, sidevõrkude ja siduspartneritega; viia läbi märksõnauuringuid ja kirjutada veebistatistika aruandeid;
 • panustada sotsiaalmeedia kaasamise ja bränditeadlikkuse kampaaniatesse;
 • kasutada veebianalüütika tarkvara, et jälgida kliendi veebilehe toimimist, ja anda soovitusi parendusteks;
 • panustada ettevõtte ja erialastesse blogidesse ning hallata e-sidet;
 • aidata tasulise meediaga, suhelda digireklaami agentuuridega;
 • arendada ja integreerida sisuturunduse strateegiaid;
 • olla kursis ajakohaste digitrendidega;
 • hallata kontaktandmebaasi ja aidata müügivihjete loomise tegevustega;
 • pidada läbirääkimisi meediapakkujatega klientide jaoks parimate hindade saavutamiseks.

Haridus või oskused nendes valdkondades:

 • reklaam, meedia ja kommunikatsioon
 • äri ja tehnoloogia
 • loovdisain
 • elektrooniline äri
 • ajakirjandus
 • turundus

Digireklaami spetsialist

Digireklaami spetsialist tunneb digiturundusmaailma kui oma viit sõrme. Digireklaami spetsialist teab, mis on Facebook Business Manager, Google Ads, Google Analytics ja Google Tag Manager. Ta loob kliendi jaoks digikampaaniaid ning analüüsib neid.

Digireklaami spetsialisti tööks on:

 • kampaaniate loomine, sh veebilehtede, sihtrühma, konkurentide ja märksõnade analüüsimine ning valimine, reklaamtekstide ja reklaamilaiendite kirjutamine, bänner- ja videoreklaamide kontseptsioonide loomine;
 • reklaamkontode loomine ja seadistamine;
 • kampaaniate optimeerimine lähtuvalt kliendiga kokkulepitud tulemusmõõdikutest;
 • kampaaniate analüüsimine ja tulemuste raporteerimine;
 • klientidega suhtlemine kampaaniatega seotud küsimustes;
 • Google Ads’i kampaaniate korraldamine ja Google Analytics’i kasutamine;
 • Facebook Ads’i kampaaniate korraldamine;
 • HTML, CSS ja JavaScript tehnoloogiate kasutamine;

Haridus, mis toetab: kõrgharidus turunduse erialal.

SEO spetsialist

SEO spetsialisti roll on nõustada, aidata ning analüüsida, millised tegevused aitavad täita kodulehe eesmärke ning millised tegevused tulemusi üldse ei too. Põhiline SEO spetsialisti eesmärk on muuta kliendi veebileht Google otsingus nähtavaks ning tuua see esile parimatel võimalikel positsioonidel ehk esilehel.

SEO spetsialisti tööks on:

 • aktiivne kliendisuhtlus ning kliendikohtumised;
 • veebilehtede sisuliste ja tehniliste SEO elementide auditeerimine ning optimeerimine;
 • SEO trendide jälgimine ning parimate praktikate rakendamine;
 • SEO strateegia paika panemine;
 • märksõnaanalüüside teostamine;
 • konkureerivate veebilehtede analüüsimine;
 • veebianalüütika seadistamine ja selle analüüsimine;
 • koostöö koordineerimine kliendi arendaja, disaineri ja/või sisuloojaga SEO muudatuste elluviimisel;
 • igakuine SEO tegevuste ja tulemuste raporteerimine klientidele;
 • väliste linkide loomise strateegiate koostamine;
 • jälgib ja analüüsib veebilehe statistikat ja muutusi positsioonides.

Haridus või oskused nendes valdkondades:

 • turundus
 • reklaam, meedia ja kommunikatsioon