19.06.2023

EKA disainiteaduskonna kolme uude magistriprogrammi saab kandideerida ka ilma eelneva disainihariduseta

Kogenud disainerid ja õppejõud Ruth-Helene Melioranski, Stella Runnel, Marta Konovalov, Kärt Ojavee ning Juss Heinsalu alustavad selle aasta sügisest Eesti Kunstiakadeemia (EKA) disainiteaduskonnas kolme uue tulevikku kujundava magistriõppekava juhtimist, mis on loodud maailmast ja inimestest hoolijatele. Uued programmid keskenduvad tänapäeva ühiskonna probleemide lahendamisele, kasutades selleks disaini meetodeid.

Social Design Days. Foto: Joosep Kivimäe

Ringdisaini ja sotsiaalse disaini teemalisi lühiajalisi kursusi on EKA ka varasemalt korraldanud. Tänu üha suureneva huvi ja ühiskonnast tuleneva vajaduse tõttu otsustas EKA avada ka kaheaastased magistrikavad. Taidestuudiumi magistriprogramm aga kasvas välja rakenduskunsti õppest.

Disainiteaduskonna dekaani Ruth-Helene Melioranski sõnul on tänapäeva komplekssete probleemidega tegelemiseks oluline kaasata erinevate distsipliinide esindajaid. Ta lisab, et kaasaegsed väljakutsed ei kuulu enam ainult ühe kitsa eriala valdkonda, vaid nõuavad interdistsiplinaarset lähenemist. “Need väljakutsed, mida muutuv ühiskond, kliimakriis ja piiratud ressurssidega elukeskkond meile pakub, nõuavad tulevikuspetsialiste, kes oskaksid meie elukeskkonda disainida selliselt, et see oleks jätkusuutlik ning vastaks inimeste vajadustele ja ootustele.”

Uued magistrikavad avardavad disainivälja eri suundades ning tagavad varasema disainiharidusega spetsialistidele uusi disainikäsitlusi ning süsteemsemaid valdkondadeüleseid pädevusi. Teiste erialaste taustadega sisseastujad saavad rikastada oma varasemat teadmistepagasit disaineri mõtteviisi ja meetoditega. Lisades disainiõppe oma olemasolevatele teadmistele ja oskustele, saavad õppekava läbinud inimesed endale unikaalse, muutuvas maailmas väga nõutud pädevuste komplekti.

Ringdisaini õppekava ootab inimesi, kes soovivad põhjalikult ja strateegiliselt kujundada esemelise maailma ringlussevõtu tulevikku. Õppekava lõpetanud spetsialistid saavad mängida olulist rolli Eesti ettevõtluses, majanduse arengus ning globaalsete eesmärkide saavutamisel. Õppekava juhivad kogenud disainerid ja ettevõtjad Stella Runnel ning Marta Konovalov.

Sotsiaalne disain asub eetika, poliitika, majanduse ja ökoloogia ristumiskohas, kujundades teadmisi, mis aitavad meil ühiskonda teistsugusena ette kujutada. Õppekava keskendub teenuste, jätkusuutlike muutuste ja kaasamismeetodite kujundamisele koos kogukondade ja sidusrühmadega. Selle eesmärk on vastata tänapäeva sotsiaalsetele väljakutsetelenagu nagu vaimne tervis, jäätmete käitlemine, migratsioon, ressursside taaskasutamine, jätkusuutlik energiatootmine ja tarbimine ning võime reageerida kiiresti tekkivatele kriisidele. Õppekava juhib Ruth-Helene Melioranski.

Taidestuudium, tuntud ka kui Craft Studies, on õppekava, mis põhineb loomingulisel stuudiotööl. See õppekava laiendab tänapäevaseid materiaalsusega seotud tähenduslikke narratiive, paigutudes disaini-kunsti-teaduse ühisele piirialale. Õppe jooksul töötatakse välja autonoomne loomepraktika, arendatakse meisterlikkust, kriitilist väljendusoskust, kultuuripärandi ja -väärtuste uurimist. Fookuses on spekulatiivsus ja innovatsioon. Õppekava juhivad Juss Heinsalu ja Kärt Ojavee.

Toimetas: Kärt Tomp, TULI

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt