Havas Media

Meediaagentuur

Havas Media on meediaagentuur, mille eesmärgiks on läbi põhjaliku strateegia ja oskusliku meediaplaneerimise luua brändide ja inimeste vahelisi tähendusrikkaid suhteid.

Kuulume rahvusvahelisse turundus- ja kommunikatsiooniagentuuride ketti Havas. See võimaldab meil pakkuda tipptasemel teenust nii globaalsetele klientidele kui ka vastavat oskusteavet kohalikule turule üle kanda. Sestap oleme valdkonna üks enim integreeritud ettevõtetest – kliendikeskselt ühendades meedia, loovuse, digilahendused ja kommunikatsiooni. 

Lisaks terviklahenduste pakkumisele eristume konkurentidest mitmeti, sealhulgas tänu unikaalsetele uuringulahendustele, mis on end rahvusvaheliselt tõestanud ning samas pidevas arengus.

Viime regulaarselt läbi ühte Baltimaade suurimat brändiuuringut Meaningful Brands, mis on strateegiatööriistaks regiooni suurbrändide turundus- ja tippjuhtidele. See kaardistab brändi maailma 360-kraadi vaates ja võimaldab lisaks funktsionaalsetele hüvedele positsioneerida brändi oodatavat ja tegelikku panust inimeste isiklikku ning kollektiivsesse heaolusse. 

Uuringulahenduse Connect abil aitame meediastrateegiat koostades klientidel mõista makstud meedia, brändide omakanalite, teenitud meedia ja jagatud meedia puutepunktide mõju olulisust klienditeekonna eri faasides. 

Havas Medias hoiame globaalsetel arengutel kätt pulsil ja nõustame kliente lähtuvalt tulevikutrendidest. Mõistmaks paremini sihtrühma tulevasi ootusi, kasutame globaalset tarbijauuringute sarja Prosumer Reports, kus on igal aastal vaatluse all erinevad turunduse vaates olulised teemad ja trendid. Prosumeriks nimetame tarbijat, kes on arvamusliidrina ajast ees ning kelle tänased hoiakud mõjutavad tulevikus laiemat auditooriumi.

Havas Medias pakume oma klientidele läbimõeldud ja kliendikogemust parandavaid meediastrateegiaid. Toetume Havas’i rahvusvahelisele Mx (Media Experience) filosoofiale, mille põhjal väidame, et edukas brändikommunikatsioon peab toetuma meediakogemusele, mis on tähendusrikas. 

Tarbija ja brändi vahelise suhte mõttes tähendusrikas meedia toetub kolmele alustalale: 

  • Connection ehk piisav kontakt õige auditooriumiga; 
  • Content ehk sõnumi sisu, mis läheb korda;
  • Context ehk puutepunkti asjakohasus tarbijale ajas ja ruumis.

Teenused:

  • Brändi-, meedia- ja kommunikatsioonistrateegia
  • Digiturundus
  • Meediaplaneerimine
  • Tarbija- ja kliendiuuringud ning kampaaniate mõju analüüs
  • Ärianalüütika

Koduleht

Kontaktisik: Kert Kangert,