20.05.2020

TAI alustas kampaaniaga „Pane puuk posti“

Tervise Arengu Instituudil (TAI) valmis puugiohtlikke piirkondi näitav puugikaart, mis hakkab täienema inimeste poolt reaalajas sisestatud infoga.

Kliima- ja keskkonnamuutused on viimastel aastakümnetel toonud kaasa puukide arvukuse märkimisväärse suurenemise. Järjest rohkem registreeritakse puukidega levivaid nakkushaigusi nii inimestel kui ka koduloomadel. TAI kogub elanikelt infot puukide kohta, et saada sisendit teadustöö jaoks ning elanikud saavad puugiohtlikumad piirkondi teades end puukide ja nende poolt levitavate haiguste eest end paremini kaitsta.

Eesti suurim puugiparadiis on teatavasti Saaremaa. Viimast korda sai pea terve Saaremaa põhjalikult TAI puugikorjamistega üle käidud aastatel 2007-2009, mil koguti üle 2000 puugi. Saaremaal on ka puukidele kõige ahvatlevamaid närilisi – 2012. juunis püütud kaelushiirel loeti 75 puuki! Saaremaal leiduvad kõik puukidega ülekantavad haigustekitajad, mis on olnud Eesti puukides kunagi tuvastatud.

Mida rohkem teavet on puukide levilate kohta, seda paremini oskavad teadlased teha järeldusi nende elukohtade eelistuste, arvukuse muutumise ja ohtlikkuse kohta. Selleks kutsuvadki TAI teadlased endale appi, et koguda laialdasemalt teavet puukide kohta. „Soovime rakendada Eestis uudsel viisil kaasavat teadust, et koos inimeste abiga saada parem ülevaade puugiohtlikest piirkondadest. Kaasame inimesed puugihammustuste kaardistamiseks ja puukide kogumiseks, et neid saaks analüüsida haigusetekitajate suhtes,“ ütles TAI viroloogia- ja immunoloogialabori juhataja Julia Geller.

Puugiohtlike piirkondade kaardistamisele kaasa aitamine on lihtne. Tuleb minna veebilehele puugiinfo.ee ja märkida endalt või lemmikloomalt leitud puuk kaardile. Vastata tuleb vaid mõnele küsimusele, millal ja kust kohast puuk leiti. Iga kaardile märgitud puuk saab endale unikaalse ID-numbri.

Peale puugi kaardile märkimist on võimalus anda Eesti teadusele veelgi suurem panus ja saata puuk Tervise Arengu Instituuti. TAI viroloogialaboris on puugipank, kus hoitakse puuke erinevate analüüside tegemiseks, sh ka haiguste määramiseks. Saadetud puuke analüüsitakse juhuvalimi põhimõttel ning nii kujunebki läbilõige Eesti eri paigust leitud puukide arvukusest ja haigestunud puukide osakaalust. Tänu puugi ID-numbrile on inimesel võimalus saada teavet enda saadetud puugi kohta juhul, kui tema saadetud puuk sattus valimisse.

Kuna Eestis on kõrge puuginakkuse oht, on igast uuringule saadetud puugist abi nakkusohtlike piirkondade kaardistamisel, puugihaiguste uurimisel ja ka uute ravimite väljatöötamisel. „Eesti inimeste panus puugiuuringutesse on tähtis mitte ainult Eestile, vaid kogu Euroopale“ rõhutas Julia Geller ja selgitas, et Eesti puugiliikide leviku ja arvukuse andmeid kajastab Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC), kelle peamine ülesanne on tugevdada Euroopas kaitsevõimet ja ennetusmeetmeid nakkushaiguste vastu ning reageerida muutustele õigel ajal. Täpsemaid järeldusi saab teha suuremate koguste pealt. Selleks, et uuringuandmed oleks ühtlased, on igast maakonnast vaja koguda vähemalt 1000 puuki.

puugiinfo banner

Puugikaardi ja puugipanga tutvustamiseks alustaski TAI läbi suve kestva kampaaniaga „Pane puuk posti“.

Kampaania periood: 20. mai – 30. august 2020.

Kampaania sihtrühm: Inimesed, kes viibivad looduses kas vabal ajal (tervisesportlased, lemmiklooma omanikud, seenelised/marjulised, loodusfotograafid) või töö tõttu (metsatöölised, jahimehed) ja kellel on seetõttu suurem oht haigestuda puuginakkustesse.

Kampaania eesmärk:

  • Kutsuda üles jagama infot puugihammustuste kohta, aidates kaasa puukide riskipiirkondade kaardistamisesse;
  • Informeerida elanikkonda puugiohtlikest piirkondadest ning suurendada teadmisi ja oskusi puuginakkuste vältimiseks.

„Tervise Arengu Instituudis on pikaajaline puukide uurimise ajalugu. Uuritakse puugihaiguste levimust, puukide arvukust jne. Meie viroloogid käivad igal hooajal looduses väljasõitudel, et uurimistööks puuke koguda, aga meie võimalustest jääb väheks. Kaasame inimesi, et kaardistada puukide olukord Eestis, kogudes piisavalt infot kõikide Eesti piirkondade kohta. Tahame teada puukide arvukust eri piirkondades ja seda, kui palju kannavad puugid haigusetekitajaid (puukentsefaliit, puukborrelioosi),“ tutvustas projekti TAI Terviseturunduse keskuse juht Helen Noormets.

Tegu on väikese eelarvega kampaaniaga, mille maksumuseks on 22 000 eurot.

Kampaania keskme moodustab puugiinfo.ee veebileht, info levitamise kanalid on online ning PR.

Kampaania loovagentuur on Taevas Ogilvy, meediaagentuur Media House ning PR-i teeb TAI ise.

Tutvu ülevaatega puukide levimuse, arvukuse ja puuginakkustesse haigestumise kohta Eesti maakondades SIIN.

Silja Oja, TULI


Taevas Ogilvy on Turundajate Liidu (TULI) liige. TULI ühendab kõiki turundusega tegelevaid professionaale, kes on huvitatud erialase taseme tõstmisest ning valdkonna ärksaimate kaasamõtlejate hulka kuulumisest. TULI-sse kuulub praegu 77 ettevõtet.

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt