28.12.2023

SAA TEADA! Peamised põhjused, miks kasutatakse agentuuride teenuseid ning mida peab klient koostööpartnerit valides kõige tähtsamaks

Sügisel viis Rait Faktum & Ariko (praeguseks Rait Faktum) koostöös TULI-ga läbi uuringu “Turundusagentuuride positsiooni ja klientide rahulolu”. Selgusid olulisemad väljakutsed turunduses, hinnatuimad agentuurid, aga ka põhjused, miks kasutatakse agentuuride teenuseid. Siin loos vaatame otsa just sellele viimasele.

TULI liikmed networking õhtul Alibi agentuuris Taevas. Foto: Harry Tiits

Agentuuride kasutamise kolm peamist põhjust on:

 • enda ressursside puudus;
 • agentuuride mitmekesisem kogemus;
 • vajalike inimeste puudus.

Võrreldes viimase kahe uuringuga on mõnevõrra tähtsustunud:

 • vajalike inimeste puudus;
 • teenuste vajaduse perioodilisus.

Kui 2021. aastal pidas 16% vastajatest agentuuridelt teenuse ostmist soodsamaks kui ise tegemist, siis sel korral oli number tõusnud 21%-ni.

Võrdleme, kuidas on põhjused muutunud võrreldes eelmiste aastatega:

screenshot 2023 12 27 at 07 07 55
Agentuuride teenuste kasutamise põhjused. Foto: Kuvatõmmis

Mitmed kliendid märkisid vastamisel “Muu”, toome välja mõned põhjused:

 • firmapoliitika (x2);
 • pole Eesti turuga kursis;
 • raamlepingupartner suurürituste puhul;
 • professionaalne loovus ja kunstiline kvaliteet;
 • raamlepingu tingimustega sätestatud puhkudeks;
 • kliendil on palju brände ja üksi loovalt mõelda on raske;
 • enda tiimi fookus on mujal kui klassikalisel agentuuritööl;
 • neil on vajalikud tööriistad, mida kliendina ise osta ei ole mõttekas;
 • klient töötab avalikus ettevõttes ehk hangete võtmine on neile kohustuslik;
 • klient kasutab projektipõhiselt suuremate kampaaniate korral, igapäevaselt saame ise hakkama;
 • ei ole viimastel aastatel kedagi kasutanud, aga varasemalt otsis klient uut nägemust ja teistmoodi lähenemist;
 • klient on avalikuõigusliku asutusena kohustatud kasutama meediaagentuure turundustegevuste planeerimisel ning täitmisel.

Eelarve väga ei mõjuta

Uuringus toodi välja teenuse kasutamise põhjused ka sektorite ja turunduseelarve järgi. Suuri erinevusi ei esinenud. Nii avalikus kui ka erasektoris oli peamiseks agentuuride kasutamise põhjuseks toodud ressursside puudus, mittetulundussektori esindajad märkisid aga sagedamini põhjuseks teenuste vajaduse erinevuse periooditi ning agentuuride mitmekesisema kogemuse.

Sarnaselt sektoritele ei ole suuri erisusi turunduseelarvete lõikes. Küll aga märkisid väiksema turunduseelarvega organisatsioonide esindajad rohkem, et teenuste vajadus erineb periooditi, mistõttu ei oleks nende spetsialistidele ka kogu aeg tööd.

screenshot 2023 12 27 at 07 34 24
Agentuuride teenuste kasutamise põhjused turunduseelarve järgi. Foto: Kuvatõmmis
screenshot 2023 12 27 at 07 39 21 1
Agentuuride teenuste kasutamise põhjused sektorite järgi. Foto: Kuvatõmmis

Strateegiline partner

Uuringus pöörati eraldi tähelepanu kolmele valdkonnale: meedia, kommunikatsioon ja üritusturundus. Kõigis kolmes valdkonnas on klientidele koostööpartneri valiku puhul kõige olulisem agentuuri võimekus olla turunduses strateegiliseks partneriks. Vaata, millele pööravad kliendid veel koostööpartneri valikul rolli:

screenshot 2023 12 27 at 07 24 50
Üritusturundusvaldkond. Foto: Kuvatõmmis
screenshot 2023 12 27 at 07 25 09
Meediavaldkond. Foto: Kuvatõmmis
screenshot 2023 12 27 at 07 24 59
Kommunikatsioonivaldkond. Foto: Kuvatõmmis

Mida strateegiline partnerlus täpselt tähendab? Seda uuriti tänavuses uuringus esmakordselt. Selgus, et klientide jaoks omab strateegiline partnerlus agentuuriga eelkõige nelja tähendust:

 • teenusepakkuja haakub kliendi strateegiate ning eesmärkidega, oskab neid püstitada ja saavutab need;
 • võime kaasa mõelda, kiirelt tegutseda ning lahendusi mõelda;
 • võimekus süveneda kliendi eripärasse;
 • võimekus näha suurt ja tulevikku suunatud pilti.

Autorid: Rait Faktum ja Kärt Tomp

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt