09.12.2019

Sotsiaalmeedia staarid peavad hakkama makstud sisu märgistama

Valmimas on juhend blogijatele, instagrammeritele, youtuberitele ja teistele mõjuisikutele, mis annab juhtnööre, kuidas tooteid ja teenuseid sotsiaalmeedias reklaamida.

Eesti riik ehk Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) on loomas juhendit, mis annab suuniseid, kuidas sotsiaalmeedia kanalites eetiselt ja läbipaistvalt reklaami teha. Juhend loodetakse valmis saada järgmise aasta esimeses pooles.

Juhendi väljatöötamisse on kaasatud eksperdid Turundajate Liidu (TULI) turustandardite töögrupist, mida veab reklaamiagentuuri Tank loovjuht Joel Volkov.

“Sotsiaalmeedia kanalites avalikustatavate postituste eesmärgiks on tihtipeale mõne teenuse osutamise või kauba müügi suurendamine, ürituse edendamine või sihtrühma käitumise kellegi huvides suunamine. Sellised sotsiaalmeedias avalikustatud postitused on käsitatavad reklaamina ning nendele kohaldub reklaamiseadus (RekS). Vastavalt reklaamiseadusele on reklaam teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil,” selgitas TTJA kommunikatsiooniekspert Anne-Mai Helemäe.
 
“TTJA hoiab silma peal ka mõjuisikute poolt avalikustatud reklaamil, kuid siiani oleme mõjuisikutel palunud reklaami kättesaadavaks tegemine lõpetada vaid raskemate rikkumiste korral, näiteks kui on reklaamitud alkoholi. Alkoholireklaam on sotsiaalmeedias üldjuhul keelatud, välja arvatud alkoholi käitleja sotsiaalmeedia kontol ja veebilehel. Mõjuisikud ei ole alkoholikäitlejad ning seega nad alkoholi reklaami avalikustada ei tohi,” lisas ta.
 
“TTJA pöörab üha enam tähelepanu mõjuisikute poolt avalikustatud reklaamile. Igal juhul paneme kõikidele mõjuisikutele südamele, et nad loeksid reklaamiseadust ning oma postitusi vastavalt ka märgistaksid,” ütles Helemäe.

Silja Oja, TULI

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt