05.06.2019

Eesti Disainikeskus viib läbi disainivaldkonna hetkeolukorra uuringu

Eesti Disainikeskus asub uurima Eesti professionaalse disainivaldkonna hetkeolukorda ja arenguvõimalusi. Uuringu tulemusena kaardistatakse ja süstematiseeritakse Eesti disainiressurss ning rakendamise praktikad. Analüüsi põhjal valmivad ettepanekud valdkonda toetavateks ja edasi nügivateks tegevusteks.

Disainivaldkond
on viimase 10 aasta jooksul läbinud põhjalikud muutused nii Eestis kui ka
rahvusvahelisel tasandil. Kiires tempos on kasvanud nii erialase välja ulatus
kui sügavus ning lisandunud on uusi tegevusvaldkondi nagu näiteks teenusedisain, strateegiline disain ja digitaalne
disain. Samal ajal on läbimas ulatuslikke transformatsioone ka traditsioonilised
disainierialad. Viimase aja arengute põhjal võib tõdeda, et
mitme uue disainiteenuse järgi on nõudlus pidevalt kasvav ning väljakujunenud
disainivaldkondade rakendusviisid on muutumas.  

Eesti
Disainikeskuse juhataja Tiia
Vihandi
sõnul pole hetkeseisuga Eestis esinduslikku ülevaadet
disainiväljast ning seega, ei tea me päris täpselt, kas meil on ressursid, mis
vastavad olemasolevatele ning lähituleviku vajadustele ning milliseid oskusi
oleks uute väljakutsete lahendamiseks vaja. Käesolev uuring ongi selleks, et
saada ülevaade Eesti disaini hetkeseisust ja siin asetleidvatest muutustest.
Tööpõllu avardumisega loob disain väärtust üha rohkemates valdkondades, nii
ettevõtluses kui ühiskonna kujundamisel.  

Uuring on suunatud Eesti disaineritele, kellel on vähemalt kolmeaastane erialane töökogemus. Küsitlusankeedis palutakse jagada oma kogemusi
viimaste aastate jooksul tehtud kahe disainitöö näitel:

  • Esimesena palutakse kirjeldada üht teostatud projekti, mille sarnaste
    elluviimisel on kogunenud rohkelt kogemusi;
  • Teiseks palutakse kirjeldada projekti, mis on olnud praktikas uudne
    (näiteks kasutatud disainimetoodika, koostöövormi,
    disainiprotsessi lõppväljundi, ülesande püstituse, kliendisuhte vm poolest).

Uuringule vastamise tähtaeg on 22. juuni 2019.

Osale uuringus: Eesti Disainikeskuse uuring 2019

Uuringu
tulemusena töötatakse välja metoodika disainimaastiku uurimiseks,
kaardistatakse ja süstematiseeritakse Eesti disainiressurss ning rakendamise
praktikad. Analüüsi põhjal valmivad ettepanekud valdkonda toetavateks ja edasi
nügivateks tegevusteks. Ankeedis kogutud info on konfidentsiaalne ning kui
vastajaga pole kokku lepitud teisiti, seda ei avaldata. Uuringu tulemused
avaldatakse detsembris 2019.  

Uuringu
on tellinud Eesti Disainikeskus ning selle viivad läbi Ruth-Helene Melioranski (Eesti Kunstiakadeemia) ja Martin Pärn (Tallinna Tehnikaülikool).

Disainijuhtumite kaardistamise uuringut
finantseerib Eesti
Kultuuriministeerium.

Lisainfo:

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt