25.05.2021

Kerttu Talvik: edukad brändid peavad sihtgrupiga dialooge

Kuigi sotsiaalmeedias läbilöömiseks puudub kindel võidustrateegia, on paljudel edukatel kampaaniatel sarnased lähenemisviisid. Facebooki esindaja Eestis tõi esile eelmise aasta edukaimate sotsiaalmeediakampaaniate viis põhilist ühisosa.

Httpool Eesti juht Kerttu Talvik

Httpool Eesti juhi Kerttu Talviku sõnul oskavad nad erinevaid reklaamikampaaniaid analüüsides enamasti ennustada, milliseid neist saadab edu ning milliseid mitte. Ta lisas, et kuigi loovkampaaniad on oma olemuselt unikaalsed ning puudub kindel võidustrateegia, on edukatel kampaaniatel mitmeid ühiseid jooni:

  • Dialoog tarbijaga – Facebooki kasutatakse peamiselt info hankimise, eneseväljenduse ning suhtlemise eesmärgil. Kampaania planeerimisel tasub mõelda, kuidas on võimalik oma sihtgruppi kõnetada ning dialoogi kaasata või milliseid tööriistu (näiteks Messenger või Facebook polls) saaks kasutada suhtlemise initsieerimiseks.
  • Kultuuriloomesse panustamine – Facebook on erinevate kultuuride kohtumispaik ning koht, kus koguda ja jagada infot enda ümber toimuvast. Ettevõtted võiksid mõelda, kuidas on neil võimalik kultuuriloomesse panustada – olgu selleks siis uute meemide loomine või sisuloojate vahendusel oma sõnumite levitamine.
  • Sihtgrupi väärtuste eest seismine – Sotsiaalselt olulistel teemadel seisukoha võtmine kõnetab nooremat generatsiooni, kes ei ole äraostetavad pelgalt ilusate lubaduste ja veatute piltidega. Brändid, kes seisavad oma sihtgrupile oluliste väärtuste eest, saavutavad oma jälgijate hulgas ka suurema lojaalsuse.
  • Kogukondade aktiveerimine – Kogukonnad ja grupid moodustavad Facebooki tuumiku. Edu saavutavad brändid, mis mõistavad kogukondade muresid, võimendavad nende rõõme ning suudavad neid kampaaniasõnumitega aktiveerida.
  • Piiride testimine – Edukad kampaaniad vastanduvad levinud klišeedele nii sisult kui ka vormilt. Kampaaniat planeerides tasub mõelda, milliseid norme annab kõigutada, et teostus oleks silmapaistev ja värske.

HTTPool Eesti on TULI liige.

Toimetas: Silja Oja, TULI

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt