13.11.2019

EPRA presidendiks valiti Margus Mets

Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liidu (EPRA) juhatus valis erialaliidu uueks presidendiks Margus Metsa, kes on ka üks EPRA asutajaliikmetest.

Fotol: EPRA president Margus Mets

10 viimast aastat EPRAt juhtinud Aive Hiiepuu sõnul on Marguse puhul tegemist pikaajalise valdkonnakogemusega eksperdiga, kes on viimasel kaheksal aastal ka liidu juhatuse töös osalenud. 

EPRA juhatusse kuuluvad järgmised kaks aastat president Margus Mets, juhatuse liikmed Aive Hiiepuu, Aune Past, Annela Laaneots, Krista Must ning Indrek Raudjalg.

Margus Metsa sõnul jätkab EPRA lisaks erialasele arendustööle laiemat avalikku kõlapinda saavutanud Kommunikatsiooniteo konkursi ning aasta suhtekorraldaja valimisega ka uuel hooajal. „Kommunikatsioonivaldkonna näol on tegu kiiresti muutuva erialaga, kuid EPRA on suutnud varsti juba veerand sajandit olla katusorganisatsiooniks Eesti kommunikatsioonivaldkonna inimestele nii agentuuridest, ettevõtetest, avaliku sektori organisatsioonidest kui akadeemilisest maailmast. Meie fookus on endiselt suunatud erialaspetsialistidele kogemuste ja oskusteabe vahetamise, valdkondliku enesetäiendamise ning sotsiaalse suhtluse ja oma võrgustiku arendamise võimaluste pakkumisele,“ selgitas Mets.  

Kommunikatsioonivaldkonna jaoks on Metsa sõnul käimasolev ajastu huvitav nii Eestis kui rahvusvaheliselt. „Ühelt poolt on ühiskonnas pulbitsev, kohati isegi sõnasõjani ulatuv ja lepitamatuna tunduv debatt sõnavabaduse, meedia rolli ja demokraatia olemuse üle, teisalt „tõejärgse“ ajaga kaasnev üldise usaldusfooni vähenemine, meediumite ning sihtrühmade fragmenteerumine. Koosmõjus tehnoloogia kiire arenguga teeb see nii inimeste kui organisatsioonide jaoks keeruliseks oma sõnumi edastamise või teistest korrektse arusaamise, mis ongi viinud kommunikatsioonidistsipliini tähtsustamisele pea kõigis eluvaldkondades,“ märkis ta.

Kommunikatsioon on tähtis ja mõnikord isegi esmatähtis, kuid samas on mindud selle fetišeerimisega kohati juba absurdini. „Pole vahet, kas tegu on poliitika, äri, hariduse või hoopis mittetulundussektoriga – sisuliselt põhjendamatute, osapooltega läbi rääkimata ning äkiliste otsuste negatiivset vastuvõttu inimeste poolt ei ole ilus ega ka põhjendatud vabandada ebaõnnestunud kommunikatsiooniga. Just siin peitub ka väljakutse meile erialaspetsialistidena – kuna kommunikatsioon on selgelt osa juhtimisfunktsioonist, siis peaks iga kommunikatsiooniinimese laiem missioon olema just kvaliteetsete juhtimisotsuste langetamisele kaasaaitamine ja nende tegemine. Vastasel korral taandub kommunikatsioon ikka vaid „musta valgeks rääkimise“-tehnoloogiatele, mis on frustreeriv nii sektoris töötavaile inimestele kui ühiskonnale tervikuna.“

Margus Mets on lisaks EPRA juhatusele veel ettevõtlusorganisatsiooni Teenusmajanduse Koda juhatuse liige ning Gustav Adolfi Gümnaasiumi vilistlaskogu juhatuse esimees ja Gustav Adolfi Sihtasutuse nõukogu liige. Tema asutatud ja juhitav ettevõte KPMS on üks vanemaid ja tuntumaid Eesti kommunikatsioonibüroosid, kel juba 90 aastate teisest poolest tegutsevad lisaks Tallinnale kontorid ka Riias ja Vilniuses.

Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liit (EPRA – Estonian Public Relations Association) on 1996. aastal asutatud erialaliit, mis koondab ainsa organisatsioonina Eestis kommunikatsioonivaldkonnas töötavaid inimesi. Liitu kuulub üle saja erialaspetsialisti nii avalikust sektorist, äriettevõtetest, mittetulundusorganisatsioonidest kui ka büroodest. EPRA korraldab erialavaldkonna sisest infovahetust ja üritusi ning aitab kaasa eriala populariseerimisele ja professionaalsuse tõstmisele. Eriala parimate tunnustamiseks toimuvad EPRA eestvedamisel igal aastal erialased konkursid ning aasta suhtekorraldaja valimised. EPRA on rahvusvahelise erialaorganisatsiooni Global Alliance for Public Relations and Communication Management ning Eesti Vabaühenduste Liidu liige.

Silja Oja, TULI

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt