12.09.2019

Omniva tuli välja turundajatele suunatud turunduskampaaniaga

Omniva alustas septembris kampaaniaga „Juhata turundussõnum võsast välja“, mille eesmärgiks on juhtida turundajate tähelepanu otsepostile kui endiselt toimivale ja efektiivsele turunduskanalile. Selleks loodi humoorikas videoklipp, kus Tõnu Turundussõnum otsib ekseldes oma sihtgruppi. Kampaania töötati välja koostöös loovagentuuriga Division ja meediaagentuuriga Vizeum.

Kampaania kutsub üles oma turundussõnumit
mitte ekslema jätma, soovitades see otsepostiga sihtrühmale saata.

Kanalitest kasutatakse sotsiaalmeediat,
internetireklaami, sisuturundust ja e-kirju, mis viivad otseposti veebi,
kus on ülevaade otseposti kaasaegsetest võimalustest.

„Kuna turundajate seas on levinud arusaam, et
otsepost on rämpspost, mida keegi ei loe, otsustasime rääkida selle kanali
efektiivsusest ning erinevatest sihtimise ja teostuse võimalustest,“ ütles
Omniva postiäri turundusjuht Maria Britikovski.

Turundaja jaoks on oluline, et meediamiks
oleks läbimõeldud ja tõhus. Selles on oma koht digi- ja sotsiaalmeedial, televisioonil,
raadiol, trüki- ja välireklaamil, e-maili turundusel ja ka otsepostil. „Viimast
soovitame kasutada siis, kui on vaja jõuda konkreetse piirkonna inimeste või
teatud segmendini. Võimalust sihtida otseposti erinevate kriteeriumide alusel aga
turundajad eriti ei tea,“ lisas ta.  

Lisaks ei ole Britikovski sõnul tõene väide,
et otseposti keegi ei ole. „Vastupidi, 2019. a mais Viilup Uuringute poolt läbi
viidud uuring näitas, et postiga saadetavaid reklaame märkab 81%
inimestest ning nendest 92% loeb või vaatab oma postkasti tulnud
otseposti. 60% vastajatest tõi välja, et neile meeldis saadetud otsepost.
Uuringus osalejatest 38% (sh ligi kolmandik 20–30aastastest
vastajatest) teadvustasid, et tegid vähemalt ühe ostu nende postkasti jõudnud
otseposti pakkumise mõjul,“ rääkis ta.

Ameerika
Ühendriikides viidi läbi uuring
, millest selgus, et
inimesed haaravad küll digireklaami kiiremini, ent süvenevad pikemalt
trükireklaamidesse, seejuures jäävad just viimased neile ka paremini meelde.
Uuringus toodi välja, et hästi tehtud trükireklaam aitab suurendada ostude arvu
ka digikanalis. Jõuti järeldusele, et just digi- ja trükimeedia koosmõjul
saavutatakse kõige tugevamad kampaaniatulemused.

Omniva toob otseposti vaid neile, kes soovivad
seda saada (ei ole keeldumise kleebist postkastil).


PhotoByLauraOks 4402 block

Omniva installatsioon Kuldmuna 2019 konverentsil ja
auhinnagalal. Pildistas: Laura Oks

Äsja käivitunud kampaania on jätk kevadel
alanud teavitustööle. Esimeses etapis loodi otseposti võimalusi tutvustav koduleht
ning tehti installatsioon turundajate suursündmuse Kuldmuna konverentsile ja
auhinnagalale. Teises etapis täiendati kodulehe sisu ning filmiti soovitusvideo
Juku Mänguasjakeskuse turundusjuhiga, kes rääkis, kui väärtuslik kanal on nende
jaoks otsepost, mis aitab neil juba aastaid uusi kliente leida.

Jätkub töö erakliendi suunal, mille eesmärgiks
on innustada inimesi säästlikumalt tarbima, mida otseposti kaudu laekuvad
pakkumised võimaldavad, ning tegema keskkonnateadlikke valikuid, suunates
läbiloetud otsepost läbi paberikogumise konteineri taaskasutusse.

Omniva ja Division on Turundajate Liidu (TULI)
liikmed. TULI ühendab kõiki turundusega tegelevaid professionaale, kes on
huvitatud erialase taseme tõstmisest ning valdkonna ärksaimate kaasamõtlejate
hulka kuulumisest. TULI-sse kuulub praegu 55 ettevõtet.

Silja Oja, TULI

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt