17.06.2020

EBSi Majandusstuudio: vähem kui 10% töötajatest suhtub muutustesse positiivselt

Kui kriisist tingitud muudatuste elluviimine on löönud töökeskkonna turvatunde kõikuma, siis selle taastamisel on oluline roll avatud ja ausal sisekommunikatsioonil. Juht ei pea olema kangelane, kes teab kõiki vastuseid ja teeb alati õigeid otsuseid. Inimlikkuse ja siiruse aspekt on juhtimise juures väga oluline.

Fotol: Ester Eomois, Toomas Danneberg ja Sten Argos

„Uuringud näitavad, et neid töötajaid, kes tervitavad muutusi positiivselt, on väga väike protsent – vaid 5-10% kõikidest töötajatest. Enamik inimesi reageerib muutustele esmajoones negatiivselt. See on seotud töökeskkonna turvalisusega – muutused vähendavad turvatunnet, samal ajal kui tuttavad olud mõjuvad turvatundele positiivselt,“ sõnas EBSi juhtimise õppejõud ja globaalse telemeditsiini platvormi Viveo Health partnersuhete juht Ester Eomois EBSi Majandusstuudios, kus ta arutles koos Eesti Energia uue väärtusloome juhi Sten Argosega teemal „Kriisist tulenevate muutuste juhtimine“.

Sten Argose sõnul juhivad emotsioonid inimesi rohkem kui seda üldjuhul arvatakse. „Kui kriis sunnib organisatsiooni kiirelt muutusi ellu viima, siis tuleb aidata töötajatel nende muutustega kohaneda. Organisatsioonis tehtud otsuste tagamaid mõistes ja nende vajalikkusest aru saades on võimalik ka emotsionaalselt raskete otsustega paremini kohaneda. Teadmatus tekitab hirmu ja viib oletusteni. Juhtidel tuleb hoolitseda selle eest, et inimestele oleks kogu informatsioon kättesaadav. Nii on tagatud muudatuste põhjuste mõistmine ning arusaam, kuidas mõjutavad muutused iga inimese igapäevatööd. Kriisi ajal ja selle järel võimendub hoolivusvajadus ning on oluline, et juhid pööravad suuremat tähelepanu inimeste kaasamisele ja vastastikuse usalduse tugevdamisele,“ selgitas Argos EBSi Majandusstuudio kolmandas saates.

Ester Eomois täiendas, et kui kriisist tingitud muudatuste elluviimine on löönud töökeskkonna turvatunde kõikuma, siis selle taastamisel on oluline roll avatud ja ausal sisekommunikatsioonil. „Juht ei pea olema kangelane, kes teab kõiki vastuseid ja teeb alati õigeid otsuseid. Inimlikkuse ja siiruse aspekt on juhtimise juures väga oluline. Töötajatega tuleb avatult ja ausalt suhelda, sest see suurendab turvatunnet – inimesed tunnevad end hoituna ja rahulikult, kui nendega arvestatakse ja neile jagatakse infot.“ Eomois lisas, et majanduslikult ebakindlal ajal tuleb kommunikeerida ka raskeid otsuseid ning juhil peab olema julgust eksida ja oma vigu tunnistada.

Sten Argos: „Eriarvamused kollektiivis on head, kui need on ka tegelikult aktsepteeritud – ainult sel juhul kasvab tiimi väärtusloome kiiremini. Kui ainult öeldakse, et eriarvamused on ok, siis see pärsib väärtusloomet, sest tihtilugu jäetakse ideed välja ütlemata. Julgustan organisatsioonikultuuri viima sinna tasemele, kus vastutuse võtmine on igapäevane auasi. Ka siis, kui midagi on läinud valesti. Vajadusel leitakse vea tegija kiiresti üles eesmärgiga mõista, mis ja miks läks valesti, ja tehakse kiiresti uus otsus edasiliikumiseks. Organisatsioonikultuur võiks olla nii terve, et süüdlane tõstab ise käe püsti ja selgitab tausta. Ta ei saa karistatud, vaid nii tema kui terve tiim õpib sellest. Kriisis on kiire edasiliikumine võtmetähtsusega ning tugevas tiimis on vastutuse võtmine loomulik.“

Vaata EBSi Majandusstuudio saadet „Kriisist tulenevate muutuste juhtimine“:

EBSi Majandusstuudio on kord nädalas neljapäeviti toimuv debatisaade, kus tuntud majanduseksperdid pakuvad lahendusi kriisi käigus esile kerkinud majandusprobleemidele. „Majandusstuudio vaatajad saavad uusi ideid ja praktilisi nõuandeid, mille abil oma organisatsioonis kriisi käigus esile kerkivate väljakutsetega toime tulla ja keerulist aega positiivselt ära kasutada. Saate debattides osalevad inimesed annavad nõu, kuidas muutusi ellu viia ja leida väljakutsetes uusi arenguvõimalusi,“ selgitas saate moderaator EBSi äriarenduse ja väliskoostöö prorektor Toomas Danneberg.

Sel neljapäeval, 18. juunil kell 15.00 toimub EBSi Majandusstuudio kevadise saatesarja viimane saade, kus arutlevad teemal „Digiplatvormide roll globaalses majanduses“ EBSi professor ja 1. augustil ametisse astuv värskelt valitud rektor Meelis Kitsing ning internetipõhise isikusamasuse kontrolli teenust pakkuva IT-ettevõtte Veriff asepresident, varem Skype’is ja Pipedrive’is töötanud Tiit Paananen. Majandusstuudios tuleb juttu sellest, millist rolli mängivad digiplatvormid ülemaailmses majanduses. Mida tuleks kasutajatel pidada silmas turvalisuse ja privaatsuse kontekstis? Millised on platvormiseerumise trendid ja kuidas mõjutab see meie kõigi igapäevaelu?
Estonian Business School (EBS) on majandusharidusele keskendunud Eesti vanim eraülikool, kus õpib bakalaureuse-, magistri- ning doktoriõppe tasemel kokku 1400 üliõpilast, kes saavad oma teadmisi käia täiendamas 60 partnerülikoolis üle maailma.
Silja Oja, TULI
Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt