04.10.2023

Uuringust selgusid tuntuimad agentuurid ning palju muud põnevat

Millised Eesti agentuurid on kõige tuntumad? Millised on turunduse suurimad väljakutsed? Mida tähendab klientide jaoks strateegiline partnerlus? Neile ja paljudele teistele küsimustele andis vastuse Rait Faktum & Ariko ja TULI koostöös läbiviidud uuring “Turundusagentuuride tuntus ja klientide rahulolu 2023″.

Lise-Christelle Treima ja Kalev Petti Rait Faktum & Arikost uuringut tutvustamas. Foto: Erakogu

Alustame algusest. Positsiooniuuringu valimiks on TULI liikmete poolt antud kliendid, kokku vastas 444 inimest. Tegu ei ole kõigi turundusteenuseid tarbivate ettevõtete ja asutuste üldkogumi ja läbilõikega, kuid turunduse üldiste trendide küsimustes ei ole see probleem, sest pole põhjust arvata, et kogu turu läbilõike vastused oleksid oluliselt erinevad. 

Hinnangutes konkreetsete agentuuride teenuse kvaliteedile tuleb aga valimi eripäraga arvestada, pidades seejuures silmas üldist vastamise määra ning seda, et erinevad agentuurid said erineva arvu hindajaid.

Toome sinuni põgusa kokkuvõtte välja koorunud vastustest. TULI liikmed leiavad uuringu liikmete keskkonnast.

Olulisemad väljakutsed turunduses

Arvestades, et märkida võis kuni kolm olulisemat väljakutset ning uuringus vaadeldi erinevaid turundusvaldkondi, on pilt suhteliselt hajuv. Väljakutsena tõuseb siiski esile digitaalsete kanalite tulemuslik kasutamine.

Avalikus sektoris on peamiseks väljakutseks kvaliteetse ja erinevaid sihtrühmi kõnetava sisu vajaduse kasv.

Mittetulundussektoris on peamiseks väljakutseks digitaalsete kanalite kasutamine ja tulemuse saavutamine vähenenud eelarvega.

screenshot 2023 10 04 at 13 14 33

Agentuuride teenuse kasutamise kolmeks peamiseks põhjuseks on endiselt:

 • Enda ressursside puudus
 • Agentuuride mitmekesisem kogemus
 • Vajalike inimeste puudus

Seejuures ei ole nende põhjuste tase aastate jooksul oluliselt muutunud.
Mõnevõrre tähtustunud on aga siiski vajalike inimeste puudus ning teenuste vajaduse perioodilisus. Viimane on eriti oluline MTÜ-de sektoris.

screenshot 2023 10 04 at 13 15 11

Peamise koostööpartneri valiku kolm peamist tegurit:

 • Reklaamivaldkonnas: loovus, projektijuhtimise ja teostuse kvaliteet ning võimekus olla strateegiliseks partneriks
 • Disainivaldkonnas: varasema koostöö kogemus, projektijuhtimise ja teostuse kvaliteet ning loovus
 • Üritusturundusvaldkonnas: projektijuhtimise ja teostuse kvaliteet, varasema koostöö kogemus ja loovus
 • Kommunikatsioonivaldkonnas: võimekus olla strateegiliseks partneriks, agentuuri profiili sobivus valdkonna eripära ja/või brändiga ning varasema koostöö kogemus
 • Meediavaldkonnas: võimekus olla strateegiliseks partneriks, projektijuhtimise ja teostuse kvaliteet ning paindlikkus ja kliendikesksus

Strateegiline partnerlus agentuuriga omab eelkõige nelja tähendust:

 • Teenusepakkuja haakub kliendi strateegiate ning eesmärkidega, oskab neid püstitada ja saavutab need
 • Võime kaasa mõelda, kiirelt tegutseda ning lahendusi mõelda
 • Võimekus süveneda kliendi eripärasse
 • Võimekus näha suurt ja tulevikku suunatud pilti

screenshot 2023 10 04 at 13 15 38

Teenuse vastavus ootustele

Tulemused näitavad, et üritusturundusagentuuride hinnangud on viie turundusvaldkonna võrdluses saanud üldisest keskmisest kõrgemaid hinnanguid.

Viie turundusvaldkonna keskmisest madalamad hinnangud said reklaami- ja kommunikatsioonivaldkonna agentuurid. Kõikides valdkondades, v.a meediavaldkond, vastab kõige vähem ootustele hind. Meediavaldkonnas sai madalaima hinnangu loovuse aspekt.

Agentuuride positsioneeringut on kujutatud iga hinnatava aspekti lõikes:

 • Võimekus olla strateegiliseks partneriks
 • Loovus (loomingulisus)
 • Projektijuhtimise teostus ja kvaliteet
 • Paindlikkus ja kliendikesksus
 • Tiimide koostöö ladusus (ühine keemia)
 • Soodus / vastuvõetav hind

Olenemata madalamast tuntuse positsioonist paistavad mitmed agentuurid silma hulga aspektide kõrgete hinnangutega. Üritusturundusagentuurid Milestone ja Amazing Productions on hinnatud iga aspekti puhul kõrgelt. Erinevate aspektide lõikes on kõrgeid hinnanguid saanud ka Creatum, Media House, Initiative, Miltton Events, Salama, Mediabroker, Havas Media, Sweep Agency ning Orangetime.

Agentuuride tuntus

Agentuuride tuntuse TOP 20 pingerida juhib jätkuvalt Tank. Järgnevad Velvet ja Tabasco. Pingeridades on esinenud muutusi iga turundusvaldkonna lõikes.

Reklaamiagentuuridest on esikohal jätkuvalt Tank. Tabasco on teinud reklaamiagentuuride lõike pingereas suure tõusu võrreldes 2021. aasta tulemusega.

Disainiagentuuridest on esikohal taaskord Velvet ning üritusturunduses Jolos. Kommunikatsiooniagentuuridest on tõusnud esikohale Miltton ning meediaagentuuride seas Havas Media.

Valdkondade tabelites on agentuurid, mida märkisid vähemalt 20% vastajatest. Üldtabelis on välja toodud TOP20. Vastajad vastasid küsimusele: Milliseid siin loetletud üritusturundusagentuuridest Sa tead? Märgi need, millest oled vähemalt kuulnud

Reklaamiagentuuride tuntus (%)

1. Tank – 83%
2. Tabasco – 73%
3. Taevas Ogilvy – 67%
4.-5. Optimist Creative – 66%
4.-5. Division – 66%
6. La Ecwador – 65%
7. Kontuur Leo Burnett – 61%
8. Age Creative – 57%
9. Imagine\TBWA – 55%
10.-11. Utopia – 53%
10.-11. Havas Creative – 53%
12. Nobel Digital – 43%
13. AD Angels – 40%
14. Vaas – 33%
15. Creatum – 30%
16. Not Perfect – 23%
17. Salama – 20%

Disainiagentuuride tuntus (%)

1. Velvet – 76%
2. Brand Manual – 45%
3. Refleks – 39%
4. Identity – 37%
5. Fraktal – 34%
6. Neway – 30%
7. AKU – 27%
8. Koor – 21%

Üritusturundusagentuuride tuntus (%)

1. Jolos – 57%
2. Orangetime – 55%
3. Miltton Events – 49%
4. Elamusstuudio – 48%
5. WOW Events – 43%
6. Frank Events – 34%
7. Kuusk – 28%
8. Broadline – 24%
9. ID Production – 23%
10. Milestone – 21%

Kommunikatsiooniagentuuride tuntus

1. Miltton – 66%
2. META Advisory – 64%
3. Hamburg ja Partnerid – 48%
4. Ogilvy PR – 46%
5.-6. Corpore – 45%
5.-6. Optimist Public – 45%
7. Dalton – 39%
8. KPMS – 38%
9. Agenda PR – 34%
10. Akkadian – 33%

Meediaagentuuride tuntus

1. Havas Media – 55%
2. Media House – 53%
3. Initiative – 46%
4. Mediabroker – 42%
5. Dentsu – 40%
6. Inspired Universal McCann – 38%
7. OMD Estonia – 33%
8. Mindshare – 28%
9. Convertal – 21%
10.-11. MBD – 20%
10.-11. EssenceMediacom (endine Mediacom) – 20%

Kõikide agentuuride tuntus kokku

1. Tank – 83%
2. Velvet – 76%
3. Tabasco – 73%
4. Taevas Ogilvy – 67%
5.-6.-7. Optimist Creative – 66%
5.-6.-7. Miltton – 66%
5.-6.-7. Division – 66%
8. La Ecwador – 65%
9. META Advisory – 64%
10. Kontuur Leo Burnett – 61%
11.-12. Age Creative – 57%
11.-12. Jolos – 57%
13.-14.-15. Orangetime – 55%
13.-14.-15. Havas Media – 55%
13.-14.-15. Imagine\TBWA – 55%
16.-17.-18. Utopia – 53%
16.-17.-18. Havas Creative – 53%
16.-17.-18. Media House – 53%
19. Miltton Events – 49%
20. Elamusstuudio – 48%

Autorid: Rait Faktum & Ariko ja Siim Kera

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt