13.03.2023

Värsked tuuled Convertali omanikeringis: meie missioon on viia Eesti ettevõtted maailmakaardile

Digiagentuuris Convertal toimusid jaanuari lõpus vangerdused. Digiteenuste juht ja partner Christina Värno räägib lähemalt, mis aset leidis ning mida see igapäevaselt kaasa toob.

Convertali partner ja digiteenuste juht Christina Värno. Foto: Erakogu

Aga kõigest järjekorras. Senine enamusosanik Playground Advertising OÜ müüs oma osa ettevõttest viiele uuele osanikule, kelleks on TH Media OÜ, IS Holdings OÜ, THS Capital OÜ, Ventures Consulting OÜ ja Jaanus Lahe. Põhimõtteliselt võib öelda, et Convertali juhid ostsid ettevõttes enamusosaluse ning lisasid vajalikku kompetentsi. 

“Usun, et iga management buyout põhineb soovil teha rohkem ja suuremalt,” kommenteerib Christina Värno. “Kuna uued osanikud ei ole Convertali jaoks uued näod, siis igapäevaelus ei muutu midagi. Siiski usun, et vahetus toob endaga ka uue hingamise. Eks iga agentuur ole oma inimeste nägu ja ma tunnen, et meil on täna õhus väga palju ambitsiooni, värskust ja põnevust. Küllap kajastub see kõik ka meie töös klientidega. 

Loodame Convertaliga tuua Eesti turule aina enam tulemuspõhist lähenemist ja julgust katsetada uuenduslikke lahendusi. Oleme pikalt tuntud olnud, kui Google’i agentuur ja seda põhjusega. Aasta alguses võtsime tiimiga eesmärgiks, et nii enda kui ka partnerite arengu tarbeks testime iga kuu täna veel Eestis vähemkasutatud platvorme – Microsoft Advertising, Spotify, Reddit jne.”

Ühes artiklis mainisite muudatustega seoses palju AI’d.  Mulle on jäänud mulje, et turundusmaastikul suhtutakse tehisintellekti erinevalt, mõni tundub pigem pelglik. 

Iga taoline innovatsioon ja võimalusest haaramine on minu arvates selle taga olevate inimeste nägu. Meil on väga nooruslik ja uuendusmeelne tiim, kellele meeldib uurida ja testida. Seega on kõikvõimalikud uued tööriistad Convertalis loomulik nähtus.

Turundajate ettevaatlikkus on minu arvates hea. See näitab turundajate võimekust infot kriitiliselt hinnata, mis on väga oluline digipädevus. Võtame näiteks ChatGPT – alusandmed põhinevad aastast 2021, õppimine toimub kvalitatiivsete andmete ja vestluste najalt, inimesele omast loogikat tööriist täna ei oma. 

Kuigi ChatGPT on aidanud meie tööd kohati kordades efektiivsemaks teha, ei tohi tõepoolest unustada, et inimfaktor on täna AI-d kasutades äärmiselt oluline. Tähtis on end enne kasutamist harida. Alustada tasub rohujuure tasandilt: mis üldse on algoritmid ja AI, kuidas need toimivad, kust ja kui palju me reaalsuses igapäevaelus mõjutatud oleme. Olles kirjutanud oma lõputöö turundajate algoritmilisest kirjaoskusest ning käinud erinevates asutustes koolitamas, julgen täna väita, et baasteadmisi saab veel täiendada.

Meie Convertalis näeme tõesti AI tööriistades võimalust. Eelkõige tööaja kokkuhoius ja tõhususes. AI saab töödelda ja analüüsida suures koguses andmeid palju kiiremini kui inimesed. See võimaldab meie spetsialistidel keskenduda kliendi ärisse süveneda, leida rohkem aega kliendisuhtluseks ja proaktiivseks tegutsemiseks. Just viimast loetelu ja inimlikkust ei suuda ükski tööriist ammendavalt asendada. 

Toon näite jälle ChatGPT najalt: AI kirjutatud tekstid ei ole tegelikult originaalsed ja põhinevad ettekirjutusel “kuidas peaks kirjutama”. Reaalsuses on meil kõigil omapärane kirjastiil. Küll aga saab ChatGPTst väga head alustekstid ning hulgaliselt ideid. Selle artikli valmimist toetas samuti kõnealune tööriist – hoidsin vähemalt paar tundi kokku.

Tulles tööajast kaugemale, siis algoritmid ja AI on pikalt turunduses justkui A&O olnud. Kogu personaliseerimine ja taasturundus toimub nende najalt. Google Adsi planner’id ja erinevad märksõnade tööriistad ei ole muud kui AI-l põhinevad ennustuslikud mudelid. Samm edasi ja samade mudelite abil saame analüüsida trende, konkurentsi, tarbijakäitumist. Brändi vaatest tööriistad, millega saab AI abil teostada social listening’i, pole samuti midagi uut. 

Jõuamegi tagasi sinna, et baasteadmised – mis-kus-kui palju – on täna lünklikud ja seetõttu me ka ei taju, kui palju me juba ammu tehisintellekti kasutame. Mõned näited igapäevaelust: kohtingurakendused, pensionifondid, laenutaotlused, uudisteportaalid, the list goes on

Soovite AI ja andmete abil teha ettevõtetel välismaale laienemise lihtsamaks. Kas saaksid natuke täpsustada?

Tehisintellekt aitab meil efektiivselt analüüsida turuandmeid ja klientide käitumismustreid välismaal. Selle info najalt saame teha informeeritud otsuseid toodete ja teenuste turule toomiseks, mis vastavad konkreetse turu vajadustele ja eelistustele. Lisaks saame tuvastada potentsiaalseid kliente ja konkurente, identifitseerida müügivõimalusi, prognoosida turutrende ja nõudluse muutusi. 

Välisturgudele laienemine on kulukas investeering ning täna on õnnestumisprotsent üsna madal. Meie missioon on viia Eesti ettevõtted maailmakaardile. Siin luuakse niivõrd ägedaid ettevõtteid, et need ei peaks ainult Eesti või Baltikumi piiridesse jääma. AI aitab laieneda võimalikult tulusalt ja läbimõeldult. Loomulikult saab kõiki neid andmeid ka inimjõuga analüüsida, kuid millisel ettevõtjal selleks aega on.

Kliendid võidavad sellest mitmel viisil. Esiteks saavad nad detailsema arusaama välismaiste turgude kohta ja suudavad oma sihtturul olevaid kliente paremini mõista. Vastavalt sellele vajadusel kohandada tooteid ja teenuseid, sõnumeid ja strateegiat. Lõppvõit peaks olema müügi ja kasumlikkuse suurendamine ning konkurentsivõime tõstmine.

Mis on veel mõned suunad, millele uuenenud Convertal rohkem auru paneb?

Olen ise väga orgaanilise kasvu meelt – iga uus suund peab tulema ettevõttest seest ja meie inimestelt. Näiteks tänases omanikeringis on pika meediaäri kogemusega Taivo Hiielaid. Seega kindlasti vaatame digiturundusest kaugemale. Seda siiski meile omase andme- ja tulemuspõhise lähenemisega. Kogu meediaplaneerimine saab olema performance turunduse alustel.  

Convertal on TULI liige. TULI ühendab kõiki turundusega tegelevaid professionaale, kes on huvitatud erialase taseme tõstmisest ning valdkonna ärksaimate kaasamõtlejate hulka kuulumisest. TULI-sse kuulub praegu 108 liiget.

Autor: Siim Kera, TULIKõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt