01.02.2024

MKM ootab ettepanekuid reklaamiseaduse muutmiseks

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium saatis avalikule arutelule reklaamiseaduse väljatöötamiskavatsuse (VTK), milles tehakse ettepanekuid reklaaminõuete kaasajastamiseks, praktikas ilmnenud kitsaskohtade lahendamiseks ja järelevalve tõhustamiseks, et kaitsta paremini tarbijate õigusi.

Sul on võimalus saata oma parandusi reklaamiseaduse muutmiseks. Foto: Unsplash.com

Praegu kehtiv reklaamiseadus on 15 aastat vana ja vajab kaasajastamist, sest aja jooksul on muutunud nii turuolukord kui ka olulised infokanalid, ning osad piirangud ei täida enam oma eesmärki. Samuti on kavas muuta seadus lihtsamini mõistetavaks ja rakendatavaks, kaotada praktikas mitte toimivaid sätted ning muuta järelevalvet tõhusamaks.

“Reklaamimaailmas on tekkinud mitmeid olulisi tõkkeid ja kitsaskohti, millele reklaamiseadus praegusel kujul vastust ei anna. Põhjus on väga lihtne – see on loodud ajal, mil näiteks sotsiaalmeediat või voogedastust ei olnud olemas. Praegune reklaamiseadus on aegunud ja vajab värskendust, sest see ei arvesta uut tüüpi inforuumiga,” kommenteeris majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo.

VTK teeb olukorra parandamiseks kaks ettepanekut: soodustada eneseregulatsiooni ning kaasajastada seaduse nõudeid. Lisaks tehakse VTKs ettepanekuid infokanalite piirangute muutmiseks, et need vastaks kaasaegsele inforuumile ja turuolukorrale. Eneseregulatsiooni osas kirjeldatakse dokumendis reklaamivaldkonna ettepanekuid organisatsiooni loomiseks, mis aitaks teha reklaamituru üle järelevalvet turuosalistel endil.

Samuti tehakse ettepanekuid mõistete osas, näiteks mis puudutab neutraalsuse nõuet alkoholireklaamis, finantsteenuste ja hasartmängu reklaami mõisteid ning tehakse ettepanekuid ka mõjuisikute regulatsiooni osas, et korrastada reklaamiturgu sotsiaalmeedias. Veel leidub ettepanekuid tervishoiuteenuste reklaami keelu leevendamise ja messi mõiste täpsustamiseks.

Dokumendis on kirjeldatud erinevate osapoolte ettepanekud reklaamivaldkonna parandamiseks, kuid selget eelistust ühegi lahenduse osas dokument ei paku, vaid annab võimaluse huvirühmadel anda vastavat tagasisidet.

Kehtiv reklaamiseadus sätestab reklaami mõiste, reklaamile kehtestatud üldnõuded, keelud ja piirangud ning järelevalve korralduse ja vastutuse seaduse rikkumise eest. Lisaks kehtestab seadus kanalipõhiseid ning valdkondlikke piiranguid näiteks hasartmängude, alkoholi, imikute piimasegu, meditsiini-, finants- ja õigusteenuste osas.

Reklaamiseaduse VTK-ga saab tutvuda eelnõude infosüsteemis ning tagasiside ettepanekutele on oodatud kuni 29. veebruarini 2024.

Vaata lisaks

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt