21.04.2020

Eriolukorra infonälg on asendunud väsimusega

Kantar Emori iganädalase eriolukorra seire andmed näitavad, et Eesti inimesed jälgivad eriolukorra ja koroonapuhanguga seotud uudiseid varasemast vähem. Samuti on kasvanud nende inimeste hulk, kes ei usalda või ei jälgi üldse meediat. Enim usaldavad Eesti inimesed avalik-õiguslikke meediakanaleid ETV-d ja ERR-i ning eraväljaannetest Postimeest. Seevastu suurima jälgijaskonnaga on Delfi.

Kantar Emori uuringueksperdi Kristiina Kruuse sõnul viitavad tulemused teatavale väsimusele eriolukorra infoväljast. Veel kuu aja eest jälgis üle 40 protsendi Eesti elanikest endi sõnul pidevalt eriolukorra ja koroonapuhanguga seotud uudiseid. Eelmise nädala küsitluses ütles veidi vähem kui kolmandik, et nad jälgivad pidevalt eriolukorra uudiseid.

Tulemus on Kruuse selgitusel ootuspärane: „Kui eriolukord oli äsja välja kuulutatud, siis arusaadavalt oli infonälg suur. Nüüd – kuu aega hiljem – on eriolukord uuel moel ajutine normaalsus ja inimesed ei tunne enam nii suurt vajadust olla kogu aeg eriolukorra uudistega kursis, vaid tahavad end aeg-ajalt ka „koroonast välja lülitada“.“

Õige pisut on kasvanud Kruuse selgitusel nende inimeste osakaal, kes ei ole kahe nädala jooksul üldse meediat jälginud – neid inimesi on Eesti elanikkonnas 3 protsenti. Samuti on kasvanud üleüldine usaldamatus meedia suhtes: eriolukorra algusnädalatel oli inimesi, kes endi sõnul üldse meediat ei usalda, umbes 8 protsenti. Eelmise nädala seires ütles ligi 15 protsenti Eesti elanikest, et nad ei usalda üldse meediat.

„Eriolukorras tarbivad inimesed tavapärasest rohkem erinevat meediat, sealhulgas sotsiaalmeediat ja muid allikaid. See aga tähendab, et nende infovälja jõuab rohkem ka kaheldava väärtusega uudiseid ja libauudiseid, mis kasvatab inimeste umbusku meedia suhtes,“ kõneles Kruuse.

Kõige usaldusväärsemaks meediakanaliks peavad Eesti elanikud käesolevas eriolukorras ETV-d, mida usaldab nelja nädala seire tulemuste põhjal keskmiselt 45 protsenti Eesti elanikest. Usaldusväärseim eraväljaanne on väikse edumaaga konkurentide ees Postimees, mida usaldab nelja nädala põhjal keskmiselt 22 protsenti Eesti elanikest. Suurima jälgijaskonnaga on aga Delfi, mida möödunud nädala jooksul jälgis 66 protsenti Eesti elanikest.

Kantar Emori eriolukorra radar on alates 23. märtsist jälginud iganädalaselt Eesti elanike infovälja ja hoiakuid eriolukorras. Käesoleva nädala seires küsitleti 560 inimest, nelja seirenädala peale kokku on küsitletud 2452 Eesti elanikku. Uuring on Eesti elanikkonna suhtes esindusliku valimiga.

Allikas: Emor

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt