EAS

Teenusepakkuja

2000. aastal loodud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) eesmärk on arendada Eesti majandust ja ettevõtteid läbi:

  • ärimudelite arendamise ja innovatsiooni hoogustamise
  • ekspordivõimekuse kasvatamise
  • suure lisandväärtusega välisinvesteeringute kaasamise
  • rahvusvaheliste tippspetsialistide värbamise
  • turismitulu suurendamise.

17 välisesindusega EAS on Eesti ettevõtete ühenduspunkt maailmaga.

Eesti majanduse üks suuremaid väljakutseid on jõuda keskmise lisandväärtusega riikide hulgast kõrge lisandväärtusega riikide hulka. Selleks on vaja Eesti ettevõtetel toota keerukamaid tooteid ja pakkuda kallimaid teenuseid ning laiendada tegevust välisturgudel. Seega tegeleb EAS kahe peamise turutõrkega, milleks on ettevõtete vähene tootearendus ja teatud turgudele kontsentreeritud eksport. Eksportivad ettevõtted on Eesti majanduse peamine alus, kuna eksport moodustab 80% Eesti majanduse kogutoodangust.

Välisinvesteeringute keskuse peamine suund on arenduskeskuste, kõrgelt automatiseeritud tööstuse ning targa kapitali Eesti meelitamine. Eesmärk on leida rohkem välisinvesteeringuid Eesti maapiirkondadesse, et elavdada Eesti elu võimalikult ühtlaselt.

Turismimajandus moodustab Eesti SKPst ligi 8%. Eesti kui turismisihtkoha kvaliteedi ja konkurentsivõime tagamiseks on oluline valdkonna tervikarendus. Selleks tegeleb EAS Eesti turismitoodete arendamisega ja tutvustamisega välismaistele reisikorraldajatele ning turismiettevõtete koolitamisega. Oluline on ka Eesti kui väärt puhkusepaiga tutvustamine läbi kampaaniate ja Visit Estonia veebi.

Oma tegevusega aitame kaasa Eesti majanduse pikaajaliste strateegiliste eesmärkide saavutamisele ning meie kaugem eesmärk on aidata kaasa Eesti kujunemisele üheks konkurentsivõimelisemaks riigiks maailmas.

Teenused:

  • Teenused ja toetused alustavale ettevõtjale
  • Teenused ja toetused avalikule ja kolmandale sektorile
  • Teenused ja toetused tegutsevale ettevõtjale

Koduleht: https://www.eas.ee/

Kontaktisik: Helen Tarmas,

EAS Helen Tarmas