24.11.2020

Initiative: turundusjuhi töö lihtsustamiseks võiks meediaagentuur aasta meediaeelarve ise soovitada

Aasta lõpp on ettevõtetele tavaliselt järgmise aasta eelarvete põhjendamise ja kinnitamise aeg, parajalt kiire ja stressirohke periood. Tavapäraselt annavad turundajad meediaagentuuridele oma aastased meediaeelarved, mille baasilt loovad agentuurid meediastrateegiad. Meie kiirelt muutuval turul ei pruugi olla enam kõige efektiivsem lähenemine see, et meediaagentuur lihtsalt kasutab ettemääratud investeeringut nii suures mahus kui võimalik ja nii hästi kui võimalik.

Meediaagentuuri Initiative vanem-andmeanalüütik Tanel Rebane

Meediainvesteeringute suurusele tasuks läheneda analüütilisemalt ja dünaamilisemalt. Professionaalselt analüütikat viljelev meediaagentuur suudab vastavalt kliendi eesmärkidele soovitada meediakasutuseks eelarve, mis lähtub kliendi ärieesmärkidest ja on analüütiliselt selgitatud. See võib teinekord olla ka algselt planeeritust väiksem. Nii on ka turundusjuhtidel lihtsam uue perioodi eelarveid ka endist kõrgemale tasemele põhjendada, kui need vähem tunnetusel ja rohkem analüüsil põhinevad.

Et see pelgalt filosoofiliseks mõttekäiguks ei jääks ja vastav analüütika oleks põhjalik ja paikapidav, toon siinkohal näite, millest antud protsess peaks koosnema:

  • Selgitage meediategevuste mõju klientide arvule ja/või müügikäibele, tuvastage kõige ohtlikumad konkurendid ja nende otsene mõju äritulemustele;
  • Maksimeerige parendatud meediastrateegia ROI ja mõju;
  • Leidke võimalikult täpsed prognoosid kõige tähtsamatele KPI-sid mõjutavatele faktoritele. See annab arusaama, kuidas muutuvad turul kliendist olenematud faktorid nagu peamiste konkurentide investeeringud, ilm, sesoonsus jms;
  • Ühendage matemaatiline pool turundus- ja meediaspetsiifikaga. Siia kuuluvad erinevad meediaplaneerimismeetodid, meediahindade muutused, kampaaniatüüpide jaotused jms;
  • Teades täielikult enda meediategevuste ja välismõjurite efekti äritulemustele ning prognoose tulevaste perioodide kohta, tuleks see kõik ühendada turundaja eesmärkidega. Selle alusel toimub kõige viimane optimeerimine.

Tanel Rebane
Initiative


TULI liige Initiative on meediaagentuur, mis on aastaid tegelenud turundusanalüütikaga, sealhulgas andmekaeve, big data analüüside, ökonomeetrilise mudeldamise, neurouuringute, andmete visualiseerimise ja raporteerimise automatiseerimisega. Initiative on 5 viimase aasta kiireima kasvuga meediaagentuur, turuosalt #2 Eestis, osa Baltikumi juhtivast meediaagentuuride grupist IPG.

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt