Hype

Üritusturundusagentuur

Hype loob väärtust oma klientidele läbi mõtestatud sündmuste ja brändikogemuse projektide korraldamise. Nii tellija klientidele kui töötajatele. Oleme pühendunud oma tellijate saavutustele. Meid innustavad ja meie eest räägivad edukalt teostatud tööd ja pikaajalised rahulolevad kliendisuhted. Peame oluliseks tellija strateegiliste eesmärkide lahtimõtestamisest, et saaksime pakkuda lahendusi nende saavutamiseks. Olgu formaadiks hübriid, online või füüsiline kogemus.Lisaks pakume ettevõtete juhtkonnale tuge organisatsiooni väärtuste ja kultuuriga seotud väljakutsete märkamisel ja lahendamisel. Sealhulgas Learning Development strateegiate ja tegevusplaani koostamist ja elluviimist. Meile on oluline, et kõik meiega koostööd tegevad inimesed oleksid motiveeritud, innustunud, koostööaltid ja tunneksid ennast hinnatuna. Kui meie kogemus, suhtumine ja lähenemine kõnetas, siis rõõmuga räägime edasi. Happy together!

Teenused

Pakume koostöös oma valdkonna parimate partneritega kõiki teenuseid terviklahendusena, mida on vaja eduka konverentsi või mõne muu korporatiivsündmuse korralduseks.

  • Ideelahenduste väljatöötamine
  • Tehniline produktsioon
  • Osalejate haldamine (kutsed, registreerimine)
  • Logistika
  • Graafiline disain
  • Sündmuste deko ja visuaalne disain
  • Projektijuhtimine