22.11.2022

Suur turundusjuhtide küsitlus, mis uurib väljakutseid ja meelestatust – tähtaeg 27. november

Millises seisus on Eesti turundus täna ja homme? Sellele otsib vastust meediaagentuur Mindshare, kelle küsitlusele on vastama oodatud turundusinimesed.

Küsitlus on loodud kõigile, kes turundusotsuseid teevad. Lisaks turundusjuhtidele võiksid sõna sekka öelda projekti- ja tootejuhid, turundusspetsialistid ning muidugi ka väiksemate ettevõtete tegevjuhid või omanikud, kelle hoole all on äri turundustegevused.

Täida küsitlus

Mindshare Estonia äriarendusjuht Markko Sojonen ootab, et algatusega tuleks kaasa võimalikult palju inimesi. 

“Mida suurem on vastajate hulk, seda kandvamaid järeldusi ja kvaliteetsemaid üldistusi saame teha,” räägib ta. “Loomulikult on meil ka endil mitmeid hüpoteese ja arvamusi, millele on põnev saada kas kinnitust või vastupidi, ümberlükkavat tagasisidet. Peamine eesmärk on siiski kokku koguda maksimaalne hulk arvamusi ja hinnanguid ning neid siis üldistuste ja kokkuvõtete kaudu kõigile osalejatele tagasi peegeldada, et igaüks saaks teha omi järeldusi ja seeläbi ka kvaliteetsemaid otsuseid.”

markko sojonen
Markko Sojonen ootab kõiki küsitluses osalema. Foto: Mindshare

Küsitluse eesmärgiks on saada ülevaade:

  • valdkonna otsustajate meelestatusest
  • viimase keerulise paari aasta mõjust ettevõtete turundustegevustele
  • hetke suurimatest väljakutsetest
  • valdkonna tulevikuarengutest Eestis ja välisturgudel

Vastata saab kuni 27. novembrini. Tulemustest valmib raport, mida kõigi osalejatega jagatakse, samuti avaldatakse järeldused ja tulemused TULI kanalites. Kuna tegemist on anonüümse küsitlusega, küsitakse hiljem järelanalüüsi huvides paar lisaküsimust, mis aitavad mõista, kas ja mil määral sõltuvad hinnangud ja väljakutsed ettevõtte suurusest ja tegevusvaldkonnast.

Täida küsitlus

Autor: Siim Kera

Mindshare on TULI liige. TULI ühendab kõiki turundusega tegelevaid professionaale, kes on huvitatud erialase taseme tõstmisest ning valdkonna ärksaimate kaasamõtlejate hulka kuulumisest. TULI-sse kuulub praegu 101 liiget.

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt