06.12.2018

Joel Volkov: Eesti turundusmaastik vajab ühtset hingamist

Turundajate Liidu juhatuse liikme Joel Volkovi sõnul on turundusmaastiku tegijad oma huvide eest seismisel seni sõdinud kahel rindel: üheskoos agentuuridena ja väljaspool agentuure, kus igaüks võitleb enda eest. Uuenenud liidu eesmärgiks on aga jõud omavahel ühendada.

Joel Volkov.

Varasemalt tuntud kui Eesti Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liit (ETKAL) kannab nüüdsest uut nime Turundajate Liit (TULI). Uuest nimest olulisemaks võib pidada sellega kaasnenud muudatusi ja värsket mõtteviisi, millele vastavalt saavad edaspidi liikmeteks ka valdkonna tegijad väljaspool agentuure. Juba 1998. aastast pärinevat liidu eelkäijat ehk Eesti Reklaamiagentuuride Liitu silmas pidades on tegemist erandliku sammuga, mille tegemine võib aga oluliselt muuta turundusvaldkonna senist arengut.  

Miks otsustas juhatus seni vaid agentuure koondanud liitu kutsuda ka kõiki teisi turunduses töötavaid professionaale?Eesti on väike ja avatud maa. See paneb siinsed ettevõtted mõneti keerulisse olukorda, kus iga suvaline, kuid rohkete ressurssidega ettevõte võib naljaviluks ära süüa mõne kohaliku tegija. Kui meil ei ole tugevaid brände ja head turundust, siis on kaunis lootusetu pikas perspektiivis mingit Eesti nägu ettevõtluse mõistes säilitada. Senine liit oli ainult agentuuridele mõeldud mõttekoda, mis oli piiratud ressursi ja tegevusraadiusega – väärindades meie ala peamiselt läbi Kuldmuna loovkonkursi. Uus liit, kuhu kuuluvad ka kliendid, saab aga olla märksa laiem platvorm, pakkudes reaalset abi kõikidele turundajatele ning agentuuridele, kes oma tööd tõsiselt võtavad. Ehk siis – uute tulijate liitu kutsumise mõte lähtub kohaliku ettevõtluse konkurentsivõimekuse tõstmise vajadusest. 

Milliseid väärtusi uus liit endas kannab? 
Turundajate Liit on veel nii uus kontseptsioon, et selle sisu oma täies ulatuses alles tekib. Aga ma ise loodan ja juba tajun ka, et selle liidu kõige tugevam argument on koostöö. Koostöö teineteise taseme tõstmiseks, koostöö lolluse vastu võitlemiseks, koostöö valdkonna aktiveerimiseks ja koostöö ühiselt rõõmu tundmiseks. Me tahame olla ühendaja, edendaja, tunnustaja ja turundusvaldkonna arvamusliider. 

Mida kannab endas uus liidu bränd?
 
Liidu sümboliks on lipp, mille alla koonduvad kõik need, kes usuvad, et Eestist pärit brändid võivad kunagi võrdsena rinda pista maailma vägevaimatega. Lipukiri räägib progressist, koostööst, loovusest, protsessidest, konkurentsist, tulust ja mõõdetavusest. Omal abstraktsel moel, aga siiski. Need komponendid ühendavad meid kõiki – olgu me siis kliendid või agentuurid. 

Keda näed liidu liikmetena?
 
Kõiki agentuure – olgu nad siis näiteks üritustega tegelevad agentuurid, reklaami-, PR-, meedia-, disaini- või digiagentuurid. Ja kõiki neid ärksaid tegijaid, kes usuvad brändidesse, koostöösse, turunduse panuse vajalikkusesse ettevõtete juhtimisel ning tahavad panustada kvaliteeti. 

Mis saab senistest traditsioonidest, näiteks Kuldmuna konkursist?
 
Kuldmuna on kohe-kohe 21 aastat vana – ma ei näe mingit põhjust, miks ta surema peaks. Samuti äratame ellu kunagise reklaamiagentuuride liidu kombe aeg-ajalt seminare pidada ja võibolla taastame veel ka suvepäevade idee.

Samas loome kindlasti ka täiesti uusi traditsioone. Näiteks on juba praegu plaan teha inspiratsioonihommikud ja hakata kambakesi teineteisel külas käima. Korrastame ka seminari- ja koolitustegevuse, hakkame nõustama riigihankeid (kui see peaks vajalikuks osutuma), moodustame töö- ja initsiatiivgruppe erinevate probleemide lahendamiseks jne. Liit plaanib täiendavalt koostöös liikmete ja väliste partneritega juurutada brändide võrdleva uuringusüsteemi, mis aitab hinnata kaubamärgi väärtust ja mõista turunduse rolli selle kasvatamisel. Mida rohkem meil liikmeid saab olema, seda rohkem me ette võtta jõuame. 

Kuivõrd pööratakse tähelepanu noortele?
 
Noored on meie tulevik. See on klišee ja samas ka täpne tõde, sest nendega tegelemine on meie ellujäämise küsimus. Seetõttu teeme näiteks koostööd Tallinna Ülikooliga ja meie liikmed räägivad kaasa turundusega seotud õppekavade teemadel. Lisaks saab ka 2019. aasta Kuldmuna olema pühendatud just nimelt noortele. 

Mida tähendab uus ja täienenud liit agentuuride klientide jaoks?
 
Kliendi jaoks tähendab see esmakordset võimalust ajaloos kuuluda kuhugi, kuhu kuuluvad ka teised temasugused. See tähendab võimalust suhelda vabalt oma kolleegidega samal alal. See annab võimaluse olla agentuuridega sama laua taga, samal pool lauda ning võidelda koos ühiste eesmärkide nimel.  

Paljude jaoks on see väga oluline võimalus panustada oma valdkonda ja seeläbi ühiskonda laiemalt. Kui täna on nad saanud ennast teostada vaid läbi oma ettevõtte, hobi või heategevuse, siis liit loob asjadele täiesti uue dimensiooni, kus kõigil on õigus ja võimalus oma sõna sekka öelda. 

Millises seisus on praegu Eesti turunduse maastik ehk millega turundajad silmitsi seisavad?
 
See seis on küllaltki ebaühtlane. On väga tarku ja nutikaid turundajaid, kellel on pikk plaan, kõrge loovus ja head analüütilised oskused. Aga on ka väga algelisi tegelasi, kes alles õpivad. Ma arvan, et see on tegelikult igal pool maailmas nii.  

Meil on aga täielikult puudu rahvusvahelise turundamise ja megakorporatsioonide turundamise oskus. Seda ei saagi tekkida enne, kui mõni suur ettevõte Eestist algust ei saa. Näiteks Taanis, Šveitsis, Hollandis, Rootsis ja isegi Soomes on need oskused olemas, kuigi tegemist on väikeste maadega. Ka meie ettevõtted võiksid sinnapoole pürgida ja näha turunduses strateegilist tööriista uute perspektiivide leidmisel. 

Millist kasu saavad Turundajate Liidust uued, aga ka varasemad liikmed?
 
Kasu on mitmekülgne – kuuluvustunne on oluline sisemine kasu, mis kannustab paljusid inimesi. Aga ka konkreetne rahaline kasu, kuna nii mitmedki turundusvaldkonna sündmused ja uuringud on liidu liikmetele soodsamad või koguni tasuta. Kasu tekib ka oma probleemide laua alt välja toomises ja teiste kaasamises nende probleemide lahendamisse. Tegelikult on väga paljude ettevõtete turundusega seotud probleemid Eesti tüüphaigused, mida on võimalik koos lahendada. 

Kas ja millist kasu saavad uuenenud liidust Eesti ettevõtted?
 
Ma usun, et saavad. Näiteks kui laiahaardeline liit oleks olnud olemas paar aastat tagasi, siis võibolla poleks reklaamiseadust sellisel kujul vastu võetud, nagu see täna on. Aga ETKAL oli liiga nõrk selle rumalusega sõdimiseks ning kliendid sõdisid igaüks üksi – see pole efektiivne. Ehk siis ettevõtted saavad jõudu juurde oma huvide eest seismiseks.  

Millisena näed liitu kolme aasta pärast?
 
Kolme aasta pärast on liit 200-liikmeline mõjukas organisatsioon, mis on tõhusalt tegus mitmes liinis: annab välja publikatsioone, omab turunduse valdkonnas riigi mõjukaimat infokanalit, on ühendatud rahvusvaheliste võrgustikega. Võibolla esindab mõnd mõjukat organisatsiooni Eestis (IAA, Cannes vms). On majanduskomisjoni, tarbijakaitse ja majandusministeeriumi dialoogipartner kõiges, mis otseselt või kaudselt turunduse valdkonda puudutab.

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt