20.11.2018

ETKALiga liitus esimene meediaagentuur

Eesti Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liiduga (ETKAL) liitus Initiative, kes on ühtlasi esimene meediaagentuur liidus. “Kuna ETKALi ambitsioonid on sümpaatsed ja nägemus Eesti turundusmaastiku arendamisest kattub meie omaga, otsustasime sellesse ka endi panuse anda. Initiative on edumeelne ja oma mõttelaadilt vähem-juttu-pikem-samm-tüüpi-ettevõte, mistõttu on ETKAL aktiivse ja reaalselt toimiva kooslusena meile vägagi sobiv väljund,” märkis Initiative’i tegevjuht Indrek Soom.

2010. aastal asutatud Initiative tegeleb meediastrateegiatele ja -planeerimisele lisaks süvendatult turundusanalüütika ning digiturundusega. Viimast toetavad Initiative’ga samasse gruppi kuuluvad kaks Eesti juhtivat digiagentuuri Convertal ja Mediabrands Digital. Initiative on viimase nelja aasta suurima kasvuga meediaagentuur Eestis, jõudes 2017. aastal teisele positsioonile (Recma). Lisaks kuulub agentuur ka Baltikumi suurimasse meediaagentuuride gruppi IPG ning on esindatud 93 turul.

ETKALi tegevjuhi Signe Kõivu sõnul on Initiative’i kui esimese meediaagentuuri liitumine ETKALiga märgilise tähendusega. “Koos tegusate ettevõtjatega on liidu ideedel kõrgem lend ja liikmete vahel suurem sünergia ühiste huvide esindamisel turunduskommunikatsiooni maastikul,” ütles Kõiv.

“Usun, et Initiative lisandumine ETKALi liikmete hulka avardab liidu tegevust ning julgustab seeläbi ka teisi meediaagentuure ETKALiga liituma,” lisas ta.

ETKAL on Eesti üritusturundus-, reklaami-, meedia-, PR-, disaini- ja digiagentuuride ühine katusorganisatsioon. Erialaliidu eesmärkideks on turunduskommunikatsiooni valdkonna arendamine Eestis, sektori maine ja ühiste seisukohtade kujundamine ning huvide esindamine suhtluses avaliku võimu ja teiste osapooltega.

ETKALi liikmed on: Tank, Artwerk, AD Angels, Creatum, IDEA, Taevas Ogilvy, Optimist, Newton, Zavod BBDO, Age McCann, Kontuur Leo Burnett, DIVISION, ADM, Refleks, Velvet, Neway, Ogilvy PR, Dalton, PR Concept, WOW Events, Elamusstuudio, Orangetime, Winston Wolf, ID Production, JOLOS, Frank Events, Milestone Events, Event Factory, Initiative.

Lisainfo:
Signe Kõiv
ETKALi tegevjuht

5023 456

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt