10.10.2023

Case study: VAAS tegi Nikele eduka tööandja brändingu kampaania

Ei ole saladus, et aasta-aastalt on heade töötajate leidmine teenindussektorisse muutunud järjest keerulisemaks. Kindlasti on seda olukorda raskendanud ka möödunud pandeemia, mis tekitas jaekaubanduses töötamise ees hirmu ja ebakindlust. Sellele väljakutsele vastu seistes nägi Nike Baltikumis esimest korda vajadust viia töötajate leidmiseks läbi employer branding kampaania.  

Hetk klipist. Foto: Vaas

“Pöördusime VAASi poole sooviga luua töötajate leidmiseks kampaania, mis inspireeriks noori ja näitaks, kui äge on töötada Nike kaupluses,” kommenteeris Nike Baltikumi Retail Manager Triin Kunart. “Lisaks soovisime eraldi välja tuua, et otsitavad ametipositsioonid on Nikes kasvulava alguseks – väga paljud täna kontoris töötavatest inimestest on alustanud just teenindaja ametikohal Nike poes.”

Lisaks loovkontseptsiooni loomisele oli VAASi väljakutseks ka kogu kampaania läbiviimine. Ehk siis tuli leida üles inimesed, kelle väärtused ühtiksid Nikega. Inimesed, kellele tõesti meeldib teeninduses töötada, kes siiralt naudivad inimestega suhtlemist ja keda kõigele lisaks ka inspireerib sport.

Kampaania loovjuhi Tomi-Andre Piirmetsa sõnul sünnivad head asjad tänu vastastikusele usaldusele. Nii andis Nike VAASile ka kogu kampaania ülesehitamiseks küllaltki vabad käed – alustades sisust, lõpetades kampaania läbiviimisega. 

“Kuna olen ka ise noor, sain loovideid välja mõeldes vaadata kogu protsessile otsa sihtgrupi vaatenurgast ning see aitas mõista, kuidas viimase aasta sündmused noori mõjutanud on,” sõnas Tomi-Andre. 

Sihtgruppi arvesse võttes valisime kampaania peamiseks kanaliks sotsiaalmeedia. Kuna aga inimeste tegutsema motiveerimiseks ainuüksi ühest ilusast visuaalist ei piisa, jaotasime kampaania taktikaliselt mitmesse faasi.

Võttes arvesse inimeste väärtuste ja vajaduste erinevust, lõime mitu sisutükki, mis erinevaid inimesi kõnetaks – Nikes töötamisele ja ettevõtte väärtustele tugineva brändiklipi ning kaks persoonilugu täna Nikes töötavatest inimestest, kelle teekond on alanud just kauplusest. Lisaks kasutasime kampaanias ka staatilisi töökuulutusi. 

NIKE TIISER from VAAS on Vimeo.

“Pika klipi eesmärk oli Nike väärtuste ja võimaluste kommunikeerimine ning vaatajatega dialoogi loomine,” kirjeldas Tomi-Andre. “Julgustasime igaüht oma kirge sõnastama ja selles suunas koos Nikega astuma. Koroona ja noorem generatsioon on tööturul teinud korrektuure ning seadnud tööandjatele uusi standardeid – noorte jaoks on olulisel kohal paindlikkus planeerida oma aega, soov unistada pikemas perspektiivis ning oma unistuste suunas liikumine. Soovisime näidata, et Nike esinduskauplustes päriselt ka toetatakse töötajate arengut – sa võid olla tippsportlane, teadlane või mõne järgmise start-up’i looja.”

NIKE x GERDA from VAAS on Vimeo.

NIKE x DENIS from VAAS on Vimeo.

Persoonilugude eesmärk oli läbi päris inimeste ja nende lugude tekitada vaatajates samastumistunnet ja kommunikeerida kõneisikute Nikes töötamise teekonda ja väärtuseid. Nende lugude loomiseks viisime kõneisikutega läbi intervjuud, et täpsemalt aru saada, mida Nikes töötamine neile tähendab ja võimaldab. Uurisime nende unistuste ja varasema töökogemuse kohta ning kuhu nad Nike abiga tänaseks jõudnud on.

Kampaania viisime läbi Meta platvormidel, sest just seal on meie peamine sihtgrupp ning seal saame neid kõige efektiivsemalt sihtida. Metal on kampaania võimalikult efektiivseks sihtimiseks ja ülesehitamiseks olemas ka vajalikud rist- ja taassihtimisvõimalused.

Keskendusime nii video vaatamistele, levikule kui ka kandideerimiste saatmisele. A/B testisime erinevaid sihtimisi ning peamiselt optimeerisime kampaania look-a-like auditooriumitele, mis olid ülesehitatud kampaania sisutükkide, kodulehe ja Nike sotsiaalmeedia lehtede põhjal.

“Sarnaselt loovlahenduste hierarhiale ehitasime kampaania üles kolmeastmelise strateegia põhjal, millel oli kaks peamist eesmärki,” sõnas VAASi digi-loovstrateeg Johannes Sepp. “Esiteks, võimalikult suur nähtavus sihtgrupis ja neid mõjutavates sihtgruppides (näiteks vanemad, sõbrad ja tuttavad). Teiseks potentsiaalsete huviliste suunamine kodulehele, kus toimus kandideerimine.”

Vastavalt strateegia astmele ja eesmärgile kasutasime erinevaid sihtimisi ja optimeerimisvõimalusi ning igal faasil oli ka oma fookussisu: 

1. Huvi tekitamine -> Pikk video
2.
Veenmine -> Persoonilood
3. Kandideerimisele suunamine -> Töökuulutused 

Kampaania jõudis kokku 428 147 kasutajani. Videosid vaadati 248 703 korral. Kodulehele jõuti 6734 korral ning kandideerimisi oli kokku 760. Kodulehe külastuste kandideerimiseks konverteerumine oli muljetavaldav 11,28%! 

Triin Kunarti sõnul täitis kampaania eesmärke: “Eelmisel aastal samal perioodil täitsime kahte ametikohta ning kandidaate oli kokku 190. Sel aastal oli väljakutse oluliselt suurem, sest otsisime klienditeenindajaid kokku viite kauplusesse. Kandideerimisi oli aga märkimisväärselt rohkem – 760. Ületasime eelmise aasta tulemust neli korda. 

Tulemus ei peegeldunud vaid numbrites. Kampaania aitas oluliselt panustada ka kvaliteedi tõstmisele – tööturule sisenejad on järjest enam kindlama sihiga, kuhu nad jõuda soovivad ja miks nad just meiega liituda soovivad.

Leidsime endale tublid ja aktiivsed tiimikaaslaseid ja uusi soovijaid lisandub siiani pidevalt juurde. Väga tore on näha, et kampaanial on pikem mõju ka peale kampaaniaperioodi lõppu. Avasime augustis Baltikumi kümnenda Nike Outleti Kurna Keskuses ja hea meel on tõdeda, et selles poes on erakordselt lahe tiim!” 

Kampaania sai palju positiivset tagasisidet tööle kandideerijatelt ja ka teistelt, kellele kampaania silma käi. Kiideti põnevaid persoonilugusid ja inspiratsiooni ning arenguvõimalust, mida Nike pakub. Samuti jäid silma väga professionaalselt toodetud videod. 

“Jäime koostööga kindlasti rahule – tulemus oli vinge,” rõõmustas Triin Kunart.  “Jõudsime olulise sihtgrupini ning saime rääkida Nike lugu ja inspireerida noori meile tööle kandideerima. Tore oli näha, et pakuti lahendusi, mida ise ei oleks osanud esialgu küsida. Kõik ideed, võttekohad ja plaanid olid detailselt läbimõeldud ja igas etapis küsiti arvamust ja tagasisidet. 

Lisaks visuaalsetele lahendustele jäime väga rahule ka kampaania läbiviimisega – kampaania oli õigesti sihitud ja tõi meile vajaliku hulga väga ägedaid kandidaate. Väga üllatav oli meie jaoks videote lõpuni vaatamise protsent – see näitab, et videod ja lood olid huvitavad ja kõnetasid meie sihtgruppi.”

Autor: VAAS

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt