15.09.2020

Eesti atraktiivseimad tööandjad 2020: Microsoft, Apollo Group ja Transferwise

Tööandja brändingu agentuuri Instar poolt 11. aastat läbi viidud õpilaste töö ootuste ja tööandja maine uuringu tulemusena on 2020. aastal Eesti tudengite meelest atraktiivseim tööandja Microsoft Estonia OÜ.

Microsoft Eesti Arenduskeskuse personalijuht Merle Liisu Lindma 11. septembril 2020 Atraktiivsete Tööandjate Päeval Eesti atraktiivseima tööandja auhinda vastu võtmas

Üle-eestilise kõrgkoolide õpilaste uuringu järgi soovis 2020. aastal Microsoftis töötada 54% tudengitest. Eesti kogenud töötajate eelistatuim tööandja on Transferwise Ltd Eesti filiaal, kus soovib töötada 60% vastajatest. Eesti kutsekoolide õpilaste hinnangul on kõige atraktiivsem tööandja Apollo Group OÜ, kus soovib töötada 51% kõigist kutsekoolide õpilastest.

Atraktiivse tööandja kvaliteedimärgiga tunnustati tööandjaid 11. septembril Noblessneri valukojas toimunud Instari ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt korraldataval Atraktiivsete Tööandjate Päeval. Vaata fotogaleriid SIIT.

Eesti tudengite uuringut on läbi viidud alates 2010. aastast ja selle 11 aasta jooksul on Microsoft sageli pääsenud atraktiivseimate tööandjate esikümnesse, kasvatades aasta-aastalt  oma atraktiivsust.

Microsoft Eesti Arenduskeskuse personalijuht Merle Liisu Lindma kommenteeris ettevõtte häid tulemusi noorte seas järgmiselt: „Microsofti Eesti kontorites on võimalik teha eristuvat tööd. Oleme ainus Suure Kuuiku (Microsoft, Apple, Google, Facebook, Amazon, Tesla) tehnoloogiaettevõtte üksus Eestis. Sajad meie insenerid arendavad koos maailma tippudega globaalse haardega pilveteenuseid ja tooteid nagu Microsoft Teams. Ilma meie inimeste pingutusteta ei oleks miljonitel kasutajatel üle maailma võimalik õppida või teha kaugtööd. Kuna meie teenuseid kasutab järjest rohkem inimesi, otsime oma meeskonda pidevalt uusi töötajaid. Pakume töötajatele head palka, piiramatuid õppimis- ja arenemisvõimalusi ning selget karjääriredelit.“

Kutsekoolide õpilased hindasid atraktiivseimaks tööandjaks Apollo Groupi teist aastat järjest. „Oleme püüdnud Apollos teha kõike selle nimel, et pakkuda noortele rohkeid võimalusi eneseteostamiseks. Püüame igati vastu tulla tööaegade paindlikkusega ning anda koolis õpitule juurde lisaks reaalset praktilist kogemust ning võimaluse saada meilt ka esimene juhtimiskogemus. Üheks suurimaks tugevuseks meie jaoks on just need apollokad, kes on kasvanud koos ettevõttega. Ja neid apollokaid on väga palju,“ sõnas Apollo Groupi esindaja Kristiina Tinn.

Tööandja brändingu agentuur Instar viis aprillis-mais läbi üle-eestilise kõrgkoolide, kutsekoolide ja kogenud töötajate tööootuste ja tööandja maine uuringu, millele vastas kokku üle 6100 inimese.

“Töötajate ootuste mõistmine ja nendele vastamine on ettevõtjate jaoks kasvava tähtsusega, sest konkurents tööjõuturul hea töötaja järgi on hoolimata kriisist väga suur ega vähene ka tulevikus, ning aina enam otsitakse inimesi, kes lisaks kindlate tööülesannete täitmisele aitaks ka ise kaasa mõelda ja algatada protsesse, mis ettevõtte edukusele kaasa aitavad ning oleks valmis muutuvas olukorras ja töörollis kiiresti kohanema,” sõnas Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts.

„Sel aastal hindasid vastaja 230 Eesti organisatsiooni atraktiivsust ja aasta- aastalt on kõigi tudengite hulgas, sõltumata nende erialast, kasvanud IT-sektori tööandjate atraktiivsus,“ kommenteeris uuringu tulemusi tööandja brändingu agentuuri Instar tegevjuht Kersti Vannas.

Aastaga kasvas teenitav netopalk, kuid mitte palgaootus

Töötasust ei saa mööda vaadata ja viimase üheteist aasta jooksul, mil uuring on toimunud, on Eesti tudengite netopalga ootus kasvanud 1,8 korda. Aastaga on kasvanud kooli kõrvalt töötavate tudengite netotöötasu, mis oli 2019. aastal 998 eurot kuus ja 2020 aastal 1062 eurot kuus. Sealjuures on noorte netopalgaootus tõusnud aastaga ainult 2 euro võrra 1763 euro peale kuus. 2019. aastal oli noorte netopalgaootus 1761 eurot kuus.

2020. aastal on ettevõtjaks saamise huvi vähenenud. 21% soovib olla ise enda tööandjaks, samas 56% tudengitest teha erasektoris palgatööd ja 22% töötada avalikus sektoris. Kolmandas sektoris soovib töötada 1% vastanutest.

2020. aastal on tudengite hinnangul kaks kõige olulisemat töökohavalikut mõjutavat tegurit organisatsioonipoolne töötajate võrdne ja aus kohtlemine ning hea sisekliima organisatsioonis, mida hinnati kõige olulisemaks 47 teguri seast. 2010. aasta olulisim valikukriteerium oli huvitav ja arendav töösisu ning võrdne kohtlemine oli alles neljandal kohal.

„Viimastel aastatel oleme märganud nihet noorte hinnatavate väärtuste osas: järjest olulisemaks on muutumas altruistlikud väärtused nagu võrdsus ja ausus ning keskkonnateadlik käitumine,“ rääkis Vannas ning täpsustas: „Noorte jaoks on töökoha valimisel saanud määravamaks väärtuste ja tõekspidamiste sobivus tööandjatega, mistõttu muutub üha tähtsamaks organisatsiooni tööandja väärtuspakkumine, mille alusel väärtuste sobivust hinnatakse.“

COVID-i mõjub avaldub suurenenud ebakindluses sobiv töökoht leida. 39% noortest pole kindlad, kas nad leiavad peale kooli lõpetamist oma ootustele vastava töö. Kõige enam soovitakse leida erialast tööd Eestis, kuid 40% tudengitest oleks väga huvitatud erialasest tööst välismaal.

Töö otsimisel ja tööandja kohta info hankimisel peab 93% vastajatest oluliseks kanaliks tööandja kodulehte. Järgnevad praktikantide programmid ja töövahenduskeskkonnad. 90% noortest peavad oluliseks infokanaliks tööandja kohta informatsiooni ja soovitusi organisatsiooni töötajate poolt.

„Edukas tööandja suudab kõnetada oma tulevast töötajat ja tegeleb järjepidevalt enda kui tööandja loo levitamisega. Ta julgeb proovida uusi sõnumeid, kanaleid ja kaasab oma töötajaid tööandja saadikutena, sest oma töötaja soovitus on üks väärtuslikemaid relvi. Organisatsioonid, kes soovivad olla edukad, peavad kasutama õigeid tööriistu. Karjäärileht, videosisu ja sotsiaalmeedia on tegurid, millega alustada,“ ütles Kersti Vannas.

Tööandja maine uuringus osales rohkem kui 6100 kogemusega töötajat ja õpilast majanduse, infotehnoloogia, ehituse, humanitaar, inseneri, logistika ja teistelt kutse-, bakalaureuse, magistri- ja doktoriõppe erialadelt. Uuringut viiakse läbi alates 2010. aastast.

Atraktiivsete Tööandjate Päeval tunnustati atraktiivsemaid tööandjaid üheksas kategoorias, millest olulisimad olid kõrgkoolide, kutsekoolide õpilaste ja kogemusega töötajate atraktiivseimad tööandjad. Lisaks tunnustati tudengite sihtrühma atraktiivsemad tööandjad majanduse, infotehnoloogia, tehnika, õiguse, meditsiini ja humanitaarvaldkonnas.

2020. aasta Eesti tudengite tööootuste uuringu 10 atraktiivseimat tööandjat 230 hinnatud organisatsiooni hulgas:

1.          Microsoft

2.          TransferWise Ltd Eesti filiaal

3.          Pipedrive OÜ

4.          Cleveron AS

5.          LHV Pank AS

6.         Tallinna Lennujaam AS

7.          Swedbank AS

8.          Eesti Rahvusringhääling

9.          Telia Eesti AS

10.        AS Tallink Grupp

2020. aasta Eesti kutsekoolide tööootuste 10 atraktiivseimat tööandjat (219 hulgast):

1.          Apollo Group OÜ

2.          Radisson Blu (Hotell Olümpia)

3 .         Fazer Eesti AS

4.          Politsei- ja piirivalveamet

5.          Hilton Tallinn Park

6.          Swissotel Estonia OÜ

7.          Sokotel AS (Viru, Estoria hotell)

8.         A. Le Coq AS

9.         Finnair Business Services OÜ

10.        Coca-Cola HBC Eesti AS

Eesti kogemustega töötajate atraktiivsemad tööandjad 2020.a 227 hinnatud organisatsiooni hulgas:

1.          Transferwise Ltd Eesti filiaal

2.         LHV Pank AS

3.          Microsoft Estonia OÜ (sh Skype)

4.          Eesti Energia AS

5.          Pipedrive OÜ

2020. aasta majandustudengite 5 atraktiivseimat tööandjat (230 hulgast):

1.          Transferwise Ltd Eesti filiaal

2.          LHV Pank AS

3.          Microsoft

4.          Swedbank AS

5.          Pipedrive OÜ

2020. aasta IT tudengite 5 atraktiivseimat tööandjat (230 hulgast):

1.         Microsoft

2.         Transferwise Ltd Eesti filiaal

3.         Pipedrive OÜ

4.         Veriff OÜ

5.         Cybernetica AS

2020. aasta õiguse eriala tudengite 5 atraktiivseimat tööandjat (230 hulgast):

1.          Justiitsministeerium

2.          Välisministeerium

3.          Riigikohus

4.          COBALT

5.          Advokaadibüroo Lextal

2020. aasta tehnika eriala tudengite 5 atraktiivseimat tööandjat (230 hulgast):

1.          Nordecon AS

2.          Merko Ehitus AS

3.          YIT Eesti  AS

4.          Cleveron AS

5.          ABB AS

2020. aasta meditsiini eriala tudengite 5 atraktiivseimat tööandjat (117 hulgast):

1.          SA Tartu Ülikooli Kliinikum

2.          SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

3.          AS Ida-Tallinna Keskhaigla

4.          Fertilitas Erahaigla

5.          Tartu Ülikool

2020. aasta humanitaarerialade tudengite 5 atraktiivseimat tööandjat (230 hulgast):

1.          Haridus- ja Teadusministeerium

2.          Haridus ja Noorteamet (SA Innove uuringus)

3.          Sotsiaalministeerium

4.          Kultuuriministeerium

5.          Eesti Rahvusringhääling

Eelmiste aastate täielikud edetabelid on üleval Instari kodulehel.

Instar on tööandja brändingu agentuur, mis tegeleb 2007. aastast tööandja maine alaste uuringute läbiviimisega ja tööandja brändingu täisteenuste pakkumisega Balti riikides ja Soomes.

Kersti Vannas
Instar

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt