13.11.2019

Inbank: „Pank“ ei ole enam ammu suurte sammastega maja linna keskel, mille ümber ülejäänud universum tiirleb

Turundajate Liitu
(TULI) astus juba teine pank, lisaks Coop Pangale kuulub nüüd agentuure ja brände
ühendavasse liitu ka Inbank. Lähemalt räägib liitumise põhjustest Inbank grupi turundusjuht
Kärri Brewster-Palts.

Fotol: Inbank grupi turundusjuht
Kärri Brewster-Palts

Miks
otsustasite TULI-ga liituda?
 

Põhjuseid on
mitmeid. Lisaks sellele, et oleme märganud TULI viimase poolaasta aktiivsemat
(ja meie jaoks kindlasti ka relevantsemat tegutsemist), oleme – nagu teisedki
TULI liikmed – väga huvitatud turunduse taseme tõstmisest ja hoidmisest nii
Eestis kui Balti riikides laiemalt. Meie tooteportfoolio hetke- ning
tulevikuplaane silmas pidades mängib intelligentne ja leidlik lähenemine B2B,
B2C ja B2B2C turundusele väga suurt rolli ning TULI ei ole meile mitte vaid
peegelpildiks enda taseme hindamisel ning hoidmisel, vaid vajalik ka oluliste partnerlussuhete
loomiseks. Loodame leida TULI kaudu ideid, kontakte, arutelusid, potentsiaalseid
koostööprojekte ja professionaalseid kaasmõtlejaid. 

Millised on praegu
Inbanki suurimad turunduslikud väljakutsed?
 

Väljakutseid on
palju, kuid kõik on positiivsed ning tingitud eelkõige organisatsiooni kiirest
kasvust. Nende hulgas kindlasti taktikalised küsimused nagu automatiseerimise
suurendamine, turundusinvesteeringu edukas skaleerimine organisatsiooni kasvu
silmas pidades, start-up mentaliteedi hoidmine lahenduste otsimisel, ka turundustiimi
erialaste teadmiste kasvatamine. Samuti suurema plaani teemad nagu
finantseerimistoodete roll ja positsioon Gen Y ja Z eludes täna ja homme ning sihtgruppide
maailmavaadete ja harjumuste muutumine ajas. 

Kui suur on
Inbanki turundustiim on ja kes sinna kuuluvad?

Töötame
maatriksina, kus grupi turundusüksuses on lisaks minule veel kaks positsiooni – turunduse
projektijuht ja kliendipakkumise juht. Turundusüksus vastutab strateegilise
suuna, rahvusvaheliste tootebrändide, süstemaatilise kommunikatsiooni
ühtlustamise ja automatiseerimise ning partner-, tarbija-, tööandja- ja
investorbrändide arendamise eest. Igal riigil on omakorda veel paaripealine
turundustiim, kelle vastutada on riigipõhiste toodete turundamine ning brändi-
ja müügieesmärkide elluviimine. Hierarhiat ja suuri tiime on Inbankis
võimalikult vähe, et tagada maksimaalne ettevõtlikkus, ühtekuuluvus ja
paindlikkus suurte ideede kiireks realiseerimiseks. 

Mis on Inbank –
mille poolest te teistest pankadest erinete?

Inbank on
tarbijafinantseerimisele spetsialiseerunud digitaalne pank. Nii white-label
kui ka bränditoodete kaudu pakume nii läbi partnerite (mis on meie eduloo
üks olulisemaid elemente) kui ka otse tarbijale mugavaid, tehniliselt kiireid
ja turvalisi lahendusi materiaalsete vajaduste ja soovide täitmiseks. 

Usume, et
„pank“ ei ole enam ammu suurte sammastega maja linna keskel, mille ümber
ülejäänud universum tiirleb. Kohati ei ole see sõna „pank“ isegi enam nii
oluline. Meie rolliks on ennetada kliendi vajadusi kohas ja hetkel, kus need tekivad. 

Me ei eelda, et klient peaks tee meie juurde ise leidma –
pakutavad lahendused peavad olema orgaaniline osa kliendi teekonnast. Siinkohal
on oluline mainida, et me ei ürita lahendada kellegi negatiivseid probleeme,
vaid tegeleme pigem ajatelje aktiivse nihutamisega, aidates tarbijal vältida
kompromisse kvaliteedi arvelt. Meie klientideks on oodatud kõik, kel sellistest
toodetest ühel või teisel hetkel kasu on ning me ei palu kelleltki, et nad seetõttu
oma kodupangaga hüvasti jätaks. Julgustame tarka kvaliteedipõhist tarbimist
ning teeme enda poolt kõik, et aidata kaupmeestel ka kvaliteetsemalt müüa. 

Vaata ka: www.inbank.ee 


Screenshot%202019 11 13%20at%2014.53.26 block

2015. aastal
jõudis Inbanki lansseerimine Aasta Turundustegu finaali ehk 5 parima hulka –
kampaania, mille edukusele aitas suuresti kaasa PR ja mille 2 nädala eesmärgid
täideti 2 päevaga. 

Enne Inbanki
lansseerimist ei olnud pangandusturul pikema aja jooksul toimunud ühtki uut
tulemist. Viimaseks uueks pangaks Eesti turul oli 2009. aastal alustanud LHV. 

Lansseerimiskampaania
kandis 2 strateegilist eesmärki: 

  • Positsioneerida Inbank kui tootepõhine ja konkurentidest eristuv spetsialistist
    nišipank kliendi olemasoleva põhipanga kõrvale.
  • Saavutada
    hoiuste mahuks ambitsioonikas 5 miljonit eurot, sidudes lansseerimiskampaania
    uue hoiusetoote pakkumisega. 

Kampaania
keskseks ideeks sai NO BOLLOCKS (“ei mölale”), mõõdukas vastandumine
universaalpangandusele, kes üritab otsustada kliendi eest. 

Tulemused:
Kampaania ostus üle ootuste edukaks – kampaaniat saatis suur tähelepanu,
meedikajastus oli soovitud tooniga ja edastas soovitud sõnumeid. 2 nädalaks
planeeritud hoiusekampaania mahueesmärk oli täidetud kahe päevaga. 

Lansseerimiskampaania
raames avati Inbankis ligi 11 miljoni euro eest hoiuseid, mis on 220% suhtes
eesmärgiga. 

Loe pikemalt:
Case study: Inbanki lansseerimine – No bollocks!
 

Turundajate Liit (TULI) ühendab kõiki turundusega tegelevaid
professionaale, kes on huvitatud erialase taseme tõstmisest ning valdkonna
ärksaimate kaasamõtlejate hulka kuulumisest. TULI-sse kuulub praegu 61
ettevõtet

Silja Oja, TULI

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt