05.06.2024

Eesti Ringhäälingute Liidu juht tutvustab uut platvormi: eesmärk on anda vastus USA tehnoloogiagigantide valitsemisele

Eesti Ringhäälingute Liit ja Eesti Rahvusringhääling sõlmisid tänavuse aasta jaanuaris 23. liikmesriigina ühislepingu Euroopa suurima nutiraadio platvormi loojaga Radioplayer Worldwide Ltd. Eelmisel nädalal jõudis platvorm Eesti kuulajateni. Eesti Ringhäälingute Liidu juht Hanno Kindel räägib, miks Radioplayer oluline on.

Radioplayeri leiab muuhulgas uuematest sõiduautodest. Foto: Radioplayer.co.uk

Alustuseks: millega on üldse tegu? Radioplayer Eesti on raadio-tehnoloogia platvorm, mis võimaldab kasutajatel kuulata nende lemmik raadiojaamu ja -saateid üle interneti. Radioplayer on kuulaja jaoks kättesaadav veebibrauserites, mobiiliäpina, uuemates sõiduautodes (Apple CarPlay ja Android Auto), nutitelerites ja paljudes muudes seadmetes, mille nimistu on ajas üha kasvav. 

Radioplayer Eesti platvormi radioplayer.ee kodulehelt saab vastavalt oma nutitelefoni operatsioonisüsteemile alla laadida Radioplayer Worldwide Ltd äppi, mis võimaldab eri nutiseadmete kaudu kuulata enam kui 60 Eesti veebiraadiojaama. Uue põlvkonna lahendus pakub kuulamiseks nii kuulajatele tuttavaid FM raadiokanaleid kui ka suures valikus veebijaamu igale maitsele rokist retroni ja popist lastejaamani.

Radioplayer on mugav viis raadio kuulamiseks ilma, et peaksid füüsiliselt raadiovastuvõtjat omama. Lisaks võib see pakkuda täiendavaid funktsioone, nagu saadete salvestamine, podcastide kuulamine ja muud interaktiivsed võimalused, olenevalt konkreetsest rakendusest või platvormist, mida kasutatakse Radioplayeri jaoks.

Kõik peab kena olema

“Radioplayer tekkis 2011. aastal BBC initsiatiivil, eesmärgiks elavdada raadio lineaarset reaalajas online’s kuulamist,” sõnab Kindel. “Väga kiiresti saadi aru, et vanamoodsa veebiraadio asemel tuleb keskenduda nutiraadiole ehk klassikalise raadioringhäälingu kättesaadavusele mis iganes nutiseadmest. Radioplayer Worldwide Ltd nimetab antud lahendit hübriidraadioks. Paistab et 23 liikmesriigi 440 miljonit Radioplayeri äpi kasutajat on nutiraadio kontseptsiooni heaks kiitnud.”

Ainult mugavast äpist ja 60 raadiost ei piisa. Kõik peab nutiseadmetes ja autoekraanidel ka kena välja nägema.

“Tarbijad on harjunud näiteks Apple’i ökosüsteemi hea disainiga,” sõnab Kindel. “Autodes on Radioplayeri väljundiks Apple CarPlay või Android Auto, kodudes on nutitelerid muutunud tegelikuks meediakeskuseks, arusaadavalt omab Radioplayer sealgi oma väljundit. Lisame siia Sonose ja Bose nutikõlarite väljundi. 

Radioplayer Worldwide Ltd arendustiim on uute funktsionaalsuste arendustes niivõrd edukas olnud, et mitmetel erialaste organisatsioonide konverentsidel tõdetakse raskusi antud platvormi täpse kirjelduse andmisel. Kui tekib uue funktsionaalsuse vajadus, siis ilmub uuendus koheselt arendustiimi teekaardile ning saab sealt edasi loetud kuudega reaalsuseks meie nutiseadmetes. Nii toome raadio tõesti noortele lähemale, sest ta on kättesaadav tehnoloogilistel platvormidel, mida noorem sihtrühm aktiivselt kasutab.”

Sotsiaalmeedia murendab ühiskonda

Hiljuti kirjutasime, kuidas trükimeedia reklaammahud vähenevad. Kuigi Emor Kantari uuringu kohaselt raadio reklaammahud tõusid, räägitakse palju sellest, mis raadiost tulevikus saab. 

“Raadio käib kaasas tehnoloogiliste muutustega, oluline on raadiosignaali kättesaadavus erinevatel tehnoloogilistel platvormidel,” lausub ta. “FM ei kao lähiaastatel kuhugi, raadio ei talu järske muudatusi! Raadio omab siiani unikaalset sotsialiseerivat rolli, tegemist on kogukondi ühendava meediakanaliga. Televisioonil on näiteks ülioluline tervet rahvust ühendav jõud, tuletame meelde suuremate spordivõistluste ja/või laulupeo ülekandeid. Sotsiaalmeedia ja striimingu platvorme kirjeldatakse vastupidiselt hoopis ühiskonda murendavana ja anonüümsena. Kohalikku Eesti-teemalist ajakirjanduslikku sisu toodavad ainult kodumaised meediakanalid.

unnamed 56
Hanno Kindel. Foto: Erakogu

Samuti leiab ta, et podcast’id raadiole saatuslikuks ei saa. 

“Radioplayer Eesti platvormil on järelkuulamiseks kättesaadavad kõik olulisemad Eesti raadiojaamade podcastid ja saated,” räägib mees. “Podcastid on meeldiv raadio käepikendus, kuid kindlasti on veel aasta-paar tagasi esitatud stsenaariumid mullina lõhkenud. 

Eesti Ringhäälingute Liit korraldas 8. veebruaril TTJA-s raadiopäeva, mille raames andis Rootsi eraringhäälingu legend Christer Modig ülipõneva ettekande audio tulevikust. Ta tuletas muuhulgas meelde, et eelmise aasta lõpukuude erialase ajakirjanduse suurimad pealkirjad olid teemal: “how did the podcast bubble burst?”. Podcastide kuulamine jääb endiselt meeldivaks ajaviiteks, kuid ka Kantar Emori Raadioauditooriumi uuringu kohaselt moodustab podcastide kuulamisele kulunud aeg üllatavalt väikese – lausa väga väikese – osakaalu kogu raadio kuulamisele kulunud ajast.”

Palavikuliselt otsitakse lahendusi

Lisaks sellele, et raadiot nooremale põlvkonnale lähemale tuua, on platvormil veel sihte. 

“Eesti Ringhäälingute Liidu eesmärgiks on anda turundajatele signaal raadioringhäälingu jätkusuutlikkusest,” tõdeb Kindel. “Radioplayeri strateegia üks eesmärke on aga anda vastus USA tehnoloogia- ja meelelahutussektori gigantide jagamatule valitsemisele kogu maailmas. Probleemid on kõikjal samad, sama palavikuliselt otsitakse lahendusi.”

Kindel räägib, et Radioplayeri nimi on hetkel valdkonnas kuum. Märtsis Münchenis toimunud Euroopa kõige olulisema raadiotööstuse kokkutulekul Radiodays Europe hinnati Radioplayeri ekspositsioon konverentsil osalenute tagasiside ankeetides kõige olulisemaks sündmuseks. Euroopa suurima eraraadiote ühenduse – 5500 raadiot ühendava Association of European Radios – viimane koosolek keskendus ainult Radioplayeri teemadele. 

Lõpetuseks soovib Kindel kõigile mõnusat suvist Radioplayer Eesti platvormi proovimist. 

“Liigume suvel rohkem mööda Eestit ringi, Radioplayeri abil on absoluutselt kõik olemasolevad Eesti raadiojaamad erinevate nutiseadmete abil kuulatavad igas Eesti punktis.”

Autor: Siim Kera, TULI

The head of the Association of Estonian Broadcasters introduces a new platform: the aim is to counter the dominance of US tech giants

In January, the Association of Estonian Broadcasters and the Estonian Public Broadcasting signed a joint agreement with Radioplayer Worldwide Ltd, the creator of Europe’s largest smart radio platform. Estonia is the 23rd country to join the platform and the service became available last week. Hanno Kindel, the head of the Association of Estonian Broadcasters, explains the significance of Radioplayer.

Let’s start by explaining what the platform is. Radioplayer Estonia is a radio technology platform that allows users to listen to their favorite radio stations and radio shows over the internet. Radioplayer is accessible to listeners through web browsers, mobile apps, in newer cars (Apple CarPlay and Android Auto), smart TVs and many other devices, with the list growing over time.

From the Radioplayer Estonia website, radioplayer.ee, you can download the Radioplayer Worldwide Ltd app for your smartphone, enabling you to listen to more than 60 Estonian web radio stations on various smart devices. This next-generation solution offers both well-known FM radio stations as well as a wide selection of web radio stations for every taste, from rock to retro and from pop to children’s stations.

Radioplayer provides a convenient way to listen to the radio without the need to have a physical receiver. Additionally, it can offer features like recording, listening to podcasts and other interactive options. Available features depend on the specific app or platform used for Radioplayer.

Everything needs to look good

“Radioplayer emerged in 2011 on the initiative of the BBC and it aimed at revitalizing linear real-time online radio listening,” says Kindel. “It quickly became clear that instead of the old-fashioned web radio, the focus should be on smart radio, i.e., making classical radio broadcasting accessible from any smart device. Radioplayer Worldwide Ltd calls this solution hybrid radio. It seems that the 440 million Radioplayer app users across 23 member countries have really embraced the concept of smart radio.”

A convenient app and 60 stations are not enough. In addition, everything has to look good on smart devices and car displays.

“Consumers are accustomed to the good design of ecosystems like Apple’s,” says Kindel. “In cars, Radioplayer is available via Apple CarPlay or Android Auto. At home, smart TVs have become the main media hubs and Radioplayer can, of course, also be used there. In addition, it can also be used with smart speakers like Sonos and Bose.

The Radioplayer Worldwide Ltd development team has been so successful in developing new functionalities that it’s even become a challenge to precisely describe the platform at industry conferences. When a need for a new feature arises, it quickly appears on the development team’s roadmap and becomes a reality on our smart devices within a few months. This actually does bring radio closer to young people since it makes it accessible on the technology platforms that younger audiences actively use.”

Social media is fragmenting society 

Recently, we wrote about the decline in print media advertising volumes. Although radio advertising volumes have increased according to a Kantar Emor study, there is still much discussion about the future of radio.

“Radio can keep up with technological changes and it’s essential for radio signals to be available on various technological platforms,” he says. “FM radio isn’t going to disappear in the near future and as a platform it is not suited for sudden changes. Radio still has a unique socializing role, acting as a medium that connects communities. For instance, television is a crucial unifying force for the nation, as seen during major sports events or song festivals. In contrast, social media and streaming platforms are often described as fragmenting and anonymous. Only local media channels produce journalistic content that deals with local Estonian topics.”

He also believes that podcasts won’t spell the end for radio.

“All major podcasts and shows from Estonian radio stations are available for playback on the Radioplayer Estonia platform,” he says. “Podcasts are a pleasant addition to radio, but the scenarios presented a couple of years ago have burst like a bubble.”

On February 8, the Association of Estonian Broadcasters organized a radio day at the Consumer Protection and Technical Regulatory Authority (TTJA), where Swedish commercial broadcasting legend Christer Modig gave a fascinating presentation on the future of audio. He reminded us that the biggest headlines in specialized journalism late last year were about the burst of the podcast bubble. Listening to podcasts remains a pleasant pastime, but according to Kantar Emor’s Radio Audience Survey, the time spent listening to podcasts constitutes a surprisingly small – actually a very small – portion of the total time spent listening to the radio.”

A constant search for solutions

In addition to bringing radio closer to the younger generation, the platform has other goals.

“The Association of Estonian Broadcasters aims to assure marketers that radio broadcasting is sustainable,” says Kindel. “One of Radioplayer’s strategic goals is to counter the undivided worldwide dominance of US tech and entertainment giants. The problems are the same everywhere and there is a constant search for solutions.”

Kindel says that Radioplayer is currently a popular topic in the industry. At Radiodays Europe, Europe’s most important radio industry gathering held in Munich in March, the Radioplayer exhibit was rated by the participants as the most significant event in the conference. In addition, the latest meeting of the Association of European Radios (Europe’s biggest association of private broadcasters, representing 5,500 radio stations) focused solely on Radioplayer.

In conclusion, Kindel encourages everyone to try out the Radioplayer Estonia platform during the summer.

“Summer is the time when we travel more around Estonia and Radioplayer allows you to listen to all Estonian radio stations via various smart devices anywhere in the country.”

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt