09.12.2019

Joel Volkov: valimisreklaami pole olemas

Reklaamiagentuuri Tank loovjuht, TULI turustandardite töörühma eestvedaja Joel Volkov teeb ettepaneku nimetada nähtus, mida täna tunneme „valimisreklaami“ nime all, ümber „valimispropagandaks“.

Fotol: Joel Volkov

Viimasel ajal on meedias veidi kirgi kütnud poliitreklaamile rakendatavate reklaamipiirangute kaotamise arutelu. Vähe on aga teada fakt, et poliitreklaam pole Eesti reklaamiseaduse mõttes üldsegi reklaam. Juriidika ütleb, et valmisreklaami puhul ei saa seda vaadelda kui kauba, teenuse, ürituse ega ka avalikes huvides avalikustatava idee kohta soovitud tagajärgede saavutamiseks levitatavat teavet. Ning lähtuvalt põhiseadusest reguleerib valimisreklaami eraldi seadus, mis on Riigikogus vastu võetud koosseisu häälteenamusega.

Valimisreklaam on terminina anomaalia. Olgugi, et see sisaldab sõna „reklaam“ ning mitmel puhul toodavad seda ka reklaamibürood, siis tegelikult pole loodav saadus reeglite mõttes reklaam. See asjaolu tekitab päris palju segadust. Pidev kemplemine valimisreklaami lubatud ja mitte lubatud piiride asjus devalveerib tavareklaami kui igati eetilise ja normaalse tegevuse mõistet. 

Seega teen ettepanku nimetada nähtus, mida täna tunneme „valimisreklaami“ nime all, ümber „valimispropagandaks“. Esiteks säästaks see kõiki neid ausaid ja tublisid ettevõtteid ning inimesi, kes tegelevad tõelise reklaami tegemisega. Teiseks oleks see ka igati korrektne asjakorraldus, kuna asi, mis ei allu reklaamiseadusele, ei saa mitte kuidagi olla reklaam.

Joel Volkov
Tank

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt