23.07.2020

Sooline palgalõhe väheneb, aga visalt

Statistikaameti andemetel oli naiste brutotunnitasu Eestis 2019. aastal 17,1% väiksem kui meestel. Sooline palgalõhe vähenes aastaga 1,1 protsendipunkti.

Foto: Pixabay

Naiste keskmine brutotunnitasu oli 7,10 eurot ja meestel 8,56 eurot. Kõige suurem oli palgalõhe kaubanduse tegevusalal ning mootorsõidukite remondis (28,7%), finants- ja kindlustustegevuses (27,1%) ning mäetööstuses (26,5%). Veonduse ja laonduse tegevusala oli ainus, kus naised teenisid meestest rohkem.

image005

Statistikaameti analüütiku Karina Valma sõnul on palgalõhe Eestis alates 2013. aastast vähenenud 7,7 protsendipunkti. „Ehkki palgalõhe on tervikuna visa vähenema, ei ole meeste ja naiste palgaerinevus Eestis kunagi varem nii väike olnud. Võrreldes 2018. aastaga vähenes palgalõhe mullu kõige enam kutse-, teadus- ja tehnikaalases tegevuses ning suurenes kõige enam muudes teenindavates tegevustes, näiteks organisatsioonide tegevuses, kodutarvete paranduses ja iluteeninduses,“ ütleb Valma.

image006

Statistikaametil ei ole detailseid andmeid palgalõhe kohta turundussektoris. Reklaamindus kuulub valimis kutse-, teadus- ja tehnikaalase tegevuse alla.

Statistikaameti palgarakendusele ametipalk.stat.ee lisandub sügisel koostöös võrdõigusvoliniku, Tartu ülikooli ja Tallinna tehnikaülikooli teadlastega arendus, millega luuakse võimalus võrrelda naiste ning meeste palgaandmeid.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

Silja Oja, TULI

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt