09.07.2019

Raha24 uus turundusjuht: piiratud tingimustes tuleb olla loomingulisem

Endine EuroPark Estonia
turundus- ja kommunikatsioonijuht Kristel Kongas liitus hiljuti krediidiandja
BB Finance Group OÜ meeskonnaga. Uues ametis Eestis peaasjalikult Raha24 brändi
turundusprojektide eest vastutav Kongas jagab oma kogemusi, kuidas vaatamata
laenureklaami valdkonna rangetele raamidele pildil püsida ning räägib, millised
muutusi on oodata reklaamiturul.

Fotol: Kristel Kongas

Mil määral mõjutavad
reklaamiseaduse nõuded teie tegevusi?

Tarbijakrediidi reklaam peab seaduse järgi olema vastutustundlik ning tasakaalustatud ega tohi jätta
muljet, et tarbijakrediidi võtmine on riskivaba ja lihtne võimalus
finantsprobleemide lahendamiseks ning kallutada tarbijaid läbimõtlematule
laenuvõtmisele. Krediidiandjana me järgime väga kindlalt, et tarbijatele edastatavad
sõnumid oleksid kooskõlas vastutustundliku laenamise põhimõtetega. Piiratud turutingimused sunnivad aga olema ideedes
ja sõnumites loomingulisemad kui ettevõttes, mille reklaame seadusega ei
piirata ja mina näen seda kui põnevat väljakutset. 

Kuidas on seadused mõjutanud teie ettevõtte reklaamikeelt?

Tänased reklaamipiirangud tarbijakrediidile ja finantsteenusele lubavad
sisuliselt teha vaid brändingureklaami, kuid seda, et krediidiandjate pakutavad
tooted on näiteks võrreldes kommertspankadega igati konkurentsivõimelised ja
kohati isegi soodsamad, me kliendile selgitada ei saa. Oleme valinud suuna, kus
näitame kliendile meie ettevõtte väärtusi, milleks on kiirus, kvaliteet ja
paindlikkus. 

Raha24 brändi
väärtusi kannab edasi meie brändisaadik Saskia Alusalu,
kes valiti 2018. aastal ka parimaks naissportlaseks. Oleme Saskiaga ühel
meelel, et ükski suurepärane tulemus ei tule ilma järjepideva töö ja tugeva
pingutuseta. 

Mida tahate oma
kommunikatsioonitegevustes kliendile öelda?

Oleme viinud läbi mitmeid finantskirjaoskuse teemalisi küsitlusi ning uurinud muuhulgas, mitu päeva
enne palgapäeva saab Eesti inimestel tegelikult palk otsa. Uuringutest selgus, et kolmandik eestimaalasi ei vea palgaga kuu
lõpuni välja ja kõige rohkem on neid, kel
jagub sissetulekut vaid kuu esimeseks kolmeks nädalaks. Rahalisi sääste on 42
protsendil elanikest ja nendest vaid 15 protsenti ei pea sealt kuu lõpus
finantse juurde näpistama. Olenemata leibkonna sissetulekust, elukohast või
vanusegrupist peab 79 protsenti inimestest kõige kulukamaks pühaks jõule ning
vaid kuus protsenti vastanutest jaanipäeva.

Üldiselt võib öelda, et Eesti inimesel läheb täna keskmisest paremini, palk
on tõusnud ajaloo kõrgeimale tasemele, kuid raha säästmisele endiselt ei mõelda
– mida suurem palk, seda suuremad kulud. Noored ei usu ei pensionisambasse ega
sukasäärde kogumisse. Pigem loodetakse majanduse edasisse positiivsesse arengusse ja soovitakse tarbida,
reisida ning lihtsalt elu nautida. Vanemad inimesed on seevastu finantsteadlikumad.
Seda näitavad nii meie poolt läbi viidud uuringute tulemused kui ka hiljuti
avaldatud doktoritöö samal teemal. Näiteks leidis töö autor, et ka heade rahateadmistega inimesed langetavad
kehvasid finantsotsuseid ning seda hoolimata heast haridusest ja sissetulekust.

Oleme oma kommunikatsiooni toonud teadliku ja targa tarbimise, tuletades klientidele meelde, et laenu võtmine peab alati olema teadlik otsus.  

Mis on finantsmaailma turunduses
täna kõige kuumemad teemad?

Hiljuti tõstatus tarbimislaenude reklaamipiirangute
leevendamise eelnõu, mille jõustumine võimaldaks meil klientidele avalikult ja
ilustamata rääkida pakutavate toodete ja teenuste omadustest ja eelistest.
Praktikas ei võimalda tänased reklaamipiirangud tarbijakrediidi tarbijal
reklaamitavaid krediiditooteid ega nende pakkujaid piiratud teabe tõttu aga
objektiivselt hinnata.

Reklaamiseaduse muutmine mõjutab kindlasti nii finantsmaailma
turundustrende kui reklaamiturgu ja laiemalt kogu meediat. Kui piirangud
kehtestati, hindas TNS Emor, et Eestis tegutsevad kommertsjaamad kaotavad selle
tulemusel aastas vähemalt 3,6 miljonit eurot reklaamitulu. Küsimus on, kas
piirangute leebumisel liigub see raha tagasi traditsioonilistesse kanalitesse või võtavad Google ja Facebook need read turunduseelarvetes
endale.

Oluline on siinkohal ära märkida, et seaduse jõustumisel ei tohi ka
edaspidi reklaam jätta muljet, et tarbijakrediidi võtmine on riskivaba ja
lihtne võimalus finantsprobleemide lahendamiseks. Nii et see väljakutse jääb.  

Kuidas sa finantsmaailma
sattusid ja kas sektori reklaamipiirangud sind ei hirmuta, sinu loovusele
piiravalt ei mõju?

Võtsin BB Finance poolt pakutava turundusjuhi tööpakkumise vastu, kuna olen
varasemalt töötanud samuti lühiajalist tarbijakrediiti pakkuva ettevõtte
turundajana Inglismaal. Sektori eripäradega olin seega juba varasemalt tuttav
ja tundsin, et saan Raha24 jt grupi brändide arendamiseks kaasa tuua varasemalt
kogutud kogemustepagasi. Ka Inglismaal kehtivad finantsteenuste reklaamimisele
sarnased piirangud ja regulatsioonid, mistõttu olemuselt ei ole reguleeritud
turutingimustes töötamine mulle uus ja hirmutav. Olen väga hästi kursis,
kuidas, kus ja mida öelda tohib ning kuidas piiratud kommunikatsiooniga
kliendile lähedale jõuda.

Silja Oja, Turundajate Liit

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt