07.10.2019

Omniva: Kokkuhoid tööandja brändingu arvelt on hoopis kulu

2. oktoobril korraldas Omniva TULI liikmetele seminari
“Tööandja bränding”, kus oma teadmisi ja kogemusi jagasid Omniva turunduse-
ja e-kanalite juht Katre Uibomäe, värbamisjuht Hillar
Matto ja brändi ning ürituste
koordinaator Berit Grossberg. Siinkohal kokkuvõte räägitust.

Fotol: 

Omniva turunduse- ja
e-kanalite juht Katre Uibomäe. Pildistas: Mari Rostfeldt.

“Ennustatakse, et aastaks 2027 on USA-s pooled
töötajatest vabakutselised, projektipõhised, kaugtööd ja tööampsusid tegevad
või muul moel ebatraditsiooniliselt töötavad,” rääkis Hillar Matto. See on kindlasti
trend, millega ka Eestis arvestama peab.  

Kas tööandja brändinguga tegelemine tasub end
finantsiliselt ära?
 

Jah! LinkedIni 2011. aasta uuringu järgi: 

 • Tugevalt tööandja brändingusse panustav ettevõte kulutab
  värbamisele keskmiselt kaks korda vähem kui ennast tööandjana nõrgalt turundav firma;
 • Töötajate voolavus on tugeva brändiga
  ettevõtetel 28% madalam;
 • Keskmine kulu lahkunud töötaja asendamiseks, sh
  koolitus ja efektiivsuse kadu, moodustab 90-200% töötaja aastapalgast. 

Tööturu trendid Eestis 

75% siinsetest töötajatest on avatud uutele
tööpakkumistele ning 48% hakkab lähedase kolleegi lahkumise järel kaaluma ka
ise töökoha vahetust.  

Kümne aastaga on tippspetsialistide arv kasvanud
44% (42 000 inimese võrra).  

Juhte on lisandunud 8% (6300).  

Oskustöölisi on 26 000 (-23%) inimese võrra
vähem, seadme- ja masinaoperaatoreid 13 000 (-14%) võrra ja lihttöölisi 11
000 (-16%) võrra vähem. 


hillar%20matto2

Fotol: Omniva värbamisjuht Hillar
Matto

Omniva väljakutse: töötajate voolavus 

Omnivas töötab 2250 inimest, kellest 23% on
töötanud ettevõttes alla 1 aasta ja 17% üle 20 aasta. Voolavus on aastas
keskmiselt 30%. 

Kuidas olla atraktiivne tööandja? Mõtle nagu
startup!
 

8 põhjust miks tööturule sisenevad noored
eelistavad startuppe: 

 • Sul on võimalus seal midagi suurt korda saata,
  tööl on käegakatsutav tulemus;
 • Õpid palju ja kiiresti;
 • Töötad koos omasugustega;
 • Näed kiiresti tulemusi;
 • Struktuur on lame, mitte teravatipuline
  püramiid, kus juhtkond istub 10. korrusel, kuhu lift ei käi;
 • Meritokraatia ehk talentide valitsus;
 • Paindlikud töötunnid;
 • Töökeskkond on cool.

Kuidas alustada tööandja brändinguga? 

Hinda:

 • Ettevõtte välist ja sisemist mainet;
 • Kategooria üldist kuvandit;
 • Sinu eeliseid konkurentide ees;
 • Võtmefaktoreid, mis peamisi sihtgruppe ligi
  meelitavad;
 • Tudengite suhtumist sinusse kui tööandjasse.

Vii läbi:

 • Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed
  värbamisküsitlused;
 • Uue tulija küsitlus;
 • Sotsiaalse kuvandi audit.

Coco Chanel on öelnud, et selleks, et olla
asendamatu, pead olema eriline. Mine sügavale ja leia see, mis teeb sind eriliseks. “Hoolivus”, “koostöö”, “innovatsioon” jms loosungid ei erista. 

Mõtle läbi, kes sa oled. Näiteks Omniva puhul: kas
tegemist on kas logistika-, teenindus- või tehnoloogiaettevõttega? Ja sellest
lähtuvalt mõtle, keda vajad, et oma äristrateegiat ellu viia. Mida pakud ja
mida ootad töötajatelt? Tööta välja loovkontseptsioon, ole julge, tööta
eristuvate sõnumite kallal, mõtle sügavalt, mis eristab sind teistest. 

“Talent valib meid, mitte vastupidi,” ütles
Uibomäe. 

Kas Omniva värbab kompetentsi või suhtumist? 

„Kunagi, kui olin veel noor ja algaja juht, jäi
mulle kõrvu ütlus: „Tihti värvatakse oskuste põhiselt, aga lahti lastakse
suhtumise pärast“. Kompetents on õpitav
ja arendatav, pealegi muutub tänapäeval töö sisu tänu tehnoloogia kiirele
arengule pidevalt. Nii on ka Omnivas ja meie jaoks on oluline, et inimesed
nendega muutustega kaasa tuleks. Olulisem on keskenduda suhtumisele ning
arendada kompetentse jooksvalt. Loomulikult on igal tööl oma vajalikud baaskompetentsid.
Näiteks kulleril peavad olema autojuhi load,“ vastas Katre Uibomäe.


berit%20grossberg large

Kuidas turundus saab värbamist toetada? 

„Paljudes ettevõtetes pole tööandja brändingul „omanikku“. See kõlab nagu turunduse
teema, olles samas ka personaliosakonna pärusmaa. Tööandja brändi ehitamine ei olegi ainult personaliosakonna või
turunduse funktsioon, see on ärifunktsioon,” rõhutas Berit Grossberg (fotol).

„Kõigepealt tuleb tööandja brändingusse kaasata ettevõtte juhid, neile idee „müüa
maha“, alustada maja seest ning seejärel järk-järgult seda väljapoole levitada,“
lisas ta.

Omiva on teinud tööandja brändingut mitmel eri moel. Näiteks kaasates oma
töötajaid oma turunduskampaaniatesse ja lavadele. Omniva Gala 2019 õhtujuhiks said
kandideerida kõik Omniva töötajad üle Baltikumi. Või jagades oma „rõõmutooja“ sõnumit (sest
paki saamine on alati rõõm!) nii töökuulutustes, Omniva töötajade
LinkedIn profiilidel kui ka visiitkaartidel, mida töötajad jagavad
tänutäheks väljaspool Omnivat, kui kogevad kuskil toredat teenindust.

„Tööandja brändingu kampaaniad, mida teinud oleme, ei erine iseenesest ülesehituselt
palju teistest turunduskampaaniatest – oleme nähtavad ja loodame saada
valituks. Aga kuna me nende kampaaniatega ostame inimeste aega – seda kõige
väärtuslikumat, mis neil on – siis selleks peavad olema väga tugevad
argumendid, et inimesed meie juurde tuleks ja ka jääks,“ kommenteeris Grossberg. 

„Palk on oluline, kuid lisaks sellele on tähtsad ka
muud põhivajadused nagu näiteks kuulumisvajadus, eneseteostuse vajadus,
tunnustuse- ja turvalisuse vajadus. Just nendele argumentidele rõhudes ning
neid tagades pakud sa inimesele töökohta ja töökeskkonda, kus ta tegelikult olla
soovib,“ lisas Grossberg.  

Katre Uibomäe ütles, et brändiarendus on kui
alkeemia – sa vajad fakte ja andmeid, aga ka maagiat, et muuta lähteandmed
millekski, mis tõstab vaimu ja ärgitab kujutlusvõimet.  

Samas hoiatas Uibomäe liigse ilustamise eest: “Ära
pane “poe vaateaknale” midagi, mida reaalselt “poest” ei leia.


Screenshot%202019 10 04%20at%2013.51.20 block

Uibomäe soovitab teemast huvitatutel kindlasti
lugeda Richard Mosley raamatut “Employer Brand Management”.  

Grossberg soovitab lisaks hoida silm peal Brett Minchingtoni blogil.


fullsizeoutput 173c block

Fotol: Omniva seminar “Tööandja bränding”. Seda, et teema on kuum, kinnitas osalejate arv – vabu kohti seminariruumis praktiliselt polnud.

Omniva on Turundajate Liidu (TULI) liige. TULI ühendab kõiki turundusega tegelevaid professionaale, kes
on huvitatud erialase taseme tõstmisest ning valdkonna ärksaimate
kaasamõtlejate hulka kuulumisest. TULI-sse kuulub praegu 56 ettevõtet.  

Kokkuvõtte tegi: Silja Oja, TULI

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt